Tiedätkö käyttämiesi pilvipalveluiden kokonaiskustannukset?

Lähes kaikki yritykset käyttävät useita pilvipalveluita. Pilvipalveluiden hallinta ja ylläpito on hajautettu eri palveluntarjoajien portaaleihin ja kokonaisuuden hahmottaminen on lähes mahdotonta. Usein palveluja hankitaan suoraan organisaation eri osastojen toimesta vailla tarkempaa kontrollia. Nämä hankitut palvelut voivat sisältää useita hallintapaneeleja, optimoitavia ja huollettavia kohteita sekä useita eri maksuja. Seurauksena on sekava tilanne, jossa kustannuskontrollia kokonaisuudesta ei juuri ole.

Advania Cloud 2.0 monen pilven hallintapalvelu on nopeasti käyttöönotettava ratkaisu, jolla eri pilvet saadaan tehokkaasti hallintaan yhden käyttöliittymän kautta.

Advanian pilvihallintapalvelu on pilvipalveluiden hallintaan tarkoitettu palvelu. Pilvien hallinnalla tarkoitetaan julkisten pilvipalveluiden (Public Cloud) ja yksityisten pilvien (Private Cloud) yhteen liittämistä samaan hallintapalveluun.  

Hallinnan työkalut mahdollistavat portaaliin liitettyjen pilvien tarkan kustannusseurannan, hallinnan ja kulujen optimoinnin. Palveluiden automatisointien työkalut tukevat puolestaan kattavasti sovelluskehityksen DevOps-malleja ja integraatioita eri pilvien välillä. 

Pilvihallintapalvelu on monipuolinen, sitä on helppo käyttää ja se on kustannustehokas. 

 

Advania Cloud 2.0Monipuolisuudella tarkoitetaan 

 • Hallintaportaali keskittää kaikkien pilvien raportoinnin ja hallinnan yhteen portaaliin.  
 • Hallintaportaalissa on valmiit integraatiot eri automaatiopalveluihinjoita voidaan käyttää kaikissa hallintaan liitetyissä pilvissä. 
 • Palvelu seuraa pilviresurssien käyttöä kaikissa pilvissä ja tekee optimointiehdotuksia. 
 • Palvelu tuo palvelinten ja sovelluksien elinkaaren hallinnan käyttöösi. 
 • Palvelu kerää palvelinten lokit – keskitetysti yhteen paikkaan. 


Helppoudella tarkoitetaan Pilvihallinta Advania

 • Yksi portaali – kaikkien pilvien hallinta 
 • Näet yhdestä paikasta kuinka paljon palvelutuotantosi kustantaa huolimatta siitä missä kaikkialla sitä ajetaan. 
 • Omat työkalut eri oraganisaatioille: 
  • Tietohallinnolle työkalut budjettien- ja palveluiden hallinnalle 
  • Sovelluskehittäjille sekä ylläpitäjille työkalut palvelinten, konttien ja automaatiopalveluiden hallintaan. 

Kustannustehokkuudella tarkoitetaan 

 • Käytettävien pilvipalveluiden käytön optimointia 
 • Vähemmän aikaa  

Advania Cloud 2.0 pilvihallintapalvelu vastaa seuraaviin ongelmiin, jotka ilmenevät käytettäessä useampaa eri pilvipalvelua: 

 • Suuret kulut, joiden kokonaisuuden hahmottaminen vaikeutuu.
 • Tietoturvaan ja hallintaan muodostuu ns. sokeita pisteitä.
 • Automaatioita voidaan käyttää eri pilvipalveluiden välillä vain osittain.

Pilvihallintapalvelu yhdistää infrastruktuurien ylläpitäjät, sovelluskehittäjät ja liiketoiminnan saman pöydän ääreen. Palvelu voidaan kytkeä käytännöllisesti katsoen mihin tahansa julkiseen- tai yksityiseen pilveen. 

Pilvihallintapalvelu tulee Advanian konesalipalveluiden mukana, mutta se on hankittavissa myös erikseen muuta käyttöä varten. 

Pilvihallintapalvelu Advania

 

Advania Cloud 2.0 monipilven hyödyt

Yhden hallinnan alle voidaan koota useita pilvipalveluita, jolloin käytössäsi voi olla useita eri pilviä. Niitä hallinnoidaan yhden toimittajan kautta, jolloin sekä käyttötuki että laskutus saadaan hoidettua yhdestä paikasta. Käyttäjä saavuttaa parempaa läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta IT-kustannuksiin. Näin syntyy erittäin kustannustehokas ja toimintavarma IT-ympäristö liiketoiminnan tueksi.

HINTA
Pilvipalvelu on aina kustannustehokas, sillä reaaliaikainen analytiikka kertoo sinulle aina onko kustannustasosi optimaalinen vai pitääkö jotakin tehdä. Tekoälypohjainen Financial Controller optimoi kapasiteetin ja kustannukset.

SKAALAUTUVUUS
Joustava eri pilvien käyttö saman palvelun sisältä mahdollistaa myös palvelujen skaalaamisen tarvittaessa eri pilvien rajojen yli. Esimerkiksi tilanteessa, jossa tarvitaan hetkellisesti käyttöön lisäkapasiteettia toisesta pilvestä kuin sieltä missä tuotantosi sijaitsee.

TIETOTURVA
Advania Cloud 2.0 monipilvipalvelu parantaa merkittävästi ympäristösi tietoturvaa. Se kerää kaikkien pilvien lokitiedot keskitysti yhteen paikkaan ja varmistaa, että kaikki varmuuskopiot ovat menneet läpi. Näin turvaat palveluiden jatkuvuuden ja tietoturvan.

HALLITTAVUUS
Näet kustannukset helposti yhdestä hallintanäkymästä ja saat ne yhdellä laskulla. Lisäksi kaikkien käytettävien palveluiden optimointi ja huolto ovat samassa paikassa.

ASIANTUNTIJUUS JA ASIAKASPALVELU
Pilvipalvelun takana ovat oikeat asiantuntijat. Mikäli eteesi tulee tilanne, johon tarvitset tukea, saat henkilökohtaista asiakaspalvelua suomeksi suoraan niiltä asiantuntijoiltamme, jotka palvelusi ovat rakentaneet.

LIITTYMINEN
Ei pitkiä tai hankalia projekteja. Advania Cloud 2.0 monipilvimaailmaan liittyminen on helppoa ja nykyinen ympäristösi voidaan ottaa siihen mukaan. Huom! Nykyistä ympäristöäsi ei siirretä Advania Cloud 2.0:aan, vaan se LIITETÄÄN osaksi uutta ympäristöä.

Mistä monipilvi koostuu?

Advania Cloud 2.0 monipilvipalvelu koostuu useista eri pilvistä, kuten Advanian omasta korkean käytettävyyden pilvestä, Microsoft Azuresta, Google Cloudista, AWS:stä, Oraclesta ja julkipilvistä.

Asiakkaan nykyinen ympäristö voidaan liittää mukaan monipilvipalveluun. Palvelimia ja palveluja voidaan siirtää pilvestä toiseen hallinnan ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

Monipilviratkaisu helpottaa erityisesti myös toimittajien hallintaa, sillä useamman eri pilven voi liittää samaan ympäristöön yhdellä sopimuksella ja laskulla.

Kaikki pilvet hallintaan yhden käyttöliittymän kautta

Kaikki pilvet hallintaan yhdellä käyttöliittymällä

 

Advania Cloud 2.0 monipilvimaailmaan liittyminen on helppoa


Liittyminen ei vaadi erillisiä suuria investointeja ja nykyinen ympäristösi voidaan ottaa siihen mukaan. Palveluun littyminen tapahtuu Advanian tuotteistamaa pilvipolkua pitkin. Advanian pilvipolku koostuu viidestä eri askeleesta:

 1. KARTOITUS 
 2. ANALYYSI
 3. LIITTYMINEN
 4. TUOTANTO
 5. OPTIMOINTI

Kerromme mielellämme lisää. Jätä yhteydenottopyyntö!

Täytä alla oleva lomake ja kerro miten voimme tukea liiketoimintaasi palveluillamme. Asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä lähipäivinä.