Miten lisätä naisten osuutta IT-alalla?
#PeopleatAdvania #LifeatAdvania 10.05.2024

Miten lisätä naisten osuutta IT-alalla?

Naiset ovat aliedustettuina teknologia-alalla, ja me haluamme muuttaa tämän.

Miksi naisten määrän lisääminen teknologia-alalla on tärkeää? Monimuotoisemman työpaikan rakentaminen johtaa tiimien parempaan ongelmanratkaisuun sekä edistää ideointia ja kasvattaa liikevaihtoa. Tämän takia monimuotoisuutta ja naisten osuutta IT-alalla on lisättävä.  

Tällä hetkellä esimerkiksi tekoälyä kehitetään nopealla tahdilla, ja muun teknologian tavoin myös tekoälyn kehittämistyöhön tarvitaan monipuolisempi joukko ihmisiä mukaan, jotta tekoäly saadaan palvelemaan kaikkia ihmisryhmiä paremmin ja tasapuolisemmin. Jos tekoälyä kehittävät vain miehet, se palvelee tämän ryhmän tarpeita parhaiten.

Miten yritykset voivat lisätä monimuotoisuutta työpaikoilla?

Yritykset voivat tuoda esiin roolimalleja ja tätä kautta luoda esimerkkejä opiskelijoille tai alanvaihtoa harkitseville. Jaamme omissa sosiaalisen median kanavissamme muun muassa omien naistyöntekijöidemme uratarinoita ja kokemuksia IT-alalla työskentelystä, minkä lisäksi olemme mukana Women in Tech -verkoston toiminnassa. Women in Techin nettisivuilla jaetaan säännöllisesti roolimalliblogeja.

Yritykset voivat myös tarjota tukea ja mentorointia uusille työntekijöille, jotta aloittavat työntekijät saavat ohjausta ja apua oman uran suunnittelussa. Advanialla ollaan käynnistämässä ohjelmaa, jossa uusille työntekijöille nimetään oma tiimikummi tukemaan alkuun pääsemisessä ja työkavereihin tutustumisessa.

Kolmantena keinona yritykset voivat tarjota joustavan työympäristön työntekijöille, mikä auttaa tasapainottamaan työn ja vapaa-ajan. Advanialla tarjoamme työntekijöillemme joustavat työajat, mahdollisuuden etätyöhön sekä täydet palkalliset lomat työsuhteen alussa. Olemme myös järjestäneet toimistollamme lastenhoitoa, jos päiväkodit ovat olleet lakkojen vuoksi kiinni.

Teknologia-alalla naiset kokevat kuuluvansa työyhteisöön

PwC:n Global Workforce Hopes and Fears Survey 2023 on yksi suurimmista maailmanlaajuisista työntekijäkyselyistä, jossa kysyttiin 54 000 työntekijän näkemyksiä ja kokemuksia 46:sta eri maasta. PwC:n Inclusion Matters -tutkimuksessa keskitytään 23 000 naisen mielipiteiden kartoittamiseen työntekijäkyselyn pohjalta. Tutkimuksissa mitattiin naisten ja miesten työyhteisöön kuulumisen tunnetta.

Tunne työyhteisöön kuulumisesta auttaa niin miehiä kuin naisiakin tuntemaan itsensä voimaantuneiksi ja tyytyväisiksi työssään. Laajalla otannalla miehet kokevat kuuluvansa työyhteisöön enemmän kuin naiset. Miehet pyytävät myös naisia enemmän palkankorotusta ja ylennystä.  

Tutkituista aloista teknologia-alalla työskentelevät naiset kokevat eniten työyhteisöön kuuluvuutta. Toisin kuin laajassa kuvassa, teknologia-alalla naiset kokevat kuuluvansa työyhteisöön enemmän kuin miehet. Tulos on mielenkiintoinen, koska niin kuin alussa mainittiin, teknologia-ala on todella miesvaltainen. Mikä tulosta voisi selittää? Teknologia-alalla on yleisesti hyvät työntekijäedut sekä mahdollisuus joustavaan työskentelyyn ajasta ja paikasta riippumatta. Näin ollen aikaa jää enemmän perheelle, harrastuksille sekä omasta jaksamisesta huolehtimiseen.  

Meillä Advanialla on hyvät työntekijäedut, mahdollisuus joustavaan työn tekemiseen sekä erilaisia henkilöstökerhoja, joissa työntekijät pääsevät yhdessä järjestämään toimintaa. Järjestämme myös kaikille avoimia virtuaali- ja toimistotapahtumia. Haluamme luoda Advaniasta kaikille viihtyisän työpaikan, jossa työntekijät kokevat itsensä osaksi työyhteisöä. Kun koemme työntekijöinä kuuluvamme yhteisöön ja mielipiteitämme kuunnellaan, haluamme olla aktiivisesti osana yhteisöä sekä kehittää sitä myös eteenpäin. Työyhteisössä on hyväksyttävä erilaisuutta ja erilaisia ihmisiä, jotta yhteisö voi kehittyä ja kukoistaa.  

Advanialla myös kannustetaan kouluttautumaan ja kehittämään omaa osaamista. Teknologia-ala on nopeatempoinen, kun teknologiat, palvelut ja työympäristöt kehittyvät ja muuttuvat vauhdilla. IT-alalla pääsee kehittämään itseään ja oppimaan uutta nopeasti kehittyvässä ympäristössä.  

Naiset ovat tyytyväisiä teknologia-alalla työskentelyyn

Inclusion Matters -tutkimuksessa selvisi myös, että naiset, jotka työskentelevät teknologia-alalla, kysyvät 18 % enemmän ylennystä kuin naiset, jotka työskentelevät muilla aloilla. Teknologia-alalla naiset pyytävät 1 % todennäköisemmin ylennystä kuin miehet. Naiset ovat teknologia-alalla tyytyväisempiä työhönsä kuin miehet.  

Myös S&P Globalin tutkimuksen Women in Technology: Key strategies to retain and attract diverse talent mukaan IT-alalla työskentelevät naiset ovat tyytyväisiä alalla työskentelemiseen. IT-alan naisista 53 % on todella tyytyväisiä nykyisiin työtehtäviinsä, ja yli 57 % naisista sanoo, että joustavat työajat ja mahdollisuus etätyöhön olivat pääasiat työtyytyväisyyteen.

Inclusion Matters -tutkimuksen mukaan teknologia-alan naisista kuitenkin 31 % sanoo miettivänsä työpaikan vaihtamista seuraavan 12 kuukauden sisällä. Tämä on 6 % enemmän kuin muilla aloilla.

Meillä on yhä paljon tehtävää rakentaaksemme työpaikoista kaikille turvallisimpia ja viihtyisämpiä. Meidän on tehtävä aktiivisesti töitä kuilun umpeen kuromiseksi naisten ja miesten välillä.

Mitä Advanialla tehdään monimuotoisemman työpaikan luomisen eteen?

Olemme perustaneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmän, jossa mietitään keinoja monimuotoisemman Advanian rakentamiseen. Haluamme, että Advania on työpaikka, jossa kaikilla on turvallinen olo, ja jossa kaikkien mielipiteillä ja näkemyksillä on väliä sukupuolesta, iästä, ihonväristä ja taustasta riippumatta.

Olemme mukana Women in Tech -verkoston toiminnassa. Women in Tech Finland kannustaa ja tukee naisia ja pyrkii edistämään diversiteettiä teknologia-alalla. Verkosto järjestää kaikille avoimia tapahtumia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, ja verkoston nettisivuilta löytyy teknologia-alalla työskentelevien naisten uratarinoita, blogeja aiheesta sekä listaus yhteistyökumppaneiden avoimista työpaikoista. 

 

Aiheeseen liittyvää

#PeopleatAdvania Ystävyydestä työpaikalla
14.02.2024

Ystävyydestä työpaikalla

Ystävyys on moniulotteinen käsite, jolla on erilaisia merkityksiä. Toisille se voi merkitä yhtä syvää ja pitkäaikaista ystävää, kun taas toisilla saattaa olla lukuisia läheisiä ystäviä tai kavereita. Yksi asia kuitenkin...