Proseduuri Oy arvostaa Advaniassa tämän liiketoimintakeskeistä Proseduuri_logo325x160lähestymistä IT-asioihin sekä monipuolisia kapasiteettiratkaisuja. Näiden avulla yritykset ovat yhdessä kyenneet rakentamaan Proseduurin liiketoimintaa optimaalisesti palvelevan kokonaisuuden, jonka uskotaan kehittyvän entisestään tulevaisuudessa.

Proseduuri Oy on IT-alan palveluyritys, joka tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita sekä tietojärjestelmiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Proseduuri Oy:n menestys perustuu aitoon kumppanuuteen ja yhdessä tehtävään kehitystyöhön asiakkaan liiketoiminnan hyväksi. He ovat Suomen suurin Jeeves ERP toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja, jonka lisäksi he myyvät Primavista taloudenohjausjärjestelmää.

”Meidän toimintamme muodostuu ensisijaisesti liiketoimintajohdon konsultoinnista, johon tuomme mukaan konkretiaa tietojärjestelmien avulla”, kertoo Proseduuri Oy:n toimitusjohtaja Sampo Karjalainen.

Proseduuri toimittaa asiakkailleen liiketoiminnan tarpeita tukevia tietojärjestelmiä Suomessa, Ruotsissa ja Baltian alueella. Toimitettavat ratkaisut eivät ole identtisiä eri asiakkaiden välillä, jonka vuoksi ratkaisuja toimitetaan myös asiakaskohtaisesti eri ympäristöihin – yleensä pilveen, mutta toisinaan myös asiakkaan omaan konesaliin.

”Olemme valinneet kumppanimme sekä edustamamme ratkaisut perustuen siihen, että ne tukevat meidän tavoitettamme auttaa asiakkaitamme mahdollisimman joustavasti”, Karjalainen toteaa.

Historia – miten suhde Advaniaan alkoi?

Advanialla ja Proseduuri Oy:llä on pitkä yhteinen historia, joka alkoi, kun Proseduuri Oy osti Advanian edeltäjältä, Accountor ICT:ltä, tämän Jeeves ERP liiketoiminnan. Kaupan myötä Proseduurin hallittavaksi siirtyi useita kymmeniä asiakkuuksia, joiden tietojärjestelmät sijaitsivat fyysisesti eri paikoissa.

Näiden aiempien ympäristöjen vanhentuessa aloittivat Advania ja Proseduuri asiakkuuksien siirtämisen Advanian Core+ pilvialustaan. Jo ennen tätä Proseduuri oli siirtänyt Azure pilvialustan palvelutoimitussopimukset Advanialle ja samalla he ottivat käyttöön Advania Cloud 2.0 monikapasiteettiympäristön hallintaratkaisun(tästä eteenpäin AC2) .

AC2, Core+ ja Azure ovat muodostuneet Proseduurin kannalta erittäin hyväksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi. Tämä kokonaisuus mahdollistaa heille eri kapasiteettien optimaalisen käytön.

AC2 hallintaratkaisu tarjosi keskitetyn näkymän pilvipalveluihin

”Advania esitteli meille AC2:n samalla, kun olimme siirtämässä Azuren palvelutoimitussopimuksiamme heille. Havaitsimme sen potentiaaliset hyödyt välittömästi ja lähdimme kiinnostuneina kokeilemaan hallintaratkaisua pilotin muodossa.”, Karjalainen kertoo.


”AC2 tarjosi meille Azuren omiin ratkaisuihin nähden helppokäyttöisemmän hallinnointiympäristön, josta näkee yhdellä silmäyksellä kustannukset ja virtuaalipalvelinten tilan reaaliajassa. Se myös kokoaa eri lokitiedot yhteen näkymään. AC2 oli meille hyödyllinen ratkaisu jo pelkän Azure ympäristön hallintaan. Siirrettyämme osan asiakkaistamme Core+ pilvipalveluun, siitä tuli vielä hyödyllisempi”, hän jatkaa.


AC2 toimii erinomaisena yksittäisen palvelinympäristön hallintatyökaluna. Kun kapasiteetti- tai pilviympäristöjä on useampia, ovat sen hyödyt vielä suuremmat. Pystymme sen avulla tekemään kustannusseurantaa eri ympäristöjen välillä, optimoimaan niiden käyttöä sekä kuluja ja siirtämään tarvittaessa virtuaalipalvelimia alustasta toiseen”, Karjalainen toteaa.

 

Advanian Core+ pilvipalvelu haastaa kansainväliset toimijat

Core+ on Advanian ja Hewlett Packard Enterprisen yhdessä toteuttama pilvipalvelu, joka toimii Suomen rajojen sisällä ja haastaa suorituskyvyllään sekä ominaisuuksillaan tunnetut kansainväliset pilvipalvelut. HPELisäksi Core+ on mahdollista toimittaa pilvenkaltaisena ratkaisuna myös yrityksen omaan konesaliin, jolloin käyttäjä saa yhä haltuunsa pilvipalvelun edut, mutta säilyttää vielä suuremman kontrollitason kapasiteetin käytöstä. Proseduuri Oy on kuitenkin toistaiseksi hankkinut Core+ palvelut Advanian ja HPE:n yhteisestä data centeristä.


”Kun tuli aika siirtää osa asiakkuuksista vanhentuneista konesaliratkaisuista uuteen kotiin, päätimme Advanian esittelyn pohjalta testata Core+ alustana näille asiakkuuksille. Kokeilu on osoittautunut menestykseksi.”, Sampo Karjalainen sanoo.

Vaikka kokemuksemme ovat suhteellisen lyhyeltä ajalta, olemme havainneet, että Core+ ei pelkästään haasta suurempien pilvipalvelutoimittajien ratkaisuja. Se saattaa olla suorituskyvyllisesti jopa parempi kuin nämä. Pitempää aikaväliä tarkastellessamme, olemme havainneet, että Core+ suorituskyky ei heikkene ruuhkahuippujen aikaan samoin kuin kilpailijoidensa. Myös sijainti kotimaassa näkyy positiivisesti latensseissa”, hän jatkaa.


”Core+ on osoittautunut myös joustavammaksi. Se tarjoaa erinomaiset edellytykset resurssien sekä kustannusten optimointiin korkeammalla tasolla kuin kilpailijansa. Tämä on tuonut meille sekä meidän asiakkaillemme huomattavaa liiketoiminnallista hyötyä.”, Karjalainen kertoo.

”Ehkä tärkeimmät syyt, miksi Core+ on ollut meille erityisen kiinnostava, ovat olleet kuitenkin sen tietoturvaominaisuudet ja käyttäjälle jäävän kontrollin taso. Tietoturvan näkökulmasta Core+ saa meiltä arvosanakseen kouluasteikolla 10-”, Karjalainen naurahtaa.

Core+ on ominaisuuksiltaan sekä kustannuksiltaan niin lupaava ratkaisu, että olemme pohtineet myös joidenkin Azuressa sijaitsevien asiakkuuksien siirtämistä sinne”, Karjalainen toteaa lopuksi.

Yhteistyö Advanian kanssa

”Yhteistyö Advanian kanssa on ollut aina erittäin sujuvaa. IT-alalla valitettavan usein myynti tapahtuu tuote edellä ja asiakkaan tarpeet jäävät toissijaisiksi. Näin ei kuitenkaan ole koskaan ollut Advanian kanssa. Myynti on tapahtunut pureutumalla meidän tarpeisiimme ja sopiva ratkaisu on kehitetty keskustelun kautta tarpeidemme mukaiseksi. Tämä lähestymistapa on johtanut siihen, että meidän kohdallamme Advania on pystynyt jopa ylittämään joitakin odotuksiamme ratkaisujen toimivuuden osalta.”

”Yhteistyömme on vuosien saatossa syventynyt sille tasolle, että meillä on Advanian kanssa myös yhteisiä asiakkaita. Johtuen siitä, että palvelukokonaisuutemme täydentävät hienosti toisiaan”, Karjalainen toteaa lopuksi.

Lisätietoja: 

Kari Tuomikoski, Advania
Aluejohtaja, Turku
kari.tuomikoski@advania.com
+358 40 772 2107