Miksi ja miten yrityksen kapasiteettiratkaisut tulisi valita liiketoiminnan lähtökohdista?
Pilvipalvelut Konesali- ja infrapalvelut 06.09.2021

Miksi ja miten yrityksen kapasiteettiratkaisut tulisi valita liiketoiminnan lähtökohdista?

Johtuen eriävistä tavoitteista, voi yrityksen liiketoimintajohdon, talousjohdon ja IT:n välillä olla erimielisyyttä siitä, missä yrityksen datan ja sovellusten tulisi sijaita. Asian teknisen luonteen takia päätös on kuitenkin usein IT:llä. Liiketoiminnan tarpeet ovat silti erittäin tärkeitä, sillä kiiltävinkin työkalu on turha, jollei se palvele käyttäjän tarpeita.

Miten teknologiavalinnoissa huomioidaan liiketoiminnan tarpeet?

IT:n lähestyminen yrityksen kapasiteettiratkaisuihin on yleensä varsin pragmaattinen. On varmistettava, että hankittava ratkaisu on sellainen, jota osataan operoida ja johon saadaan riittävä kontrolli. Sen on mahduttava käytössä olevaan budjettiin ja turvallisuuden on oltava kunnossa.

Tämä ajattelu ei ole millään tavoin virheellistä – päinvastoin. Kontrollin, turvallisuuden ja toimintavarmuuden sekä budjettiin mahtumisen takaaminen ovatkin kaikki tärkeitä asioita.

Mutta osataanko huomioon ottaa myös liiketoiminnan tarpeet? Liiketoimintajohto voi pitää esimerkiksi joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä varsin tärkeinä.

Tärkeinä pidettyjen asioiden erilainen painotus vetää liiketoimintajohtoa ja IT:tä erilleen

Saman yrityksen sisältä saattaa eri rooleilla olla varsin erilaisia tavoitteita. Nämä perustuvat osittain omaan tehtävänkuvaan, mutta myös kykyyn asettaa asioita arvojärjestykseen isossa kuvassa.

Liiketoimintajohto tarkastelee investointeja ja teknologioita siitä näkökulmasta, mikä parantaa heidän edellytyksiään myydä enemmän tuotteita tai palveluita asiakkaille. Kapasiteetin ollessa kyseessä, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että he saavat tarvittaessa:

  • kasvatettua kapasiteetin määrää nopeasti
  • vietyä uudet sovellukset markkinalle nopeasti
  • tehdä ketterästi kokeiluja

Talousjohtoa kiinnostaa se, että investointien kustannukset ja niistä saadut hyödyt kohtaavat. Toisin sanoen heitä kiinnostaa se, että investointi maksaa itsensä takaisin nopeasti, kulut ovat ennakoitavissa ja kapasiteetista maksetaan vain käytön mukaan.

IT:n haasteeksi muodostuu tässä yhtälössä se, että sen olisi tunnettava kaikki tarjolla olevat ratkaisut, niiden kustannusrakenteet ja kyettävä ennakoimaan liiketoiminnan tarpeita. Sekä tietysti varmistaa, että valitut teknologiat ovat turvallisia ja niiden käyttövarmuus on korkealla tasolla. Ovathan nämä tärkeitä seikkoja myös liiketoiminta- sekä talousjohdon näkökulmasta.

Kenen tarpeet ajavat edelle?

Koska haaste piileekin siinä, miten tasapainoilla toisistaan eroavien tarpeiden ja tavoitteiden kanssa, ei yleispätevää ”one-size-fits-all” -ratkaisua ole olemassa. Tämä on hyvä tiedostaa aivan ensimmäiseksi.

Jos tarkastellaan liiketoiminnan toiveita kapasiteetille, tulee ensimmäisenä mieleen pilvipalvelut. Jos taas tarkastellaan talousjohdon toiveita, kohdistuvat nekin palvelumuotoiseen ratkaisuun, josta maksetaan käytön mukaan. Jos painotetaan kontrollia, käyttövarmuutta ja turvallisuutta, on oma konesali selkeä valinta. 

Kysymys kuuluukin, milloin eri funktioiden tarpeet ovat etusijalla? Ja toisaalta, onko kompromisseja pakko tehdä?

Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, että tätä on tarkasteltava jokaisen sovelluksen tai kapasiteettitarpeen kohdalla erikseen. Jälkimmäiseen vastaus on poliitikkomaisesti ilmaistuna ”ei välttämättä”.

Kaikkien tarpeet huomioon ottava kokonaisuus on mahdollista rakentaa, kunhan nämä tarpeet ymmärretään.

Aiheeseen liittyvää