Pilvipalvelut Microsoft 365 Azure 14.02.2022

Puuttuva palanen Microsoft-pilven hyödyntämiseen – kehitä kokonaisuutta

Laajasti käytössä olevat Microsoft-palvelut vaativat uudenlaista joustavuutta ja hallittavuutta, jotta yritys pystyy lunastamaan palveluiden hyödyt. Microsoftin pilvipalveluista ja koko ekosysteemistä saat hyödyt irti tehokkaimmin kumppanin kanssa. Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt moniosaajatiimi tuo yritykselle kattavan palvelukokonaisuuden kaikkiin tarpeisiin pilvessä.

Advania tukee yritysten liiketoimintaa kattavalla palvelulla Microsoftin koko pilviekosysteemin hyödyntämiseen. Oma Microsoft-osaajatiimi tarjoaa palvelut pilven tarvemäärittelyyn, ketterään käyttöönottoon, palvelun tuottamiseen ja aina kehittämiseen asti.

Virtuaalinen tiimimme hallitsee Azure -pilvialustat ja pilvinatiivit data-alustat, PowerApps-sovelluskehityksen ja Microsoftin liiketoiminta-alustat. Tämän kaiken toteutamme kokonaisvaltaisesti ja mietimme aina, mistä syntyy parhaiten lisäarvoa asiakkaalle ja miten asiakkaan it-ympäristö voidaan turvata.

Suomessa on monta esimerkiksi Azure-pilveä tekevää palvelutaloa. Erillisten osaamisen saarekkeiden sijasta Advania kehittää kokonaisuuksia.

Azure Arc mahdollistaa monipilviympäristön hallinnan

Advanialla ainutlaatuista on myös hybridipilven näkökulma, joka lähtee omasta konesalista ja ulottuu julkisen pilven serverless-arkkitehtuuriin. Luonnollisesti palveluun kuuluu M365-SaaS-ohjelmistojen kattava tuki ja kehittäminen.

Hybridinäkökulmaan kuuluu, että yritys voi jopa hajauttaa palveluita perinteiseen konesaliin ja useampaan julkiseen pilveen eli Azuren lisäksi käytössä voi olla esimerkiksi AWS tai Google Cloud. Silloin olennaista on kuitenkin hallittavuus.

Uniikkia osaamistamme edustaa esimerkiksi Azure Arc. Se on hallintatyökalu, joka mahdollistaa hybridiympäristön hallinnan sekä tiedon ja sovellusten siirron eri alustojen välillä tietoturvallisesti.

Hybridiympäristössä vaikeinta on integraatiokerroksen luonti eli miten dataa ja sovelluksia liikutellaan eri alustojen ja ympäristöjen välillä.

Markkinasta löytyy paljon toimijoita, jotka toimivat puhtaasti julkipilven puolella, ja toisaalta perinteisen konesalipalvelun tarjoajia. Sen sijaan rajallinen määrä toimijoita ymmärtää, miten tehdään integraatiokerros pilven ja konesalin välille ja hyödynnetään parhaita paloja jokaisesta pilvestä. Tämä on yksi syy sille, miksi yrityksen täytyy pilveen menossa huomioida, miten kumppanivalinnat vaikuttavat yrityksen kehitykseen.

Eroon datasiiloista yhtenäisellä data-alustalla

Viime aikoina Advania on tehnyt paljon data-alustojen modernisointiprojekteja. Lähtökohtana on se, että useimmilla yrityksillä esimerkiksi markkinointi-, talous-, valmistus- ja toimitusdata ovat siiloutuneet eri järjestelmiin. Pahimmassa tapauksessa ne pyörivät Exceleissä ja sähköposteissa.

Yritykset haluavat hyödyntää olemassa olevia datavarantoja järkevämmin. Siksi Advania tuo projekteissa datan yhdelle alustalle tuottamaan lisäarvoa esimerkiksi PowerApps-työkaluilla. Yhtenäisen teknisen alustan kautta asiakkaan data-asiantuntijat ja talousosaston asiantuntijat pystyvät tekemään parempaa datan analysointia, murskaamista ja algoritmeja.

Advania tekee aina pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa, eikä jätä yksin kokonaisuuden kanssa.

Tärkeiden sovellusten palvelukatkokset vaikuttavat suoraan yrityksen tuloihin ja maineeseen. Pilveen siirrettävien sovellusten ja datan osalta on huomioitava riittävä suojaus, jotta yritys pystyy keskittyä kestävän liiketoiminnan kehittämiseen. Hyvä hybridipilvistrategia luo luotettavan pohjan yrityksen tulevaisuudelle.


Miten yrityksesi kannattaa toimia, kun otat pilveä käyttöön? Lataa pilvipalveluiden ostajan opas!

 

Samankaltaisia