Oracle Pilvipalvelut Azure Tekoäly 24.10.2023

Miten Oraclen ja Azuren multicloud-ratkaisu voi tehostaa tietopohjaisia tekoälyratkaisujasi?

Oraclen ja Azuren multicloud-ratkaisun avulla voit hyödyntää Azure AI -palveluita data-analytiikka- ja koneoppimistarpeisiisi, vaikka datasi sijaitsee toisessa pilvessä. 

Mikä on OCI ja Azure -multicloud? 

Oraclen ja Azuren multicloud-ratkaisulla voit yhdistää Oracle Cloud Infrastructure (OCI)- ja Microsoft Azure -resurssit saumattomasti ja turvallisesti yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tarkoittaa, että voit suorittaa työkuormasi molemmissa pilvissä ja käyttää tarvitsemiasi palveluita ja työkaluja molemmilta alustoilta. Data-alustan näkökulmasta näet ympäristön yhtenä kokonaisuutena, vaikka datalähde olisi toisessa pilvessä. 

Miksi käyttää OCI ja Azure -multicloudia? 

Multicloud-ratkaisu tarjoaa useita etuja: 

  • Joustavuus ja valinnanvara: Voit valita parhaan pilven erityistarpeisiisi ja välttää toimittajaan lukkiutumisen. Voit myös lisätä tai vähentää resurssejasi kysynnän muuttuessa ja optimoida kustannuksia ja suorituskykyä. 
  • Jatkuvuus ja yhteensopivuus: Voit käyttää samoja työkaluja, prosesseja ja taitoja molemmissa pilvissä ja varmistaa tietojesi ja sovellusten yhteensopivuuden ja yhteen toimivuuden. Voit myös hyödyntää olemassa olevia investointeja ja osaamistasi Oraclen ja Microsoftin teknologioissa. 
  • Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus: Voit hyötyä korkeista tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusstandardeista, joita sekä Oracle että Microsoft tarjoavat pilvipalveluilleen. Voit myös käyttää integroituja identiteetin- ja pääsynhallintaominaisuuksia yksinkertaistaaksesi ja suojataksesi multicloud-ympäristöäsi. 

Miten voit käyttää Azure AI -palveluita OCI-pilven kanssa? 

Yksi Oracle ja Azure -multicloudin hienoimmista mahdollisuuksista on käyttää Azure AI -palveluita OCI-ympäristöön tallennetun datan kanssa. Azure AI -palvelut ovat joukko pilvipohjaisia ratkaisuja, joiden avulla voit rakentaa, ottaa käyttöön ja hallita älykkäitä sovelluksia tekoälyn ja koneoppimisen avulla. Azure AI -palveluista Oraclen kanssa käytettäviä palveluita ovat esimerkiksi seuraavat: 

  • Azure Synapse Analytics: Yhtenäinen analytiikka-alusta, joka yhdistää tietojen integroinnin, tietovarastoinnin ja big datan analytiikan. Voit käyttää Azure Synapse Analyticsia yhteyden muodostamiseen OCI:n tietolähteisiisi, kuten Oracle Databaseen, ja suorittaa edistyneitä analyysejä ja koneoppimista datallesi. 
  • Azure Machine Learning: Kattava alusta, jonka avulla voit rakentaa, kouluttaa ja ottaa käyttöön koneoppimismalleja käyttämällä erilaisia kehyksiä ja työkaluja. Azure Machine Learningin avulla voit käyttää dataasi OCI:ssä ja luoda mukautettuja malleja tietyille skenaarioille ja tavoitteillesi. 
  • Azure Cognitive Services: Kokoelma valmiita tekoälypalveluita, joiden avulla voit lisätä sovelluksiisi kognitiivisia ominaisuuksia, kuten visuaalisuutta, puhetta, kieltä ja päätöksentekoa. Azure Cognitive Services -palvelun avulla voit jalostaa toisessa pilvessä olevaa dataasi älykkäillä ominaisuuksilla. 

Kuinka aloittaa OCI ja Azure -multicloudin hyödyntäminen? 

Yksinkertaisuudessaan tarvitset seuraavat toimenpiteet aloittaessasi Oraclen ja Azuren multicloud-ratkaisun hyödyntämisen: 

  • Luo Oracle Cloud- ja Microsoft Azure -tilit. 
  • Luo virtuaalinen verkko OCI:ssa ja Azuressa. Yhdistä ne Oracle FastConnect- ja Microsoft ExpressRoute -palveluilla. 
  • Ota Oracle- ja Microsoft-resurssit käyttöön vastaavissa pilvissä ja määritä ne kommunikoimaan keskenään. 
  • Aloita Azure AI -palveluiden käyttö tietojen ja sovellusten kanssa OCI:ssa ja nauti Oraclen ja Azure -multicloudin eduista. 

Ennen käyttöönottoa kannattaa miettiä käyttötarkoitus ja tarpeet hyvin. Sijainnit, verkotukset, tiimien osaaminen ja palvelutarjoajan valikoima vaikuttavat siihen, mitä työkuormia tai dataa kannattaa sijoittaa mihinkin.

Mikäli kyseessä on puhtaasti Oraclen datan siirto Azure-pilveen sovelluksille ja analytiikalle, voidaan käyttää Oracle Database Service for Azure (ODSA) -palvelua. Tämä mahdollistaa yksinkertaisen implementoinnin, jossa pilvien välisen suljetun yhteyden rakentaminen on täysin automatisoitu Oraclen palveluna. ODSA-palvelu on tarkoitettu pilvien välisille tietokantayhteyksille ja mahdollistaa myös pienempien BaseDB-kantojen käytön Oraclen valikoimasta.

Arkkitehtuurillisesti on otettava huomioon, missä pilvipalveluntarjoajan konesaleissa tai sijainneista löytyy Oraclen ja Azuren konesaliparit, jotka ovat lähekkäin ja mahdollistavat pienen viiveen interconnectin käytön. Tämänhetkisiä konesalipareja Euroopassa on Frankfurtissa, Amsterdamissa ja Lontoossa. Voit mahdollisuuksien mukaan hyödyntää palveluntarjoajilta jo olemassa olevia lisenssejä, jolloin ratkaisu on erittäin kustannustehokas. Lisensointi on yksi avaintekijöistä, joka johtaa oikeaan pilvikokonaisuuteen. Tarpeiden ja budjetin suunnitteluun kannattaa panostaa kunnolla. 
 
Siirrettäessä laajemmin dataa Oraclen ja Azuren pilvien välillä ja ajettaessa sovelluksia ristiin, voidaan pilvien välinen yhteys rakentaa perinteisesti Azure ExpressRoute ja Oracle FastConnect –palveluiden avulla. Tämä ratkaisu eroaa kuitenkin merkittävästi kustannuksien osalta ODSA–palvelusta, jonka verkkoliikenteen kustannukset Oracle tarjoaa. Julkipilvissä ulospäin menevä liikenne lähtökohtaisesti maksaa aina, ellei joku palvelu sitä erikseen tarjoa. Kaksisuuntaisissa tietokantayhteyksissä tämä on merkittävä asia. 
 
Alla olevassa kuvassa on yksinkertainen arkkitehtuuri siitä, kuinka Azure-pilvessä olevat sovellukset käyttävät OCI-pilvessä olevia tietokantoja multicloud interconnectin läpi. Kyseisessä tapauksessa tietokantakyselyjen vasteajat jäävät muutamaan millisekuntiin.

Data-yhteyksiä voidaan myös reitittää esimerkiksi toisiin Azure-ympäristöihin eri alueilla tai VPN–tunneleilla ulkopuolisiin konesaleihin. Nämä kaikki yhteydet saadaan yhteiseen data-alustaan useiden eri analytiikkatyökalujen käyttöön. Sijainnit, yhteydet ja arkkitehtuurikokonaisuus tulee suunnitella tarkasti huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisuudet.  

multicloud-interconnect

 

Oraclen ja Microsoftin yhteistyö tulevaisuudessa 

Oracle ja Microsoft ovat tiivistäneet yhteistyötään viime aikoina. Niinpä ensi vuodelle on tulossa uusi järeämpi palvelu Oracle Database@Azure, jossa Oraclen Exadata -kantapalvelua saa suoraan myös Azuren portaalista. Tässä tapauksessa Oracle sijoittaa alustansa Microsoftin konesaliin, ja mahdolliset Azuressa pyörivät sovellukset ja data-alustat ovat entistä lähempänä Oraclen tietokantoja. Tämä vähentää sekä palveluiden välisiä viiveitä ja epävakauksia entisestään että verkkoliikenteestä aiheutuvia kustannuksia.  
 
Iso osa yrityksistä on jo kiinni Microsoftin ekosysteemissä M365- ja AD-palveluiden kanssa. Moni yritys hyödyntää jo valmiiksi Microsoftin sovelluksia sekä nykyaikaisia tekoälypalveluita. Nyt datan hyödyntäminen Oracle-tietokantojen kanssa helpottuu entisestään. Mikäli ollaan perustamassa uutta liiketoimintaa tyhjältä pöydältä, Oraclen OCI-pilvi tarjoaa myös kaikki nykyaikaiset kapasiteetti-, sovellusajo- sekä analytiikkapalvelut. Pilvien yhdistäminen on mahdollisuus, mutta ei välttämätöntä.  

Keitä me olemme?

Advania Finland toteuttaa asiakkailleen julkipilvi- ja multicloud-ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella. Olemme Microsoftin Cloud Service Provider ja asiantuntijamme toteuttavat palvelualustat parhaiden käytäntöjen mukaisesti julkipilveen (Azure, Oracle, Google Cloud tai Amazon Web Services).

Toimitamme ympäristön määrittelyn, arkkitehtuurisuunnittelun ja rakentamisen hallintamalleineen sekä jatkuvien palveluiden (24/7) valvonnan ja ylläpidon. Lisäksi varmistamme ympäristön jatkuvan kehityksen DevSecOps-käytäntöjen mukaisesti. 
 
Mikäli olet kiinnostunut datan hyödyntämisestä, kustannusoptimoinnista ja sovellusmodernisaatiosta sekä AI-palveluista, ota yhteyttä. Aloitetaan pilvipalveluiden matka yhdessä!