Pilvipalvelut Tietoturva 04.11.2022

Mitä suomalaisten IT-johtajien budjeteista löytyy vuonna 2023?

Vuoden 2023 suunnittelu on juuri tällä hetkellä käynnissä ja Advanian asiakasyritysten johtajat tekevät investointisuunnitelmiaan vuodelle 2023. Mitkä asiat puhuttavat asiakastapaamisissa ja mitä asiakkaamme suunnittelevat? Tämä artikkeli on eräänlainen markkinapulssi, trendien listaus ja ennuste tulevasta.

1. IT-johtajat investoivat entistä enemmän multi- ja hybridipilviympäristöihin, mutta valitsevat toimittajan, joka pystyy tarjoamaan monipuolisia ratkaisuja datan sijainnin hallintaan eri alustoilla

Yritykset ymmärtävät, että pilvitietojen hallinnassa ei ole kyse tietyn pilvialustan tai -infrastruktuurin omistamisesta, vaan kyseessä olevaan tehtävään tai käyttötapaukseen sopivan ratkaisun valitsemisesta. Joissakin tapauksissa tämä ei ole ollenkaan pilvipalvelua, vaan se voi olla paikallinen konesali tai keskustietokone. Näin varsinkin, kun yritykset on lukittu tiettyihin järjestelmiin liiketoimintakriittisten ratkaisujen vuoksi, jotka ovat hankalia tai monimutkaisia ​​mukauttaa.

Tietojen suvereniteetti ja tietoturvallisuus on kuuma aihe. Organisaatioille se tarkoittaa niiden tietojen hallinnan suojaamista toimittamalla ne sen maan lakien mukaisesti, jossa tietoja säilytetään.

Jos tiedot on tallennettu esimerkiksi suomalaiselle pilvipalveluntarjoajalle, ne ovat Suomen ja eurooppalaisen lainsäädännön alaisia. Mutta jos ne tallennetaan amerikkalaiselle pilvipalveluntarjoajalle, ne ovat Yhdysvaltain lainsäädännön alaisia. Tässä digitaalisen suvereniteetin käsitettä on vaikeampi käsittää.

Kokemuksemme mukaan suomalaiset IT-johtajat valitsevat ratkaisuja, jotka ovat linjassa viranomaisvaatimusten kanssa, mutta myös mahdollistavat datavetoisen liiketoiminnan kasvamisen omassa yrityksessä.

2. IT-johtajat etsivät käyttäjähallinnan kautta ratkaisuja tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden säilyttämiseen entistä monimutkaisemmassa ympäristössä

Yleisimpien pilvipalveluiden tietoturvariskit ovat käyttäjäperäisiä. Käyttöönoton perusongelma on, että käyttäjäryhmiä ja näiden käyttöoikeustasoja ei tehdä suunnitellen. Käyttäjähallinta on keskeisessä roolissa monipilviympäristön tietoturvan kannalta.

Identiteetinhallinta on selkeästi yksi yleisimmistä keskustelun aiheista Advanian asiakaskentässä. Yritysten on otettava käyttöön toimittaja-agnostinen lähestymistapa ja SaaS-ratkaisuja, jotka lisäävät näkyvyyttä mahdollisiin haavoittuvuuksiin. Näkyvyys epäyhtenäisessä ympäristössä on tärkeämpää kuin koskaan. Sillä varmistetaan, että organisaatiot voivat saavuttaa saman tietoturvatason ja näkyvyyden kaikkialla.

3. IT-johtajat asettavat pilvisäästöt ensisijaiseksi tavoitteeksi

Anedotin laatiman State of Cloud Cost- raportin mukaan lähes 50 % IT-johtajista sanoo, että pilvikustannuksia on vaikeaa saada  hallintaan. Huono näkyvyys pilven käyttöön ja kustannuksiin on suurin haaste kulutuksen hallinnalle ja tuhlatun kapasiteetin vähentämiselle. Kyselyyn vastanneista 88 % sanoo kulujen optimoinnin ja vähentämisen olevan tärkeää tai erittäin tärkeää.

Yritysten on alettava hallita näitä pilvikustannuksia käytön kasvaessa. Kustannusten hallinta on lähes reaaliaikaista työtä, joka vaatii dedikoituja resursseja, entistä älykkäämpiä työkaluja ja kokonaisvaltaista ymmärrystä kulujen syntytavasta. Et voi hallita kustannuksia, joihin sinulla ei ole näkyvyyttä.  

Eri pilvi- ja hybridipalveluilla on erilaiset hinnoittelu- ja laskutusmallit. Kustannukset voivat vaihdella kuukausittain ja innovatiiviset kolmannen osapuolen ratkaisut auttavat organisaatioita saamaan tarkan käsityksen hybridiverkostostaan. Ne tarjoavat myös työkaluille yhtenäisen kustannushallinnan.

4. Sovellusmonitoroinnin rooli korostuu

Vuonna 2023 suomalaiset yritykset tulevat jatkamaan infrastruktuurinsa siirtämistä SaaS-, PaaS- ja IaaS-palveluihin.
Jotta siirtymä on hallittu, tarvitaan kolmansien osapuolien toimittajia, jotka ovat todella erikoistuneet vastaamaan monipuolisesti erilaisiin käyttötapauksiin ja ratkaisemaan uusia pilvihaasteita. Pilvipalveluista vastaava kumppanisi on vastuussa pilvi-infrastruktuurin tarpeista, kuten tallennustilasta. Ulkoistajat taas huolehtivat laskennasta ja verkoista, erityistarpeista, kuten datasta, näkyvyydestä, tekoäly- ja ML-teknologiasta tai IoT:sta.

Työkaluista ja alustoista, joiden avulla kuka tahansa voi rakentaa sovelluksia ja hyödyntää dataa ongelmien ratkaisemiseen ilman että pitkää koodausprojektia, on tulossa. Low-code- ja no-code-ratkaisujen valikoima sisältää työkaluja verkkosivustojen, verkkosovellusten ja yritysten tarvitsemien digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun kokoluokasta riippumatta. Tekoälypohjaisten sovellusten rakentamiseen on myös saatavilla ratkaisuja. Tämä vähentää merkittävästi markkinoille pääsyn esteitä yrityksille, jotka haluavat hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista.  

Pilvipalvelujen monimutkaisuuden lisääntyessä monet yritykset kamppailevat pysyäkseen perässä. Pysyäkseen tahdissa yritykset tarvitsevat nopeamman ja skaalautuvamman lähestymistavan monitorointiin, havainnointiin ja turvallisuuteen. Käytännössä tämä edellyttää kooditasolle menevää sovellusten sekä Kubernetes-konttipalveluiden monitorointia, mikropalveluiden reaaliaikaista valvontaa, poikkeamien tunnistamista, juurisyiden selvitystä ja suorituskyvyn optimointia.
Kaikki tämä ratkaistaan automaation, tekoälyn ja reaaliaikaisen reagoinnin avulla.

 

 

Aiheeseen liittyvää