advania324sp_1200x630
Haussa

ServiceNow-konsultteja

Haemme nyt kasvumme tueksi sinua

ServiceNow-konsultti

Advania on vauhdikkaasti kasvava IT- ja asiantuntijatalo, jolla on Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa noin 4 500 työntekijää ja Suomessa noin 330 kuudella eri paikkakunnalla. Tehtävänämme on tuoda asiakkaamme parhaiden ratkaisujen äärelle mutkattomasti. Palvelumme kattavat jatkuvat it-palvelut loppukäyttäjätuesta pilvi- ja asiantuntijapalveluihin. Lisäksi konsultoimme ja kehitämme digitaalisen työn ja liiketoiminnan ratkaisuja.

Haemme nyt kasvavaan joukkoomme kokeneita

ServiceNow-konsultteja

Kiinnostaako hyvä työyhteisö, tekemisen meininki ja monipuoliset tehtävät? Arvostatko joustavaa tapaa tehdä töitä paikasta riippumatta, mahdollisuutta oppia uutta ja passeleita henkilöstöetuja? Mikäli vastasit kyllä, kannattaa lukea eteenpäin!

Pohjoismaissa Advania on jo erittäin tärkeä kumppani ServiceNow'lle, ja nyt olemme kehittämässä toimintaa tämän osalta myös Suomessa. Haemme Advania Suomelle yhteistyössä Advanian Ruotsin-organisaation kanssa ServiceNow-konsultteja auttamaan asiakkaitamme löytämään heidän liiketoimintaansa parhaiten tukevat tekniset ratkaisut.

Tehtävässä toimit asiakkaalla konsultoimassa, määrittelet ja analysoit asiakkaan tarpeita ja kehität ratkaisuja. Osallistut myös tekniseen toteutukseen ollen mukana konfiguroinnissa (JavaScript), testaamisessa sekä integroinnissa olemassa oleviin ympäristöihin. Tuet tarvittaessa presales-aktiviteeteissä. Työtä voit tehdä etänä tai hybridinä. Toivomme, että tarvittaessa sinulla on mahdollisuus käydä tapaamassa asiakasta myös fyysisesti.

Tehtävässä menestyt, mikäli sinulla on jo muutamalta vuodelta aikaisempaa kokemusta ServiceNow-projekteista. Nautit asiakasrajapinnassa toimimisesta ja asiakkaan aidosta konsultoinnista. Vahvojen yhteistyötaitojen lisäksi sinulla on myös itsenäistä teknistä osaamista. Työskentelet sujuvasti suomen ja englannin kielellä. Nautit uusien haasteiden vastaanottamisesta ja haluat kehittää itseäsi ja osaamistasi uudelle tasolle. Asiakkuudet ovat pääsääntöisesti Suomessa, mutta tehtävässä on mahdollista päästä myös toimimaan kansainvälisesti.

Me Advanialla panostamme osaamisen kehittämiseen ja tässä tehtävässä pääset varmasti oppimaan uutta ja paneutumaan kiinnostaviin uusiin tuotteisiin ja ratkaisuihin; onhan meillä lukuisia erilaisia asiakasympäristöjä missä pääset osaamistasi kehittämään! Tukenasi on iso joukko IT-alan huippuosaajia, jotka ovat valmiita perehdyttämään sinut uusiin tehtäviisi.

Tarjoamme sinulle kasvavan yrityksen eteenpäin menevän ja avoimen työkulttuurin. Me pidämme hyvää huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista, ja etätyömahdollisuudet sekä joustava työaika helpottavat arjen sujumista. Meillä saat aidosti mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. Osaamisen kehittäminen on meille yksi toimintamme kulmakivistä - me kannustamme ja tarjoamme mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja oman ammattitaitosi kehittämiseen.

Kiinnostuitko? Täytä lyhyt hakemus järjestelmässämme englanniksi. Katsotaan, olisiko Advania juuri sinulle se paras duunipaikka! Lisätietoja Gustaf von Dewall englanniksi sähköpostitse: gustaf.vondewall@advania.com tai puhelimitse klo 8 ja 9 välillä Suomen aikaa: +46 703 110 137.

 

ServiceNow Consultant

Advania is a fast-growing IT house with approximately 4,500 professionals in the Nordic countries and Great Britain and approximately 330 in Finland in six different locations. Our services cover the entire IT architecture from network environments to end-user services and IT outsourcing. We help our customers in cloud migration and building digital work environments.

We are now looking for experienced

ServiceNow consultants

Are you interested in a good work community and versatile tasks? Do you appreciate the flexible way to work regardless of location, the opportunity to learn new things and excellent personnel benefits? If you answered yes, you should read on!

In the Nordic countries, Advania is already a very important partner for ServiceNow, and now we are developing operations in this regard also in Finland. We are looking for ServiceNow consultants for Advania Finland in cooperation with Advania's Swedish organization to help our customers find the technical solutions that best support their business.

In the position you consult the clients, define and analyze the client's needs and develop solutions. You also participate in the technical implementation by being involved in configuration (JavaScript), testing and integration into existing environments. You might also participate in supporting presales activities. You can work remotely or in a hybrid way. We hope that, if necessary, you will have the opportunity to visit the customer physically as well.

You will succeed in the task if you already have a few years of previous experience with ServiceNow projects. You enjoy working with the customers and consult them in a genuine way. In addition to strong cooperation skills, you also have great technical skills. You work fluently in Finnish and English. You enjoy accepting new challenges and want to develop yourself and your skills to a new level. The clients are mainly in Finland, but it is also possible to work internationally in the position.

At Advania, we invest in the development of competence, and in this position you will definitely learn new things and invest in interesting new products and solutions; after all, we have many different customer environments where you can develop your skills! You are supported by a large group of top experts in the IT field, who are ready to introduce you to your new tasks.

We offer you the progressive and open work culture of a growing company. We take good care of our employees' well-being, and remote work opportunities and flexible working hours make everyday life easier. Skill development is one of the cornerstones of our operations - we encourage and offer opportunities for continuous learning and the development of your own skills.

Interested? Fill out a short application in our system in English as soon as possible. Let's see if Advania would be the best work place for you!

More information from Gustaf von Dewall in English by e-mail: gustaf.vondewall@advania.com or by phone between 8 and 9 a.m. Finnish time: +46 703 110 137.