Ympäristö ja kestävä kehitys

Vastuullisuus

Vastuullisuus
Ympäristö ja kestävä kehitys

Vastuullisuus Advanialla

Kestävä kehitys on kiinteä osa liiketoimintamme perusperiaatteita, kun rakennamme yhteisöllisyyttä ja vastuullisempaa tulevaisuutta. 

Vastuullisuutemme pohjautuu omiin eettisiin toimintatapoihimme, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Haluamme olla yksi oman alamme ja yhteistyöverkostomme suunnannäyttäjistä vastuullisuuskysymyksissä. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Olemme jäsenenä Responsible Business Alliancessa, joka tukee elektroniikan maailmanlaajuisten toimitusketjujen vaikutuspiiriin kuuluvien työntekijöiden ja yhteisöjen oikeuksia ja hyvinvointia.

Oman toimintamme osalta meille on tärkeää eettisten toimintaperiaatteiden noudattaminen, tasa-arvoisen ja monimuotoisen työkulttuurin edistäminen sekä työntekijöidemme ja meille työskentelevien henkilöiden hyvinvoinnin varmistaminen. 

 

Katso video — tätä on vastuullisuus Advaniassa

Advania-tata-on-vastuullisuus-advaniassa-img
Ympäristövastuullisuutemme

Ympäristövastuullisuutemme

Palveluiden digitalisoituminen lisää päästöjä. Vastuullisena IT-kumppanina Advania Finland tekee koko ajan töitä esimerkiksi IT-järjestelmien ja datakeskusten aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Energia on yksi keskeinen toimenpiteiden kohde. Pyrimme parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään energiankulutusta. Edellytämme konesalikumppaneiltamme 100 %:sti uusiutuvan sähkön käyttöä.

Yhä vahvempi rooli on myös kiertotalouden perusperiaatteilla, jotka auttavat meitä pienentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Lisäksi ympäristösuojelun tukeminen sekä henkilöstömme ympäristötietoisuuden lisääminen ovat meille tärkeitä asioita. 

Vahva sertifioituminen kertoo korkeasta laadusta

Advanian kuudesta maayksiköstä jo viidessä toiminnan kehittäminen ja laatu nojaa ISO-sertifiointiin ja -hallintajärjestelmiin. Meillä Suomessa on ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti, ISO/IEC 20000-1:2018 -palvelunhallintajärjestelmän sertifikaatti ja ISO/IEC 27001:2013 -tietoturvallisuuden hallinta -sertifikaatti.

ISO 14001:2015; konesalikapasiteetti- ja co-location-palvelut, sovellusasiantuntijapalvelut sekä loppukäyttäjälaitemyynti

FI-ISO-14001

 

ISO/IEC 20000-1:2018; konesaliliiketoiminta ydin- ja tukiprosesseineen

FI-ISO_IEC-20000-1

 

ISO/IEC 27001:2013; konesaliliiketoiminta ydin- ja tukiprosesseineen

FI-ISO-IEC27001

 

Vastuullisuusraportti 2023

Konsernitasoinen vastuullisuusraportti (englanniksi) kuvaa toimintaamme neljän strategisen fokusalueen kautta: 

  • Our Company keskittyy Advaniaan työpaikkana ja työnantajana
  • Our value chain kuvaa toimitusketjumme vastuullisuuden kehittymistä
  • Our offerings työtämme palveluiden vastuullisuuden kehittämiseksi ja
  • Our society yhteiskuntavastuutyötämme.

Lisäksi raportista löytyy osiot Sustainability information, sustainability performance ja GRI Index.

Lue lisää yritysvastuumme tavoitteista ja tuloksista vuoden 2023 raportista.

Videolla Advania Groupin toimitusjohtaja Hege Støre kuvaa Advanian roolia osana yhteiskuntaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja kertoo esimerkkejä saavutuksistamme.

Uutisia

Katso lisää

Asiantuntijoidemme ajatuksia vastuullisuudesta

Vastuullisuus
08.06.2023

Vastuullisuutta läpi globaalin toimitusketjun

Toimitusketjumme vastuullisuus syntyy pitkäjänteisestä yhteistyöstä ja yhteisistä tavoitteista – laitevalmistajista loppukäyttäjiin. Ympäristövastuullisuuden osalta meille on äärimmäisen tärkeää tunnistaa ja keskittyä niihin...

Katso lisää