Pilvipalvelut 09.01.2023

Kuinka hallitset pilvikustannuksia tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti

Julkisella pilvellä on oikein käytettynä tärkeä rooli yritysten ympäristöystävällisessä toiminnassa (sustainability). Työkuormien siirtyminen paikallisesta konesalista julkipilveen tai SaaS-palveluihin voi auttaa parantamaan merkittävästi yritysten ympäristöystävällisyyttä vähentämällä hiilidioksidi-päästöjä jopa 90 % ja TCO:ta jopa 40 % verrattuna paikallisesta konesalista tuotettuihin palveluihin.

Cloud Sustainability on käytäntö vähentää aktiivisesti kustannuksia ja julkisessa pilvessä ajettavien työkuormien hiilijalanjälkeä. Tämä on entistä tärkeämpää pilveen siirtymisen aikana asetettujen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

Pilviresurssien käytön vähentäminen pienentää hiilijalanjälkeä ja päinvastoin, millä on kustannusten alenemisen sivuvaikutus.

Oikein tehtynä pilven kestävyys ei pelkästään vähennä työkuormien kustannuksia pilvessä, mutta myös vähentää työmäärien kokonaishiilijalanjälkeä. Näin myötävaikutetaan suurempaan ympäristöystävällisyyden tavoitteeseen.

Miten kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys liittyvät toisiinsa?

FinOps tarkoittaa käytäntöä hallita ja optimoida julkipilven resursseja. FinOps voi sisältää toimintoja, kuten budjetointia, ennustamista, kustannusten hallintaa ja resurssien optimointia. FinOps-harjoittajat ovat vastuussa siitä, että julkipilven resurssit käytetään tehokkaasti ja tehokkaasti.

GreenOps puolestaan on termi, jota käytetään kuvaamaan ympäristön kannalta kestävien käytäntöjen käyttöä tietotekniikan (IT) alalla. Tämä sisältää kaiken laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelusta ja valmistuksesta uusiutuvien energialähteiden käyttöön datakeskuksissa ja muussa IT-infrastruktuurissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että FinOps keskittyy organisaation toiminnan taloudellisiin näkökohtiin, kun taas GreenOps keskittyy näiden toimintojen ympäristövaikutuksiin.

Miksi GreenOps on merkittävä osa modernia IT-kulttuuria?

GreenOps-käytäntöjen omaksuminen on yhä tärkeämpää, kun laskentatehon ja tiedon tallennusten kysyntä kasvaa jatkuvasti. IT-ala on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja, ja GreenOps-käytäntöjen käyttöönotto voi auttaa vähentämään tätä vaikutusta.

Yksi GreenOpsin keskeinen osa on uusiutuvien energialähteiden käyttö datakeskusten ja muun IT-infrastruktuurin tehonlähteenä. Palvelinkeskukset kuluttavat paljon sähköä, ja uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko- tai tuulivoiman, käyttö voi vähentää merkittävästi niiden hiilijalanjälkeä. Lisäksi energiatehokkaiden palvelimien ja muiden laitteistojen käyttö voi myös auttaa vähentämään datakeskusten energiankulutusta.

Toinen tärkeä GreenOps-osa on laitteiston ja ohjelmiston suunnittelu ja valmistus. Monet yritykset käyttävät nyt kierrätysmateriaaleja ja ympäristöystävällisiä valmistusprosesseja tuotteidensa valmistuksessa. Tämä auttaa vähentämään IT-alan ympäristövaikutuksia ja säästää myös resursseja.

Ympäristöhyötyjen lisäksi GreenOps-käytäntöjen käyttöönotolla voi olla myös taloudellisia etuja yrityksille. Uusiutuvien energialähteiden käyttö voi vähentää energiakustannuksia, ja energiatehokkaiden laitteistojen käyttö voi myös auttaa vähentämään käyttökustannuksia.

Kaiken kaikkiaan GreenOps-käytäntöjen omaksumisesta on tulossa yhä tärkeämpää IT-alalle, kun pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme ja suojelemaan planeettaa tuleville sukupolville. Ottamalla käyttöön GreenOps-käytännöt yritykset voivat paitsi suojella ympäristöä, mutta myös säästää rahaa ja parantaa kannattavuuttaan. 

Kymmenen GreenOpsin hyötyä:

  1. Vähentyneet kasvihuonekaasupäästöt: GreenOps-käytäntöjen käyttöönotto voi vähentää merkittävästi IT-alan hiilijalanjälkeä, mikä auttaa vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia ja torjumaan ilmastonmuutosta.
  2. Energiakustannussäästöt: Uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkaiden laitteistojen käyttö voi auttaa vähentämään yritysten energiakustannuksia.
  3. Resurssien säästäminen: GreenOps-käytännöissä käytetään usein kierrätysmateriaaleja ja ympäristöystävällisiä valmistusprosesseja, mikä auttaa säästämään resursseja.
  4. Parempi taloudellinen suorituskyky: Energiakustannusten alentamisen lisäksi GreenOps-käytäntöjen käyttöönotto voi myös parantaa yrityksen taloudellista suorituskykyä alentamalla käyttökustannuksia ja parantamalla tehokkuutta.
  5. Lisääntynyt kilpailukyky: Kun yhä useammat yritykset ottavat käyttöön GreenOps-käytännöt, ne, jotka eivät sitä tee, voivat joutua epäedulliseen kilpailuasemaan.
  6. Parempi maine: GreenOps-käytäntöjä omaksuvat yritykset voivat parantaa mainettaan ympäristö-vastuullisina ja sosiaalisesti tietoisina organisaatioina.
  7. Lisääntynyt henkilöstötyytyväisyys: Monet työntekijät ovat ylpeitä siitä, että he työskentelevät yrityksissä, jotka ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen ja ympäristövastuuseen.
  8. Parempi asiakastyytyväisyys: Kuluttajat etsivät yhä enemmän ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita, ja GreenOps-käytäntöjen käyttöönotto voi auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä.
  9. Pienempi riski: GreenOps-käytäntöjen käyttöönotto voi auttaa vähentämään ympäristöasioihin liittyvien sakkojen ja lakisääteisten vastuiden riskiä.
  10. Myönteinen vaikutus yhteisöön: GreenOps-käytännöillä voi olla myönteinen vaikutus myös paikalliseen yhteisöön, koska ne voivat auttaa vähentämään saastumista ja parantamaan elämänlaatua alueella.

Miten Advania ja Google yhdessä auttavat yritystäsi vähentämään IT-kustannuksia ympäristöystävällisesti?

Googlen tarjoamilla työkaluilla, voimme raportoida tarkasti IT-käyttöösi liittyvät hiilidioksidipäästöt ja ryhtyä toimiin hiilijalanjälkesi pienentämiseksi. CO2-jalanjälkilaskuri arvioi asiakkaan olemassa olevien palvelinkeskusten CO2-päästöt.

Selvityksestä saamme yksityiskohtaisen raportin tämän hetkisestä hiilijalanjäljestä ja liiketoimintalaskelman kulujen ja hiilijalanjäljen vähentämisestä.


Kuinka turvaat datasi hybridipilviympäristössä? Lataa opas ->

Samankaltaisia