Pilvipalvelut 24.02.2021

Miten poimia rusinat pullasta? Kaikki irti hybridi- ja monipilviympäristöstä

Jos yrityksenne on perustettu ennen 2010 -lukua, toimitte suurella todennäköisyydellä hybridiympäristössä. Teillä on kellarissa oma konesali, jonka lisäksi hankitte kapasiteettia yhdestä tai useammasta pilvipalvelusta. Jos yrityksenne on taas perustettu 2010 -luvulla, on mahdollista, että olette pilvinatiiveja ja kaikki käyttämänne kapasiteetti on peräisin julkipilvestä. Hyödynnätte laajasti pilvipalveluihin sisäänrakennettuja ominaisuuksia ja teette ehkä sovelluskehitystä itsekin.

Molempia kategorioita yhdistää sama haaste: Miten kaikesta käytössä olevasta kapasiteetista saadaan irti paras teho ja parhaat liiketoimintahyödyt.

Miksi optimointi on tärkeää?

Kukin yrityksen käyttämä sovellus palvelee tiettyä tarkoitusta ja kaikkeen yrityksen dataan kohdistuu joitakin vaatimuksia. Näillä vaatimuksilla on merkitys siihen, missä sovelluksen tai datan tulisi sijaita.

Jokaisella kapasiteettiratkaisulla on puolestaan omat erityisominaisuutensa sekä vahvuutensa. Tällä on suuri merkitys siihen, missä sovelluksen tai datan on hyödyllisintä sijaita.

Näiden vaatimusten, ominaisuuksien ja vahvuuksien yhdistämistä liiketoiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla kutsutaan kapasiteettiratkaisujen käytön optimoinniksi. Optimoinnin seurauksena saadaan tehostettua liiketoimintaa, pienempiä IT:n kokonaiskustannuksia ja helpompaa budjetointia.

Miksi optimointia ei sitten aina tehdä?

Suurin syy lienee se, ettei optimaalisen ympäristön rakentaminen ole aina erityisen helppoa, kun käytössä on eri kapasiteettiratkaisuja. Varsinkaan, jos puuttuu näkyvyys kokonaisuuteen, eli ei ole työkaluja kaikkien eri ympäristöjen seurantaan ja hallintaan yhdestä näkymästä.

Mitä hybridiympäristössä tulisi huomioida?

Hybridiympäristöllä viitataan yleensä kokonaisuuteen, joka muodostuu omasta konesalista sekä pilvipalveluista. Oma konesali voi olla peruja kauan sitten tehdystä investoinnista, mutta se voi olla myös strateginen valinta.

Omassa konesalissa on aina korkeampi kontrollitaso kuin pilvessä. Sillä on myös korkeampi toimintavarmuus, sillä sen toiminta ei ole riippuvainen verkkoyhteyksistä. Moderneihin konesaleihin on myös mahdollista saada pilvenkaltaisia ominaisuuksia esim. HPE:n ratkaisuilla. Luopumatta kontrollista tai turvallisuusominaisuuksista.

Julkipilvi voi kuitenkin hyvin toimia kustannustehokkaana alustana sellaisille sovelluksille, joiden toimintavarmuuden ei tarvitse olla yhtä korkea. Tai joita käyttävät liikkuvat työntekijät, kuten myyjät. Tärkeintä on tunnistaa liiketoiminnan ehdottomat vaatimukset ja olla tinkimättä niistä.

Suurin potentiaali optimoinnille tai tehostamiselle löytyy usein vähemmän kriittisistä vaatimuksista.

Miten monipilviympäristöstä saa eniten irti?

Eri pilvipalveluilla on erilaisia ominaisuuksia. Pilvipalveluun sisäänrakennetut IoT- tai tekoälytoiminnot voivat olla olennainen osa yrityksen tarjoamia palveluita tai sovelluksia. Tällaiset sovellukset ovat pitkälti sidottuja siihen kyseiseen alustaan, eikä tätä ole syytä muuttaa.

Mutta sovelluksia voi olla myös toisenlaisia, ja toisinaan tarvitaan vain jokin sijoituspaikka datalle. Tällöin tullaan optimointiin liittyvän hienosäädön ytimeen.

Tällä hienosäädöllä on mahdollista toteuttaa yrityksen liiketoiminnan kannalta optimaalinen ympäristö.

Jokainen yritys on yksilö

Jokaisen yrityksen liiketoiminta eroaa naapurin vastaavasta, vaikka nämä toimisivat samalla toimialalla. Samalla tavalla eroavat myös tarpeet erilaisille kapasiteettiratkaisuille. Kun kapasiteetteja on vielä käytössä useampia, ei liiketoiminnan kannalta optimaaliseen kokonaisuuteen ole valmisratkaisuja.

Optimointi ei välttämättä ole helppoa, mutta kannattavaa se on ehdottomasti. Saavutettavat hyödyt ovat tehostunutta liiketoimintaa, pienempiä kustannuksia ja parantunutta tietoturvaa.

Hyötyjen ollessa nämä, on pieni vaivannäkökin perusteltua.

Lue lisää hybridipilvipalveluista. 

Samankaltaisia

Pilvipalvelut
09.02.2022

Pilven ostamisen helppous altistaa virheille

Kaikenkokoisissa yrityksissä pilvipalveluiden käyttö alkaa olla itsestäänselvyys. Pilveä on helppo hankkia aina vain lisää. Juuri helppous kuitenkin tekee pilvestä kuin kaksiteräisen miekan: toinen terä tuo etuja, toinen...