Pilvipalvelut Digitaalinen työympäristö Microsoft 365 Azure 30.03.2022

Microsoft ja pilvimuutos: parhaat kestävän kehityksen mallit ja ratkaisut

Ilmastonmuutos on planeetan kokoinen ongelma. Siksi Microsoftin ratkaisuidenkin on oltava massiivisia. Microsoft linjaa olevansa hiilineutraali, vesipositiivinen ja jätteetön vuoteen 2030 mennessä. Jokaisen yrityksen on pohdittava omia päästöjään ja tapoja vähentää niitä. Vähentämällä päästöjä on mahdollista saada myös kustannussäästöjä. 

Auttaakseen asiakkaitaan vastuullisuustyössä, Microsoft on esimerkiksi julkaissut laskurin, jolla voi laskea yrityksen hiilijalanjäljen. Jos yritys siirtää palvelunsa Azure-pilveen, se pääsee myös käyttämään laskuria ja saa sitä kautta faktapohjaista tietoa siitä, mitkä yrityksen CO2-päästöt ovat. Microsoft on myös kehittänyt Planetary Computerin, palvelun Azuressa, josta löytyy erilaisia havainnekuvia maapallon tilanteesta sekä muuta dataa, joka auttaa tiedeyhteisöjä ratkaisemaan kestävyysongelmia.

Miksi jokaisen yrityksen on syytä ottaa vastuullisuus yhdeksi pääteemaksi?

  • Parantaa tehokkuutta
  • Parantaa katteita ja tuloja
  • Kasvattaa brändin luotettavuutta.

“Kansalaiskehittäjistä” apu sovelluskehityksen tarpeeseen

Microsoftin näkökulmasta yrityksillä on neljä tapaa siirtyä pilveen. Raskain ja kallein vaihtoehto on On-premises -toteutus, jossa pilvi rakennetaan asiakkaan omaan konesaliin. IaaS-mallissa palveluidensiirrot tehdään Lift & Shift -mallilla pienin siirtokustannuksin. Kolmas vaihtoehto on Serverless & Cloud Native, eli hallittu palvelimeton alusta. Neljäntenä vaihtoehtona on Microsoftillakin kovan kasvun kokenut Code/Low Code -ympäristö, joka ei vaadi suurta panostusta koodaamiseen. 

Microsoft tulee tuomaan paljon lisää ominaisuuksia tähän Code/Low code -ympäristöön, sillä yritykset tarvitsevat jatkossa paljon erilaisia sovelluksia. Luonnollisesti Microsoft tarvitsee lisää uusia kehittäjiä näille. Heitä voidaan kutsua Citizen Developereiksi. Power-tuoteperheen ja Low Coden avulla Microsoft auttaa bisnesprosessin osaavia ihmisiä tekemään pieniä ja helppoja sovelluksia. Työkalut ovat helppokäyttöisiä ja sovellukset voidaan julkaista webbiin tai mobiiliin.

Microsoft Power Platform

Power Platform on alusta, joka mahdollistaa jokaiselle bisnesprosessin ymmärtävälle kyvyn toimia sovelluskehittäjänä yksinkertaisille sovelluksille, joita yrityksissä tarvitaan. Platformin alle kuuluvat palvelut, kuten:

  • Power BI – Tietojen visualisointia ja raportointia varten
  • Power Apps – Low-code sovellusalusta jolla voidaan luoda helposti sovelluksia. Niin mobiili laitteille kuin webbiin.
  • Power Automate – Low-code prosessiautomaatioalusta sekä rajapintapohjaisiin että ohjelmistorobotiikan työnkulkuskenaarioihin.
  • Power Virtual Agents – Helppo tapa luoda chatti-botteja.

Azure Data & AI -tuotteet ja -palvelut

Kaikki sovellukset toimivat dataan pohjautuen. Dataa on pystyttävä käsittelemään ja hyödyntämään. Azuresta löytyy kaikki yleisimmät datatyypit palveluna. Käyttöönotto on hyvin suoraviivaista. Azure AI-palvelut sisältävät valmiita kognitiivisia malleja, joiden avulla ei tarvitse tehdä massiivisia dataprojekteja  analysoidakseen esimerkiksi kuvia tai videota. Microsoftilta löytyy paljon konenäköön liittyviä malleja ja esimerkiksi puheentunnistusta jopa suomen kielellä. Kielentunnistuksen mallien avulla voidaan päätellä, mitä kielessä tapahtuu, ja koneälyn avulla tehdä siitä erilaisia mallinnuksia.


Haluatko kuulla lisää? Marraskuussa 2021 pidetyn Valtti x Microsoft -tapahtuman kaikki puheenvuorot löydät täältä.

 

Aiheeseen liittyvää