Opetuksen teknologia tuo ihmisen ja tiedon lähelle
Koulukumppani Laitteet 28.02.2022

Opetuksen teknologia tuo ihmisen ja tiedon lähelle

Opetuksen teknologistuminen on vasta alussa. Läheskään kaikilla oppilailla ei ole vielä henkilökohtaista tietokonetta tai mobiiliälylaitetta, jota voisi käyttää opetuksessa hyväksi. Joillakin alueilla se saattaa näkyä siinä, että oppilaat jäävät paitsi teknologiasta sekä jäävät jälkeen myös IT-taidoissa. Meillä Suomessa vain noin 33 %:lla oppilaista on oma henkilökohtainen tietokone käytössään, kun vastaava luku Ruotsissa on 70 %. 

Koulut ovat teknologian osuudelta hyvin eri tasoisia. Tietojen tallentaminen, jakaminen ja käyttäminen voinee olla vielä jäsentämätöntä. Suomessakin ladattiin aikanaan, ja ehkä vieläkin liikaa odotuksia teknologian vaikutuksiin. 80-luvulla jopa luultiin tietotekniikan poistavan opettajien tarpeellisuuden. Tänä päivänä tuo ajatus tuntuu jopa hupaisalta, toisaalta helpottavalta.

Tietotekniikka on opetuksessa tärkeää ja se on tärkeää siksi, että opettajien työ helpottuu. Myös oppilaat saavat osaamisen lisäksi laajan näkemyksen siitä, mitä teknologia mahdollistaa heille henkilökohtaisesti ja koko yhteiskunnalle.

Teknologian merkitys on aina luoda mahdollisuuksia, avustaa tehtävissä ja tuoda ihminen lähelle. Oikein käyttöönotettuna teknologia tuo ihmisen ja tiedon lähelle, vaikka usein muuta ajatellaan.  Toimme Koulukumppanit-ohjelman Suomeen joulukuussa 2021. Ohjelman puitteissa olen tavannut lähes 100:n kunnan tai oppilaitoksien päättäjää. Tapaamisten tavoitteena on ollut viestiä Advaniasta ja tavastamme toimia. Näitä ajatuksia olen testannut laajalti ja käynyt monia arvokkaita keskusteluja.

Mielestäni Advania on erilainen palveluntarjoaja ja laitetoimittaja. Mitä tuo erilaisuus tarkoittaa? Meistä laitetoimitus ei saa olla vain tietokoneen tai esitystekniikan paketista purkaminen tai pistokkeen kytkeminen tietoliikenneverkkoon. Nykyaikaisen ja modernin toimittajan pitää ottaa vastuuta jatkostakin. Miten huolehtia laitteen käytön opastamisesta nykyaikaisella tavalla? Voidaanko tarjota pedagogista tukea hankintojen jälkeen?

IT on ihmistä varten, me Advanialla kumppaniverkoston kanssa autamme sovellus- ja käyttäjähallintaintegraatioissa, tarjoamme teknistä tukipalvelua, koulutamme ja opastamme käyttäjiä sovellusten käytössä sekä autamme oppilaiden ja opettajien digitaitojen vahvistamisessa.

Julkisten hankintojen laitekilpailutuksissa päätöskriteereinä on lähes 100 %:sti hinta ja halvin tarjous. Itse pohdin koko ajan, miten voisin sisällyttää hiilineutraalisuutta koko laitteen elinkaaren hallintaan sekä ympäristönäkökohtia hankintojen hinta-laatusuhteen rinnalle vertailuperusteisiin. Mietin myös, miten tuoda tietoisuuteen toimintatapamme, jossa huolehdimme laitteista koko elinkaaren ajan aina hankinnasta tietoturvalliseen kierrätykseen saakka.

Kehitämme Suomen tärkeimpiä huoneita. Haluamme olla mukana tarjoamassa opiskelijoille parhaat edellytykset menestyä nykypäivän digitaalisessa yhteiskunnassa.

Herättikö teksti ajatuksia? Lue lisää koulukumppani-ohjelmasta. 

 

Ota yhteyttä

Kerron mielelläni lisää.