Mikä on Pilvisali ja mitkä ovat sen edut?
Pilvipalvelut Konesali- ja infrapalvelut 23.05.2023

Mikä on Pilvisali ja mitkä ovat sen edut?

Valinta pilvi-infran sijainnista tehdään aina organisaation tarpeiden ja tavoitteiden perusteella.   Vaihtoehtoja sijainnille on monia ja infra voidaan rakentaa monella tavalla. Yksi tapa hankkia palvelinkapasiteettia on Advanian Pilvisali, jonka etuja ovat muun muassa kotimaisuus, hallinnoinnin helppous, kustannustehokkuus ja joustavuus. 

Pilvipalvelun käytöllä on organisaatioille monia etuja. Pilvipalvelut mahdollistavat joustavan ja skaalautuvan infrastruktuurin. Niiden avulla organisaatiot voivat nopeasti lisätä tai vähentää resursseja tarpeen mukaan, kuten palvelinten käyttämää laskentatehoa.  

Pilvipalveluiden avulla organisaatiot voivat myös välttää suuria investointeja omiin tietokeskuksiin ja infrastruktuuriin. Sen sijaan he voivat hyödyntää palveluntarjoajien infrastruktuuria ja maksaa vain käytöstä. Pilvipalveluiden käyttöönotto ja hallinta on yleensä melko helppoa verrattuna perinteisiin infrastruktuuriratkaisuihin.  

Myös jatkuva saatavuus ja luotettavuus sekä digitaalisen työskentelyn sujuvuus puoltavat pilvipalveluiden käyttöä.

Harkittaessa pilveä palvelimien säilytyspaikaksi, on tehtävä joitakin linjauksia. Alla muutamia niihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia Pilvisalin näkökulmasta. 

Missä datan halutaan maantieteellisesti sijaitsevan?

Advanian Pilvisali on kotimainen vaihtoehto. Kaiken palvelun saa suomeksi ja englanniksi. Pilvisalissa sijaitsevat järjestelmät ja data sijaitsevat Suomessa. Julkipilvissä (kuten Oracle Cloud Infrastructure, Microsoft Azure, Google Cloud Platform ja Amazon Web Services) oleva data voi palvelusta riippuen sijaita myös Suomen ulkopuolella. Kaikki Pilvisalin järjestelmiä operoivat ja tietoja käsittelevät henkilöt toimivat Suomesta käsin ja ovat suomalaisia. Tämä voi olla tärkeää tapauksissa, joissa esimerkiksi lainsäädäntö asettaa rajoituksia tiedon sijainnille. Pilvisalissa oleva tieto on saatavilla niissäkin tapauksissa, joissa tietoliikenneyhteydet Suomesta maailmalle häiriintyvät tai katkeavat.   

Mikä on tarve kapasiteetille ja sen säätelyn joustavuudelle?

Pilvisalista saat virtuaalista palvelinkapasiteettia heti käyttöön ja pois käytöstä tarpeen mukaan, yhden päivän sitoumuksella. Pilvisali sopii kaikille palvelinmäärille ja erityisen hyvin organisaatioille, joilla virtuaalipalvelimia on pieni määrä (alle 100).  

Pilvisalissa virtuaalikoneiden resurssit ovat lisäksi vapaasti valittavissa – käyttöön voi ottaa juuri tarpeeseen sopivan määrän muistia ja prosessoritehoa eikä valintaa tarvitse tehdä kompromissinä jonkun toisen määrittelemistä valmiista kokoonpanoista.  

Hallinnointi tapahtuu yhden hallintapaneelin kautta. Parhaimmillaan voit luoda ympäristöjä, joissa hallitset automaation tai yhden käyttöliittymän kautta palvelinympäristöjäsi Pilvisalin lisäksi myös muissa käytössäsi olevissa julkisten pilvipalveluiden ympäristöissä.  

Miten kustannukset ovat hallussa?

Pilvisalin hinnoittelu on selkeän yksinkertainen ja perustuu vain muutamaan oleellisimpaan kustannustekijään. Organisaation maksettavaksi ei tule liikennemaksuja, transaktiokuluja tai muita pieniä piilokuluja, joista isojen toimijoiden pilvipalveluissa saattaa huomaamatta kertyä iso virta.  

Pilvisalissa palvelinkapasiteetista laskutetaan käytön mukaan, ja kapasiteettia voi tarpeen mukaan suurentaa tai pienentää milloin tahansa. Käyttöä voi seurata virtuaalikonekohtaisista raporteista.  

Kuinka hyvin palvelutoimittaja hallitsee käytetyn teknologian?

Pilvisalin teknologiaratkaisu perustuu VMwaren teknologiaan. VMware on myöntänyt Advanialle VMware Cloud Verified -tunnustuksen todisteeksi siitä, että tuotamme palvelua laadukkaasti parhaiden käytäntöjen mukaan uusimmilla teknologioilla. Suomessa toimii tämän tunnustuksen saaneita toimijoita kirjoitushetkellä vain kuusi. 

Kuinka tärkeää tietoturva on?

Advanialla tietoturvan johtamismalli perustuu sertifioituun toimintaan ISO/IEC 27001:n määrittelemän viitekehyksen mukaisesti. ISO27001-sertifiointi on ollut voimassa vuodesta 2016 lähtien. Toiminnassa noudatetaan tietoturvalainsäädäntöä ja käytetään KATAKRI-auditointikriteereitä tietoturvasuunnittelun perustana. Tietoturva kattaa hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden varmistamiseksi. Pilvisalin infrastruktuuria suunnitellaan, hallitaan ja kehitetään näiden määritysten mukaisesti.

Huoltovarmuuskeskus on nostanut Advanian yhdeksi toimitusvarmuuden kannalta kriittisistä toimijoista Suomessa. Osana tietotekniikka- ja tietoverkkosektorin ja viranomaisten välistä verkostoa, Digipoolia, Advania seuraa jatkuvasti tietoturvatilannetta. Advania on myös vastikään perustetun kyberturvallisuuskeskus ISAC-ryhmän perustajajäsen.


Olisiko Pilvisali sinunkin organisaatiollesi sopiva pilviratkaisu?

 

Aiheeseen liittyvää