Digitaalinen työympäristö Microsoft 365 Intranet Viestintä ja tiimityö 06.05.2021

Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä tarvitsee toimivat työkalut tuekseen

Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Mehiläinen toimii Suomessa yli 540 toimipisteessä, ja huolehtii vuosittain yli 1,3 miljoonasta asiakkaasta. Mehiläisen palveluksessa työskentelee yli 22 300 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. 

Toimivat digitaaliset työkalut tukevat Mehiläisen laajaa toimintaa. Yrityksen intranetillä on kaikkiaan yli 20 000 käyttäjää ja se toimii keskitettynä tiedonlähteenä yhteisille toimintatavoille, strategialle ja tavoitteille. 

Mehiläisellä on ollut käytössä Office 365 -ympäristöön yhteensopiva SharePoint-pohjainen intranet-ratkaisu jo useamman vuoden. Määrittelytyössä intranetiksi valikoitui valmisratkaisu Valo, jonka silloinen Sininen Meteoriitti (nyk. Advania) toimitti Mehiläiselle.  

”Yhteyshenkilö on pysynyt koko ajan samana, ja yhteistyö on ollut sujuvaa. Advanian kanssa toimiminen on mutkatonta, ja asiantuntevaa”, kertoo viestintäasiantuntija Tiina Kohonen Mehiläiseltä. 

Intranet-uudistus käyttäjien ehdoilla

Vuonna 2020 Mehiläisessä tehtiin intranetin päivitysprojekti. Tavoitteena oli kehittää intranetin käyttäjäystävällisyyttä, sekä selkeyttää samalla sisältöjen löydettävyyttä ja navigointia. Uudistuksen kehityskohteet tunnistettiin henkilöstölle tehdystä käyttäjäkyselystä. Sisältöjen siirto uuteen intranetiin sujui hyvin ja uudistuksesta on saatu käyttäjiltä positiivista palautetta. 

”Projekti Advanian kanssa sujui hienosti. Uudistuksessa muutokset saatiin toteutettua hyvin ja sisältöjen migraatio onnistui loistavasti. Myös jatkuva yhteistyömme on vaivatonta. Arvostan sitä, että saamme tarvittaessa nopeasti tukea ja advanialaiset ovat hyvin perillä ratkaisustamme”, Tiina Kohonen kuvailee. 

Digitaalisen työn työkalut osana avointa viestintäkulttuuria 

Isossa organisaatiossa sisäisen viestinnän merkitys on tänä päivänä yhä tärkeämpää. Mehiläisen digityön kokonaisuuteen nivoutuu laaja kattaus Microsoftin 365 -palvelun työkaluja. Käytössä ovat Planner-tehtävien hallintatyökalu, Stream-videoiden suoratoistopalvelu sekä Power BI -analytiikkaratkaisu. Intranet on rakennettu valmiin Valo-ratkaisun päälle ja siitä on käytössä Lux-käyttöliittymä. Lisäksi Microsoftin Teams-ratkaisu sekä Slack- ja Yammer-viestintäsovellukset tukevat Mehiläisen sisäistä viestintää. 

Mehiläisen sisäisestä viestinnästä vastaava Tiina Kohonen on tyytyväinen ratkaisuun: 

”Sisäisen viestinnän tavoitteenamme on tukea avointa ja vuorovaikutteista viestintää. Meillä saa kysyä ja antaa palautetta. Digitaaliset palvelut ja työkalut, kuten intranet, pitää tehdä ihmisille helposti lähestyttäväksi. Helppokäyttöiset työkalut sujuvoittavat työarkea ja parantavat tiedonkulkua koko organisaation laajuisesti.” 

 


 

Aiheeseen liittyvää