#PeopleatAdvania #LifeatAdvania 14.02.2024

Ystävyydestä työpaikalla

Ystävyys on moniulotteinen käsite, jolla on erilaisia merkityksiä. Toisille se voi merkitä yhtä syvää ja pitkäaikaista ystävää, kun taas toisilla saattaa olla lukuisia läheisiä ystäviä tai kavereita. Yksi asia kuitenkin yhdistää meitä kaikkia: tarve ystävyydelle ja läheisille ihmissuhteille. Mutta voiko työpaikalla muodostua aidosti läheisiä ystävyyssuhteita, vai onko ystävyys vain vapaa-ajan ilmiö? Ja miksi työnantajan tulisi välittää tästä asiasta – eikö ystävyys ole loppujen lopuksi hyvin henkilökohtainen kokemus?

Yleisesti ystävyys määritellään tärkeäksi ihmissuhteeksi, jossa ihminen tuntee itsensä hyväksytyksi, ja jossa hän voi jakaa toiselle vaikeitakin asioita. Hyvä työyhteisö edistää työntekijöiden hyvinvointia sekä jaksamista. Tunnetasolla ihminen ei usein sitoudu yritykseen, vaan niihin ihmisiin keiden kanssa hän työskentelee.  Tutkimukset osoittavat, että yritykset, joissa työntekijäkokemus on erinomainen, ja joissa työntekijöiden välillä on hyviä sosiaalisia suhteita, ovat tuottavampia kuin ne, joissa työntekijäkokemus on heikko. Tyytyväiset ja sitoutuneet työntekijät luovat parempaa asiakaskokemusta ja ovat myös motivoituneempia kehittämään ja luomaan uutta.

Mutta miten työkaveruus tai ystävyys sitten syntyy kahden ihmisen välille? Hyvät vuorovaikutustaidot, positiivisuus ja aito kiinnostus toista kohtaan ovat tärkeitä ystävyyssuhteen alkuvaiheessa. Ystävyyden syntymisen edellytyksenä on ihmisten kohtaaminen. Mitä useammin tapaat toista ihmistä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä välillenne voi syntyä ystävyyttä ja luottamusta.

Koronapandemia lisäsi etätyöskentelyä, ja samalla myös yksinäisyyden tunteiden kokeminen ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Työnantajalla on kuitenkin paljon mahdollisuuksia edistää positiivisten sosiaalisten suhteiden syntymistä työpaikalla. Olemme Advanialla jo pitkään panostaneet hyvän työyhteisön kehittämiseen. Järjestämme yhteisiä tapahtumia ja meillä on paljon henkilöstökerhoja, joissa työntekijät voivat tutustua toisiinsa ja harrastaa yhdessä.

Tälle vuodelle olemme myös lisänneet tiimien virkistysbudjettia, jotta tiimit voisivat kohdata toisiaan rennommissa merkeissä. Toimistosankarimme luovat toimistoista viihtyisiä paikkoja, joissa työntekijät voivat tavata toisiaan yhteisillä kahvihetkillä, aamupalalla tai juhlissa. Tällä viikolla ystävänpäivän kunniaksi ilahdutamme toinen toisiamme kehusovelluksella, jossa jokainen voi antaa positiivista palautetta työkavereilleen ja lukea myös muiden saamia kehuja. 

Hyvää ystävänpäivää kaikille (työ)ystäville, kavereille, kamuille, tovereille ja kollegoille, te olette oikeasti tärkeitä! 💕

 

Aiheeseen liittyvää