Valo Digital Workplace Intranet Viestintä ja tiimityö 17.05.2021

Valmiiksi tuotteistettu Valo Teamwork oli helppo ottaa käyttöön

Kuopion kaupungin intranettiä käyttää yhteensä melkein 7 000 henkilöä. Advanian Valo-ratkaisu tarjoaa tiimityöskentelyä helpottavan alustan Microsoftin palveluiden ympärille rakennettuna. Valmiiksi tuotteistetun kokonaisuuden käyttöönotto sujui jopa paremmin kuin aluksi oltiin osattu odottaa.  

Tarve uuden intranetin käyttöönotolle syntyi, kun aiempi järjestelmä oli teknisesti vanhentumassa. Yksi tärkeä valintaan vaikuttanut tekijä oli Valo Teamwork -ratkaisuun sisältyvä käyttöliittymä kaupungin käyttämälle tiimityöskentelyn ohjelmistolle Teamsille. 

– Tämän on tarkoitus helpottaa tiimityöskentelyä, joka on meillä rakennettu Microsoftin palveluiden käyttöönoton myötä hyvin voimakkaasti Teamsin päälle, kertoo kaupungin projektipäällikkö Ville Titoff. 


”Projekti saatiin kunnialla maaliin”
 

Sopivaa toimittajaa valitessa oli tärkeää myös intranetin tietynlainen tuotemaisuus, sillä kaikkea ei haluttu lähteä rakentamaan nollasta. Valo Intranet oli hyvä valinta tätä silmällä pitäen, sillä intranet oli käytännössä jo valmis tuote. Projektin varsinaisena tilaajana toimi kaupungin IT:stä vastaava Istekki. 

–  Advanian toiminnasta jäi erittäin positiivinen kuva. Yhteyshenkilöt olivat hyvin ottautuvia. Kun kysyimme asioita, niin vastauksia tuli selkeästi. He ottivat kokonaisvastuun esimerkiksi Azure-palvelusta nikottelematta. Tämä on juuri sitä, mistä minä pidän – eli tehdään lite bättre, kiittelee Istekin osalta projektipäällikkönä toiminut Jari Ojala. 

– Projekti saatiin kunnialla maaliin. Budjetti alitettiin ja kaikki saatiin valmiiksi sovitussa aikataulussa. Myös asiakas oli tyytyväinen lopputulokseen, Ojala kertoo. 

Selkeä konsepti helpotti käyttöönottoa 

Hyvän tuotteen lisäksi Titoff haluaa nostaa esille sen, miten hyvin Advania oli vaiheistanut projektin ja intranetin käyttöönoton ajoittaisesta kiireestä huolimatta. 

– Kun konsepti oli selkeä ja tiesimme, mitä missäkin vaiheessa tehdään, helpotti se uuden intran käyttöönottoa hyvin paljon. Tekeminen helpottui selkeästi, kun koko palvelu oli tuotteistettu, eikä pelkästään se lopullinen intratuote, Titoff painottaa. 

 

Samankaltaisia