Turvaa selusta ja toimi fiksusti

Tietoturvapalvelut

se-advania-office-100
Tietoturvaratkaisut

Tietoturva on niin hyvä kuin sen heikoin lenkki

Tietoturvan hallinta koostuu monesta eri osa-alueesta ja tekijästä. Riskit on kartoitettava, suojaavat toimenpiteet tehtävä sekä valvontaa jatkuvasti suoritettava. Tietoturvariskien minimoimiseksi yrityksen prosessien on oltava mahdollisimman selkeät, virheettömät ja luotettavat. Tietoturvariskin voi luoda esimerkiksi sähköpostien käsittelyn osaamattomuudet sekä ehkä yleisemmin heikot salasanamuodot. 

Advanian asiantuntijoiden avulla saamme räätälöityä palvelut yrityksenne tietoturvan parantamiseen, hallintaan ja seurantaan.

Tietoturvaratkaisumme rakentuvat kolmen askeleen mallista: 

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisy on tutuin tapa pitää huolta tietoturvasta ja se onkin tärkeä osa turvallista IT-ohjelmien käyttöä. Hyvä päätelaitesuoja, yleisimpien hyökkäyskanavien kuten sähköpostin suojaaminen ja monivaiheinen tunnistautuminen ovat keskeisimpiä keinoja tietoturvariskien ennalta-
ehkäisyyn. Unohtaa ei pidä myöskään tietoturvatietoisuuden ja –osaamisen kasvattamista organisaatiossa. Jokainen käyttäjä on osaltaan vastuussa tietoturvan ylläpidosta. 
 
   

Reaaliaikainen seuranta
 ja reagointi 

Reaaliaikainen tietoturvan seuranta on erityisen tärkeää ja tuo merkittävää parannusta turvallisuuteen. Voimme seurata, mitä ohjelmistoja ympäristössä käytetään, mitä ne tekevät ja analysoida, mikä on ohjelmien ja liiketoiminnan normaalia käyttäytymistä, mikä taas poikkeaa siitä. Seurannan avulla selvitämme, mitä ympäristössä tapahtuu juuri nyt ja voimme varmistaa, että havaintoihin tartutaan ripeästi oikeilla toimenpiteillä.    

Palautuminen

Tietoturvapoikkeamia tapahtuu kaikille, mutta niistä palautuminen ja oppiminen parantaa kokonaisturvallisuutta. On tärkeää tietää, mitä tapahtui. Seurannan tuoman näkyvyyden lisäksi ympäristön lokit olisi saatava talteen. Turvaa luovat myös varmuuskopiot tarpeeksi pitkältä ajalta.   

Tositilanteeseen voi valmistautua luomalla “mitä jos”-skenaarioita sekä harjoittelemalla palautumista. Sen jälkeen tiedetään, miten toimia tositilanteessa. 

Tietoturvapalvelut

Haluatko kuulla lisää?

Jos haluat keskustella tietoturvaan liittyvistä ratkaisuista, kuten identiteetin- ja pääsynhallintasta, valvonnasta, varmistuksista tai liiketoimintapalveluiden turvaamisesta, laita meille yhteydenottopyyntö!