Pilvipalvelut

Pilvipalvelut tarjoavat yrityksille ja organisaatioille joustavan ja tietoturvallisen tavan hallita ja jakaa tietoa, sovelluksia ja digitaalisia palveluja.  Pilvipalvelut vapauttavat resursseja ydintoimintoihin ja auttavat saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla.
Advanian pilvipalvelut

Mikä on pilvipalvelu?

Pilvipalvelu on ohjelmistojen, tiedon ja tallennuspalveluiden tarjoamista ja käyttämistä tietoturvallisesti internetin välityksellä. Pilvipalvelu mahdollistaa yritykselle resurssien jakamisen ja tarpeiden skaalaamisen ilman omistettua infrastruktuuria. Näin yritys saa liiketoimintaansa joustavuutta ja kustannustehokkuutta. Pilvipalvelu on tapa tuottaa tietoteknisiä resursseja kaikkialle, helposti ja kulloisenkin tarpeen mukaan.

Yhä useammin myös sovellukset tuotetaan internetselaimien välityksellä suoraan pilvestä, eikä paikallisia työasema-asennuksia tarvitse enää tehdä. Sovellukset ovat näin aina ajan tasalla ja pääsynhallinta vaikkapa arkaluontoisiin tietoihin on aina kunnossa.

Selainpohjaiset sovellukset mahdollistavat työskentelyn päätelaiteriippumattomasti, jolloin työtehtäviä voi suorittaa millä tahansa laitteella ja periaatteessa mistä tahansa. Esimerkiksi työtietokoneen rikkoutuminen ei vaikuta työnteon jatkamiseen, vaan periaatteessa työskentelyä voi jatkaa uudella koneella. 

Pilvipalveluilla liiketoimintatavoitteisiin

Pilvipalvelut tarjoavat yrityksille skaalautuvan alustan, palvelut liiketoiminnan kehittämiseen ja sovelluksille parempaa käytettävyyttä. Yhä useampi organisaatio hyödyntääkin pilvipalveluita arjessaan ja liiketoimintakriittisessä toiminnassaan. Hyödyntämällä pilvipalveluiden tarjoamaa uusinta teknologiaa yritykset voivat suunnitella ja kehittää uusia palveluja ja luoda sitä kautta kilpailuetua markkinoilla.

Pilvipalveluratkaisussa voidaan hyödyntää julkista pilveä, yksityistä pilveä tai näiden yhdistelmää, hybridipilveä. Yrityksen liiketoimintastrategian pohjalta yhdessä asiantuntijan kanssa laadittu pilvistrategia määrittelee, mikä kokonaisuus on esimerkiksi juuri sinun organisaatiollesi käytännöllisin ja optimaalisin.

Yrityksen pilvipalveluiden hyödyt pähkinänkuoressa

Helppous

Pilvipalvelujen ylläpito on asiakkaan näkökulmasta helppoa. Palvelutasosopimuksilla mahdollistetaan parempi saatavuus kuin palvelimia itse ylläpidettäessä. Pilvipalveluilta edellytetään, että jaettuja resursseja pystytään tuottamaan hallitusti. 

Joustavuus

Valmisratkaisut ovat IT-osaston tai loppukäyttäjän käytössä tilauspohjaisesti. Yrityksen palvelinkapasiteettia pystytään tilapäisesti kasvattamaan hyvinkin nopeasti tarpeen mukaan.

Kustannustehokkaat palvelut yrityksen koosta riippumatta

Pilvipalveluita käyttämällä pienikin yritys voi saada käyttöönsä tietoturvalliset toimistotyökalut ilman isoja lisäkustannuksia.

Uusimmat palvelut tietoturvallisesti

Pilvipalvelut mahdollistavat työntekijöille modernit työvälineet ja tilan datan turvalliselle säilyttämiselle.

Paikkariippumattomuus

Moderneilla työvälineillä työtä voi tehdä missä vain ja milloin vain. Pilvipalvelut ovat hyvä ratkaisu tehokkaaseen etätyöhön ja ajantasaiseen tiedonvälitykseen yrityksen sisällä ilman kömpelöitä VPN-sovelluksia.

Toteuta onnistunut pilvisiirtymä Advanian kanssa

Yrityksen pilvipalveluiden tuotannon järjestäminen vaatii resursseja ja erityisosaamista. Asiantuntijamme toteuttavat organisaatiosi palvelualustan parhaiden käytäntöjen mukaisesti julkiseen pilveen (Microsoft Azure, Oracle Cloud, Google Cloud tai Amazon Web Services) tai konesaliin.

Pilvipalveluiden sijaintivaihtoehdot

Suunnittelemme ja valitsemme yhdessä yrityksellesi sopivimman pilvipalveluratkaisun. Autamme teitä muutosprosessin käynnistämisessä ja läpiviennissä. Saat meiltä myös konkreettista apua palveluiden ylläpitoon, valvontaan ja kehittämiseen. Toteutamme liiketoimintanne tavoitteita palvelevan ratkaisun alusta- ja sijaintiriippumattomasti.

Pilvipalvelujen hallinnoinnin voi ulkoistaa kokonaan Advanialle, vastata kaikesta itse tai valita näiden välimuodon. Tukea on tarjolla ympärivuorokautisesti. Asiakkaana voit itse päättää palvelutason tarpeidesi mukaan.

AZURE WORKSHOPS

Onko pilvivalintasi Azure?
Näin teet hallitun pilvisiirtymän.

Ajankohtaista

 • Kubernetes

  Kubernetes on avoimen lähdekoodin alusta, joka on suunniteltu automatisoimaan, orkestroimaan ja hallitsemaan kontteja. Tutustu Kuberneteksen ominaisuuksiin ja Advanian Kubernetes-palveluihin!

  Lue lisää
  Advanian Kubernetes-palvelut
 • Azure Virtual Desktop

  Azure Virtual Desktop on pilvessä toimiva työpöydän ja sovellusten virtualisointipalvelu. Tutustu Azure Virtual Desktopiin ja lue oppaastamme, kenelle se sopii! Voit myös tilata työpajan AVD:n käyttöön ottamiseksi.
  Lue lisää
  Manintheoffice
 • Opas onnistuneeseen pilvisiirtymään

  Oppaastamme saat vinkit hallittuun pilvisiirtymään nelivaiheisen mallin avulla!

  Advanian kanssa onnistuneesti pilveen
Cloud

Hybridipilvipalvelut

Hybridipilvi voi sijaita asiakkaan omassa konesalissa, Advanian konesaleissa, julkipilvissä tai monipilviympäristössä eli näissä kaikissa. Palveluita hallitaan keskitetyllä työkalulla, joka mahdollistaa näkymän ja hallinnan eri pilviympäristöihin. 

Lue lisää
Cloud

Julkinen pilvipalvelu

Asiantuntijoidemme osaaminen kattaa teknologiariippumattomasti koko julkisen pilvimaailman pilvistrategiasta toimiviin julkipilven päälle rakennettuihin työympäristöihin. 

Lue lisää
Cloud

Pilvisali

Pilvisali tarjoaa yrityksellenne virtuaalista palvelinkapasiteettia joustavasti ja edullisesti, itse hallittuna nopeiden yhteyksien päästä. Pilvisalin voit yhdistää helposti nykyiseen ympäristöösi, julkisiin pilvipalveluihin tai voit vaikka korvata sillä koko nykyisen palvelinympäristösi.

Lue lisää
Server

Konesalipalvelut

Liiketoimintakriittiset ratkaisut vaativat korkeaa käytettävyyttä sekä huippuluokan suorituskykyä ja tietoturvaa. Korkean käytettävyyden konesalipalvelumme tarjoavat liiketoimintanne tarpeiden mukaan skaalautuvan pilvikapasiteetin sekä erinomaisen palvelun kiinteällä kuukausihinnalla, käytön mukaan laskutettuna.

Lue lisää
Advania Icon_Pink_Managed Service

Ylläpitopalvelut

Ylläpitopalvelumme sisältävät palvelinympäristöjen toiminnan kannalta tärkeitä tuki-, ylläpito- ja ongelmanratkaisutehtäviä. Tarjoamme ylläpitopalvelua konesaleissa, julkipilvessä ja asiakkaan tiloissa oleville palvelimille.

Lue lisää
Varmista pilviympäristösi tietoturva

Advania Cloud Governance Workshop

Katso myös

Katso lisää
Katso lisää
Pilvipalvelut

Haluatko kuulla lisää?

Jos haluat keskustella pilvipalveluiden käyttöönotosta, hallinnasta tai ylläpidosta, lähetä meille yhteydenottopyyntö!