Digitaalinen työympäristö Microsoft 365 Power Platform Sovellukset 21.11.2023

Poikkeamaportaalin käyttöönotto paransi Skanskan rakennustyömaiden turvallisuudesta kerättävän tiedon määrää ja laatua

Skanska otti vuonna 2022 käyttöön Advanian rakentaman helppokäyttöisen sovelluksen, jonka kautta rakennuskohteissa työskentelevät henkilöt voivat raportoida työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä poikkeamista, kuten tapaturmista, läheltä piti -tilanteista sekä ympäristövahingoista. Microsoft Power Platformin avulla rakennettu ratkaisu mahdollistaa muun muassa poikkeamien kattavan ja tehokkaan analysoinnin, jonka avulla voidaan tehostaa työturvallisuuden prosesseja sekä tiedonhallintaa ja -jalostamista. 

Lähtötilanne ja tavoite:

Skanska Suomi halusi digitalisoida PowerPointilla ja sähköpostilla tehtäviä prosesseja ja työympäristöä yleensäkin. Tavoitteena oli vähentää manuaalista työtä automaatioilla, nopeuttaa tiedonkulkua, tuottaa parempi käyttäjäkokemus, tehostaa poikkeamatutkinnan laatua ja saada yhtenäistä, prosessoitavaa dataa analysoitavaksi.

Ratkaisu:

Microsoft Power Platformilla rakennettiin ratkaisukokonaisuus, jossa poikkeamaportaalin avulla työntekijät voivat vaivattomasti raportoida poikkeamista. Pääkäyttäjät voivat hallita ja tarkastella kerättyä dataa mallipohjaisen sovelluksen (Model-Driven App) ja Power BI -raportoinnin avulla.

Hyödyt:

Turvallisuusraportointi vie huomattavasti aikaisempaa vähemmän aikaa. Laadukkaasta datasta voidaan oppia poikkeamista sekä analysoida niitä tarkasti ja päätellä, mihin työturvallisuuden ja ympäristön osa-alueisiin tulee panostaa resursseja.

***

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Se toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Skanska on yksi suurimmista asuntojen, toimisto- ja tuotantotilojen sekä infrastruktuurin rakentajista ja projektikehittäjistä.

Jo ennestään Skanska Suomen Microsoft 365 -kehityksen tukena toiminut Advania rakensi vuonna 2022 Suomen Skanskalle useita uusia Microsoft Power Platform -ratkaisuja.

Niiden tavoitteena oli ajaa digitaalista transformaatiota, eli digitalisoida esimerkiksi vanhoja, paperilla tehtäviä prosesseja ja työympäristöä yleensä. Tämän seurauksena tavoiteltiin kustannustehokkuutta, jota mm. automaatiot toivat, parempaa käyttäjäkokemusta ja eheämpää, prosessoitavaa dataa Power BI:ssa analysoitavaksi.

Poikkeamatiedon jakaminen helpoksi

Yksi merkittävimmistä ratkaisuista oli helppokäyttöinen raportointiportaali, jonka kautta työmaiden työsuojelupäälliköt voivat esimerkiksi raportoida työmaalla sattuneita työturvallisuus- ja ympäristöpoikkeamia. Ratkaisulla on tällä hetkellä yli 100 käyttäjää.

"Digitaaliset prosessit ja tietojenkäsittely mahdollistavat entistä tehokkaamman toiminnan ja parantuneen tiedonlaadun. Uuden digitaalisen ratkaisun ansiosta tiedon kerääminen ei enää ole vaivalloista tai hidasta", kertoo tietohallintopäällikkö Klaus Heimonen digitoinnin tuomista hyödyistä.

Advania toteutti Skanskalle poikkeamatiedon jakamiseksi Power Apps Canvas App -työkalulla dynaamisen lomakesovelluksen, jonka avulla työntekijät voivat helposti vastata kysymyksiin. Sovelluksen toteutuksessa keskityttiin ennen kaikkea helppokäyttöisyyteen ja käyttöliittymän selkeyteen. Sovellus kerää tiedon Dataverseen, josta pääkäyttäjät voivat tarkastella ja muokata sitä mallipohjaisen sovelluksen avulla. Kerättyä tietoa käytetään rakentamaan Power BI -raportteja, joissa kerättyä dataa voidaan analysoida tarkemmin.

Ratkaisu sisältää mm. Power Automate -automaation, joka antaa esihenkilöille notifikaation, kun tietyt ehdot täyttyvät. Esimerkiksi lomakkeella raportoitu poikkeama ilmestyy automaattisesti yhden sivun mittaisena yhteenvetona sähköpostiin.
Sovelluksen peruskäyttäjiä ovat työmaiden työsuojelupäälliköt. Pääkäyttäjiä ovat alueiden HSE-päälliköt, jotka hyväksyvät ilmoitukset, sekä erikseen määritetyt henkilöt, joiden työnsä puolesta tulee olla selvillä sattuneista poikkeamista.

”Pääosin käyttäjiltä on tullut positiivista palautetta. Käyttäjät ovat olleet erityisesti tyytyväisiä harmonisempaan ja laadukkaampaan poikkeamadataan. Sovellus tuo merkittävän parannuksen tiedonkulkuun. Myös tukifunktioissa saadaan nopeammin tieto sattuneista poikkeamista ja miten niiden tutkinta ja korjaavat toimenpiteet etenevät. Laadukkaammasta datasta on nopeampaa laatia kuukausi- sekä kvartaaliraportit”, sanoo HSE-johtaja Antti Leino.

HSE-lyhenteellä tarkoitettaan terveyttä (health), turvallisuutta (safety) ja ympäristöä (environment). HSE-päälliköiden rooli hankkeissa on vastata kokonaisvaltaisesti HSE-prosessien kehittämisestä sekä toteuttamisesta, toimintajärjestelmien ylläpidosta sekä niiden kehittämisestä standardien mukaisesti asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset huomioiden.


Hyödynnetäänkö teillä Power Platformia täysimääräisesti? Lue lisää ja ota yhteyttä!

 

 

Aiheeseen liittyvää