Pilvipalvelut Microsoft 365 Azure 17.01.2022

Hyödynnä Microsoftin Azure-ratkaisuja pilvistrategiassa

Julkisia pilvipalveluita on saatavilla niin paljon, että yrityksen käytössä voi lopulta olla hallitsematon tukku palveluita. Silloin hukkuu lapsi pesuveden mukana, koska odotettuja hyötyjä ei tahdo syntyä. Tämän estämiseksi yritys tarvitsee pilvistrategian. Hyvä työkalu sen laatimiseen on Microsoftin Cloud Adaptation Framework, jota Advania yhdessä Microsoftin kanssa hyödyntää ja rakentaa parhaiden käytäntöjen mukaisen linjakkaan Azure-pilven. 

Pilvipalvelut tuovat yritykselle kuin yritykselle rutkasti etuja, jotka kiertyvät sovellusten ketterämmän kehittämisen ja hallinnan sekä integroitavuuden ja datan paremman jalostamisen kautta kustannushyötyihin. 

”Pilveen menossa olennaista on ymmärtää liiketoiminnan tarpeet, joihin yhdistetään teknologia ja strategia sekä yrityksen oma kypsyysaste. Pilvistrategian kautta laaditaan operatiiviset toimintamallit ja hallintamallit. Tämän jälkeen aletaan rakentaa teknistä perustaa”, sanoo Petri Pekkarinen, Advanian pilvipalveluiden johtava konsultti.  

Hän korostaa, että pilven toimintamalli täytyy saada sellaiseksi, että sitä kautta yrityksen IT tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle. Lisäksi pilvistrategiaan kuuluu henkilöstön osaamisen ja kehittämisen suunnitelma. 

Lisäarvoa Azuren työkalujen avulla 

Advanian pilvineuvontapalveluissa sovelletaan asiakkaiden kanssa Microsoft Cloud Adaptation Framework -mallia. Se on erittäin laaja, lähes kaiken kattava kokonaisuus ohjeistuksia, neuvoja, työkaluja ja arkkitehtuuriehdotelmia siitä, miten yritys voi saada pilvestä parhaan hyödyn irti. 

”Aluksi keskustelemme liiketoimintayksiköiden kanssa siitä, mitkä tavoitteet halutaan saavuttaa, ja sen pohjalta määritellään tavoitetila. Se linkitetään Frameworkiin, ja luodaan pariksi tulevaksi vuodeksi suunnitelma”, Pekkarinen kertoo. 

Käytännössä tehdään analyysi yrityksen koko sovellusportfoliosta Microsoftin kanssa yhteistyössä. Analyysin perusteella päätellään, millainen on paras alusta juuri kyseisen yrityksen it-arkkitehtuurille ja sovelluksille siellä. 

Merkittäviä hyötyjä voi hakea suoraan Azure-pilvialustasta ja sen omista työkaluista. Esimerkkeinä Pekkarinen mainitsee Azure Data Foundation -datatyökalut ja Power Apps -työkalut, joilla voi tuottaa merkittävää lisäarvoa liiketoiminnalle low code -koodilla. Se tarkoittaa eräänlaista kevytkoodia, joilla muutkin kuin koodarit pystyvät rakentamaan pieniä mobiili- tai webbisovelluksia. 

Microsoftin Azure-pilvessä pystyy ottamaan käyttöön erilaisia palveluja likimain sormia napsauttamalla. Sudenkuoppana vaanii helppous tehdä huonoja valintoja. Tämän riskin torjumiseksi Cloud Adaptation Framework -malliin sisältyy niin sanottu Azure landing zone. 

”Sen avulla varmistetaan asioiden tekeminen oikein yrityksen politiikkojen ja ohjeistuksen mukaisesti. Siihen liittyy automaattisesti hallintamalli. Kun hallintamalli on kunnossa, myös kumppanit tietävät, miten yritys toivoo, että pilvessä tehdään asioita.” 

Hybridi tarjoilee pilven parhaat palat 

Nykyään yrityksen ei tarvitse edes tehdä yhtä pilvivalintaa ja juuttua siihen. 

”Hyvät ratkaisut ja arkkitehtuurivalinnat mahdollistavat sen, että yritys voi tehdä hybridivalintoja perinteisen konesalin, julkisen pilven ja saas-palveluiden välillä. Näin varmistetaan se, että yrityksellä on aina parhaat mahdolliset työkalut tarjolla. Esimerkiksi kriittistä dataa voi olla perinteisessä konesalissa, mutta sen voi viedä vaikkapa jonkin tutkimusprojektin ajaksi pilveen, josta se palautetaan takaisin projektin päätyttyä”, Petri Pekkarinen kertoo. 

Yritys voi jopa hajauttaa palveluita useampaan julkiseen pilveen eli Azuren lisäksi käytössä voi olla AWS tai Google Cloud. Silloin olennaista on kuitenkin hallittavuus. Tähän tarpeeseen avun tuo Microsoftin hallintatyökaluista esimerkiksi Azure Arc, joka mahdollistaa ympäristön hallinnan sekä tiedon ja sovellusten siirtoa eri alustojen välillä tietoturvallisesti. 

Hybridiympäristössä vaikeinta on integraatiokerroksen luonti eli miten dataa ja sovelluksia liikutellaan eri alustojen ja ympäristöjen välillä. 

”Markkinoilta löytyy paljon toimijoita, jotka toimivat puhtaasti julkipilven puolella, sitten on perinteisen konesalipalvelun tarjoajia. Sen sijaan rajallinen määrä toimijoita ymmärtää, miten tehdään integraatiokerros pilven ja konesalin välille ja hyödynnetään parhaita paloja jokaisesta pilvestä. Tämä on yksi syy sille, miksi yrityksen täytyy pilveen menossa huomioida, miten kumppanivalinnat vaikuttavat yrityksen kehitykseen”, Pekkarinen sanoo. 

Eroon datasiiloista 

Advania on tehnyt viime aikoina asiakkaidensa kanssa paljon data-alustojen modernisointiprojekteja. Lähtökohtana on se, että useimmilla yrityksillä esimerkiksi markkinointi-, talous-, valmistus- ja toimitusdata ovat siiloutuneet eri järjestelmiin. Pahimmassa tapauksessa ne pyörivät Exceleissä ja sähköposteissa. 

”Tuomme datan yhdelle alustalle tuottamaan lisäarvoa esimerkiksi Power Apps -työkaluilla. Yhtenäisen teknisen alustan kautta asiakkaan data-asiantuntijat ja talousosaston asiantuntijat pystyvät tekemään parempaa datan analysointia, murskaamista ja algoritmejä.” 

Advanian palvelumallissa olennaisia ovat pilven jatkuvat palvelut ja hallintapalvelut. 

”Emme ole konsultointitalo, joka jättää yksin kokonaisuuden kanssa ja sanoo, että ’olkaa hyvä, tässä on teidän hieno pilvistrategianne, alkakaa toteuttaa. Olemme mukana koko matkan ajan kumppanina. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä ja kehitystä ja olemme avoimia puolin ja toisin. Tällöin molemmat osapuolet voittavat”, Pekkarinen luonnehtii. 

Miten yrityksesi kannattaa toimia otettaessa pilveä käyttöön? Lataa pilvipalveluiden ostajan opas!

 

Samankaltaisia