Katselmoi ympäristösi ja löydä kehityskohteet

Kubernetes Health Check

Kubernetes Health Check

Kubernetes Health Check

Kubernetes Health Check -palvelun avulla olemassa olevan Kubernetes-ympäristönne katselmoidaan ja laaditaan raportti mahdollisista kehitystarpeista. Ympäristö voi pyöriä missä tahansa tunnetussa pilvipalvelussa (AKS, GKE, EKS, OKE) tai omassa konesalissa. Tarkastelemme kehitysvelan määrää, kustannuksia ja tietoturvaa ja laadimme kehitysehdotukset. Kartoitamme myös muut mahdolliset kehitystarpeet ja toteutamme tarpeen mukaan kehitysprojekteja Kubernetes-palveluiden ympärillä.

Advanian asiantuntijat tarkistavat yksilölliset suojauskäytäntönne tavoitetason määrittelemiseksi. Tätä määrittelyä tuetaan kattavalla kuvalla muun muassa Microsoftin palveluiden tietoturvaperiaatteista ja teknologioista. Esitämme tietoturvasuunnitelmassa tiedot kriittisistä havainnoista ja suosituksista turvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelma on tarkoitettu turvallisuusstrategiaan osallistuville teknisille sidosryhmille ja johdolle.

Tarkastelemalla organisaation olemassa olevaa infrastruktuuria ja ympäristöä arvioimme nykyisen tietoturvan tilan, suojauskäytännöt ja toteutuksen. Yhdistämällä nykyaikaiset tietoturvan työkalut, tavoitetason ja löydetyt havainnot, luomme organisaatiollesi tietoturvasuunnitelman.

Kubernetes Health Check, 4 pv

Strategic Partnerships
Päivä 1
 • Henkilöiden esittäytyminen​
 • Tavoitteiden asetanta ​
 • Nykyisen Kubernetes-ympäristön läpikäynti​
 • Sovitaan pääsyoikeuksista ja käytännöistä
Työpajatoteutuksen keston tulisi olla 2–3 viikkoa.
Blog
Päivä 2
 • Kartoitetaan ympäristö ja kerätään tietoa 
 • Arkkitehtuurillinen kartoitus
 • FinOps-kartoitus
 • Tietoturvakartoitus
 • Elinkaaren tarkastelu
Agreement
Päivä 3
 • Arkkitehtuurin kehitysehdotukset​
 • FinOps-kustannussäästösuunnitelma​
 • Tietoturvan kehityssuunnitelma
 • Elinkaaren kehityskohteet ja ehdotus jatkuvasta elinkaaren tarkastelumallista
Group of Persons
Päivä 4
 • Raportin läpikäynti ja toimintasuunnitelmassa esiteltyjen vaihtoehtojen esittely​
 • Asiakas hyväksyy Kubernetes Health Check-kartoituksen päättyneeksi ja materiaalit toimitetuiksi​
 • Sovitaan seuraavista tehtävistä ja vastuunjaosta

Kubernetes Health Check

Jos haluat kuulla lisää Kubernetes Health Checkistä, jätä meille yhteydenottopyyntö!