Kontita sovelluksesi turvallisesti kehitysympäristöön

Kubernetes Pilot Engagement

Pilot

Kubernetes Pilot Engagement

Kubernetes Pilot Engagement (PoC) -palvelu on nopein ja helpoin tapa lähteä kehittämään ja testaamaan ensimmäistä sovellusta kontitettuna Kubernetes-ympäristöön. Rakennamme Azure Kubernetes Service (AKS) -klusterin Terraformilla (IaC) ja luomme DevOps CI/CD-putken, jolla automatisoidusti koodista käännetään kontti ja julkaistaan Kubernetes-klusteriin ajoon. Koulutamme ympäristön käyttöönotossa ja näin pääset avaimet käteen -periaatteella heti kontittamaan omia sovelluksia kehitysympäristöön. 

Advanian asiantuntijat tarkistavat yksilölliset suojauskäytäntönne tavoitetason määrittelemiseksi. Tätä määrittelyä tuetaan kattavalla kuvalla muun muassa Microsoftin palveluiden tietoturvaperiaatteista ja teknologioista. Esitämme tietoturvasuunnitelmassa tiedot kriittisistä havainnoista ja suosituksista turvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelma on tarkoitettu turvallisuusstrategiaan osallistuville teknisille sidosryhmille ja johdolle.

Tarkastelemalla organisaation olemassa olevaa infrastruktuuria ja ympäristöä arvioimme nykyisen tietoturvan tilan, suojauskäytännöt ja toteutuksen. Yhdistämällä nykyaikaiset tietoturvan työkalut, tavoitetason ja löydetyt havainnot, luomme organisaatiollesi tietoturvasuunnitelman.

Kubernetes Pilot Engagement (Poc)

Vaihe 1 – Esittely- ja suunnittelutyöpaja

Tutustutaan Kubernetes-arkkitehtuuriin ja asiakkaan liiketoimintasovelluksiin. Määritellään pilottiympäristö ja laaditaan toteutussuunnitelma. Sovitaan pilottiryhmästä ja pilotin aikaisesta tiedottamisesta. 

Vaihe 2 – Pilottiympäristön käynnistys

Käynnistetaan pilottiympäristö ja pystytetään infrastruktuuri. Luodaan pilottiympäristöön verkkovalmiudet ja esimerkkisovellukset. Testaillaan toimivuutta. 

Vaihe 3 – Pilotin aikainen Hypercare-tuki saatavilla

Saat Advanialta pilotin aikaisen Hypercare-tuen mahdollisia häiriötilanteita varten. 

Vaihe 4 – Tietohallinnon tarkempi haastattelu

Käydään tietohallinnon kanssa tarkempi keskustelu liiketoimintasovelluksista ja käydään läpi pilotin alkuvaiheessa luodut kriteerit. 

Vaihe 5 – Ratkaisuehdotuksen koostaminen ja läpikäynti

Advanian asiantuntijat koostavat ratkaisuehdotuksen, joka käydään läpi pilottiryhmän kanssa läpi. Tuotantoympäristöön siirto. 

Kubernetes Pilot Engagement

Jos haluat kuulla lisää Kubernetes Pilotista, jätä meille yhteydenottopyyntö!