Sovelluskehitys ja integraatiot

Liiketoiminta- ja käyttäjälähtöiset sovellusratkaisut monipuolisiin tarpeisiin Advanialta
Sovelluskehitys ja integraatiot
Sovelluskehitys

Sovellukset kaikkiin tarpeisiin

Toteutamme liiketoiminta- ja käyttäjälähtöiset sovellusratkaisut asiakkaidemme monipuolisiin tarpeisiin. Haluamme varmistaa, että asiakkaamme saavat kaiken hyödyn irti uusimmista teknologioista ja modernien pilvialustojen tarjoamista mahdollisuuksista tietoturvallisesti. Tavoitteena on koko digitaalisen työympäristön sekä sähköisen liiketoiminnan jatkuva parantaminen.

Tutustu erikoisosaamiseemme:

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Suunnittelun keskiössä ovat hyvä käyttäjäkokemus ja käytettävyys. Ratkaisut ovat päätelaite- ja paikkariippumattomia. Lähdemme suunnittelussa liikkeelle yrityksen liiketoimintaprosesseista ja käyttäjien tarpeista, ja teemme toteutuksen näiden pohjalta. 

Sovellusarkkitehtuurin huomioiminen ja optimointi

Sovellusarkkitehtuurin eli yrityksen käytössä olevan sovelluskokonaisuuden suunnittelussa tärkeää on huomioida liiketoiminnan tavoitteet ja vaatimukset. Tekninen toteutus tehdään näiden ehdoilla. 

Advanialla on Microsoft-ympäristöstä vahvaa kokemusta, jota voimme hyödyntää arkkitehtuuritasolla. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että toteutamme ratkaisut kustannustehokkaimmalla tavalla. 

Liiketoimintasovellukset

Voimme erilaisten räätälöityjen liiketoimintasovelluksien avulla kehittää ja tehostaa yrityksen toimintaa. Räätälöidyistä sovelluksista löytyy usein ratkaisu myös täsmäratkaisu ongelmiin. Kyseessä voi olla mikä tahansa ratkaisu, esimerkiksi strategiatyökalu tai monikanavainen asiakaspalveluratkaisu. 

Sovellusten modernisointi

Yrityksissä on usein käytössä vanhentuneita sovelluksia tai nykyisiä on tarve päivittää. Voimme modernisoida joko yksittäisiä sovelluksia tai koko sovellusarkkitehtuurin. Tyypillinen ratkaisu on päivittää vanha arkkitehtuuri skaalautuviksi pilvisovelluksiksi. 

Prosessien automatisointi

Harvalla yrityksella on varaa siihen, että työntekijöiden aikaa tuhlaantuu manuaalisiin tai toistuviin tehtäviin. Tämän takia yritykset haluavat optimoida ja automatisoida päivittäistä toimintaansa yrityssovelluksilla. Rakennamme valituille prosesseille sovellusten avulla automaatiot, jotka säästävät paitsi aikaa, myös kustannuksia.

Integraatiot

Jotta yrityksen käytössä olevista eri sovelluksista saadaan optimaalinen hyöty irti, niiden on keskusteltava keskenään. Sovellusintegraatio-osaamisemme avulla uudet sovellukset tulevat luonnolliseksi osaksi yrityksen järjestelmien kokonaisuutta eli ovat saumattomasti kiinni yrityksen arkkitehtuurissa. Voimme myös auttaa yhdistelemään olemassa olevan sovellusarkkitehtuurin toimivaksi kokonaisuudeksi.  

 

Power Platform

Pilvipohjainen Microsoft Power Platform -ratkaisualusta on yleisesti käytetty termi kuvaamaan Microsoftin viittä tuotetta: Power Apps, Power BI, Power Automate (aiemmin tunnettu nimellä Flow), Power Virtual Agents ja Power Pages. 
 
Power Platformin avulla rakennetaan ketteriä ja moderneja low-code-pohjaisia ratkaisuja eri liiketoiminnan tarpeisiin. Power Platformin avulla onnistuu mm. sovelluskehitys, prosessien automatisointi, chatbot-ratkaisut, yritysportaalit ja kattava liiketoiminnan analytiikka.

Asiakastarinoita

Lue lisää blogistamme

Sovelluskehitys

Haluatko kuulla lisää?

Jos haluat keskustella organisaatiosi sovelluksien ylläpidosta ja kehityksestä, laita meille yhteydenottopyyntö!