Fresh intranet on desktop

Intranet-, tiimityö- ja dokumentinhallintaratkaisut

Sujuvuutta sisäisiin prosesseihin, viestintään ja tiimityöhön moderneilla teknologioilla

Moderni työympäristö

Nykyaikaiset ja helppokäyttöiset M365-ratkaisut

Etsinnässä modernit intranet-, tiimityö- ja dokumentinhallintaratkaisut? Tarve kehittää organisaation digitaalisia työtapoja? Tulit oikeaan paikkaan! Toimiva digitaalinen työympäristö vaatii nykyaikaiset ja helppokäyttöiset järjestelmät sekä ohjelmistot. Tarjoamme ratkaisuja viestinnän, tiimityön ja dokumentinhallinnan kehittämiseen muun muassa Microsoftin SharePoint- ja Teams-ohjelmistoilla.

Onnistunut digitaalinen työpäiväkokemus toteutuu yrityksessä, kun jokaisella yrityksen työntekijällä on mahdollisuus sekä taidot hyödyntää yrityksellä käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedon, ohjelmistojen ja dokumenttien määrä kasvaa vääjäämättä jatkuvasti, mikä asettaa uusia edellytyksiä työssä onnistumiselle. Monesti työntekijän vastuulle jää etsiä ja jäsennellä omaa työtä koskettava olennainen tieto sekä dokumentit yrityksen tietotulvasta. Autamme taklaamaan kaikkia näitä haasteita sekä viemään työpäiväkokemuksenne uudelle tasolle.
Sisäinen viestintä, digitaaliset työympäristöt ja työtavat

Sparrausapua sujuvampaan digitaaliseen työpäiväkokemukseen

Advanian konsultoinnin tiimi auttaa kaikenkokoisissa sisäisen viestinnän, digitaalisten työympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tilanteissa. Tiimissämme on tietoa ja näkemystä niin isojen kuin pientenkin organisaatioiden toiminnan kehittämisestä. Meiltä löytyy kokeneita kouluttajia sekä satojen intranet- ja digitaalisten työympäristöjen suunnittelukokemusta.

Kuuntelemme asiakasta, etsimme yhdessä ratkaisut ja luomme vaiheet digitaalisen työn kehittämiseen. Aloitamme nykytilan kartoituksella, keräämme tilastotietoa eri järjestelmistä ja lähdemme muotoilemaan tietä kohti asetettuja tavoitteita M365-työkaluja hyödyntäen. Pieninkään digitaalisen työn pulma ei ole liian pieni kanssamme ratkottavaksi!

Ratkaisuja intranet-ympäristöjen, tiimityön ja dokumentinhallinnan tueksi Advanialta

Fresh on SharePoint-pohjainen intranet-ratkaisu ja digitaalinen työtila, joka hyödyntää Microsoft 365 -ympäristöä ja -sovelluksia. Fresh vastaa kaikkiin sisäisen viestinnän tarpeisiin.

Sharepoint on dokumentinhallinta, sisällönhallinta- ja yhteistyöratkaisu. SharePoint on organisaation tarpeisiin mukautuva monipuolinen alusta, jonka päälle voidaan toteuttaa intranet- ja extranet-ratkaisuja sekä www-sivustoja.

Microsoft Teams on yrityksille suunnattu ryhmätyön ja yhteistyön alusta, joka kokoaa kaikki tärkeimmät keskustelut ja tiedostot yhteen paikkaan. Tarjoamme konsultointia Microsoft Teams -tiimityökalun käyttöönottoon sekä tehokkaampaan käyttöön, jotta yrityksenne saa täyden hyödyn irti työkalusta.

Microsoft Viva on kuuden sovelluksen alusta, joka mahdollistaa entistä paremman digitaalisen työpäiväkokemuksen. Microsoft Viva -työkalut tarjoavat työkaluja mm. oppimiseen, hyvinvointiin ja tiedon parempaan löydettävyyteen. Vivan uudet toiminnallisuudet integroituvat suoraan osaksi Microsoft 365- ja Microsoft Teams -ympäristöjä. 

Orchestry

Orchestry auttaa maksimoimaan Microsoft-investointisi arvon, pitämään hallinnointikulut kurissa sekä tehostamaan toimintaa ja virtuaalista tiimityötä koko organisaation laajuisesti. 

Intranetin kulmakiviä

Window Application

Intranet on muutakin kuin tiedotuskanava

Intranet mielletään monesti yrityksen sisäiseksi viestintäkanavaksi, mutta se voi olla paljon muutakin. Autamme suunnittelemaan, käyttöönottamaan ja hyödyntämään intranet-ympäristöjä kokonaisvaltaisesti.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu intranet sujuvoittaa työntekijöiden arkea, kun kaikki tieto, materiaali ja henkilöt löytyvät yhden alustan sisältä. Intranetillä yrityksen viestinnän läpinäkyvyyttä saadaan parannettua ja selkeytettyä yhteisiä toimintatapoja.

Teamwork

Vie tiimityö uudelle tasolle digitaalisesti

Menestyvä tiimi tarvitsee työskentelynsä avuksi yhteiset toimintatavat, myös digitaalisesti. Autamme työyhteisöjä kehittämään omaa tiimityöskentelyään nykyisiä tai uusia ohjelmistoja hyödyntäen. Pureudumme tiimin työpäiväkokemukseen ja etsimme ratkaisuja, jotka tukevat yhteisten päämäärien saavuttamista. Valitut toimintatavat kuvataan pelikirjaksi, koulutetaan työyhteisölle tai jalkautetaan työntekijälähettiläiden avulla. 

Työyhteisön digitaalisten työtapojen kehittäminen parantaa muun muassa tiimien viestintää, kokousten ja aikataulujen hallintaa sekä työn jakautumista tiimiläisten kesken. Sopimalla digitaalisten työkalujen yhteisistä pelisäännöistä, saadaan viestitulvaa hillittyä ja mahdollistetaan sujuvampi työarki. 

Pyydä demo
News

Parempaa dokumentinhallintaa

Yrityksen dokumentaatio levällään siellä täällä? Kuluuko työntekijöillänne tärkeää työaikaa erilaisten dokumenttien metsästämiseen?

Olemme Advanialla dokumentinhallinnan ammattilaisia ja voimme viedä yrityksenne dokumentinhallinnan uudelle tasolle.

Pyydä demo
Intran ostajan opas auttaa alkuun

Vinkit uuden intran hankintaa harkitseville tai nykyisen intran päivittämistä suunnitteleville

Lue lisää Microsoft 365 -ympäristön tehokkaasta hyödyntämisestä

Katso lisää asiakastarinoita
Katso lisää blogikirjoituksia
Intranet, tiimityö ja dokumentinhallinta

Haluatko kuulla tai nähdä lisää?

Jos haluat nähdä demon tietystä työkalusta tai keskustella kanssamme digitaalisen työympäristönne parantamisesta, kuten intran tai dokumentinhallinnan kehittämisestä, laita meille yhteydenottopyyntö!