Mid-market tech challenges report

Vähemmän kuin yksi kymmenestä keskisuuresta yrityksestä on pystynyt pitämään korkean asiantuntemuksen omaavaa IT-henkilöstöä yli 2 vuoden ajan.  Nopea vaihtuvuus herättää lähes yhtä paljon huolta tietoturvasta kuin kyberuhkat. Osaamisvajeen tuloksena suuri osa yrityksistä ei myöskään kykene hyödyntämään tekoälyä. 

Muun muassa tämä selviää Advanian teettämästä kyberturvallisuustutkimuksesta keskisuurille yrityksille. Kyselyyn vastasi IT-päättäjiä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Islannista ja Isosta-Britanniasta.

Mid-market tech challenges report by Advania

Osaajien vaihtuvuus haastaa kyberturvan pitkäjänteistä kehittämistä

Alle 10 % keskisuurista yrityksistä on pystynyt pitämään korkean asiantuntemuksen omaavaa IT-henkilöstöä yli 2 vuoden ajan.

Advanian teettämä tutkimus keskisuurille yrityksille nostaa esiin useita ongelmia erityisesti kyberturvallisuuden tilassa. Tutkimuksen teki marraskuussa 2023 riippumaton tutkimusyritys Censuswide Suomen lisäksi Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa. Vastauksia päättäjiltä saatiin yhteensä 968, joista 67 Suomesta.

Samalla yritykset kertovat, että IT-ulkoistuksiin eniten johtava tekijä on sisäisen osaamisen puute. Toisaalta Suomessa keskisuuret yritykset tuntevat olevansa isojen teknologiatoimittajien suuntaan alipalvellumpia kuin muualla pohjoisen Euroopan alueella.

Mid-market tech challenges report

Käytännön toimet kyberturvallisuuden ylläpitämiseksi ovat riittämättömiä

Vajaat kaksi kolmasosaa keskisuurista yrityksistä sanoo tarjoavansa sisäisesti erilaista kyberturvallisuustietoa vähintään neljännesvuosittain. Silti yritykset kompuroivat käytännön toteutuksessa monin tavoin. 

Kaksi kolmasosaa yrityksistä laiminlyö säännölliset tietoturvapäivitykset. Puolet ei ylipäätään pidä kyberturvallisuuden perusasioita ajan tasalla. Yli kolmannes odottaa vikoja ja häiriöitä ennen kuin ryhtyy ratkaisemaan niitä.

Vastuu kyberturvasta kuuluu yritykselle. Tämä ei ole läheskään kaikille selvää; Suomessa yli puolet puolet keskisuurista yrityksistä ​olettaa virheellisesti pilvipalveluntarjoajan olevan vastuussa hyökkäyksen tai tietomurron aiheuttamista tietojen palautuksesta aiheutuvista kustannuksista.

0 %
pitää IT-henkilöstön vaihtuvuutta suurimpana kyberturvastrategiansa epäjatkuvuustekijänä.
0 %
yrityksistä ei tee säännöllisiä tietoturvapäivityksiä.
0 %
yrityksistä kehittää kyberstrategiaansa sisäisesti luottaen täysin sen tehokkuuteen. Vain joka neljäs pyytää neuvoja ulkopuolisilta asiantuntijoilta.
Mid-market tech challenges report

IT-toimittajilta kaivataan parempaa palvelua

Jopa 43 % suomalaisista it-päättäjistä kertoo, etteivät saa suurilta teknologiayrityksiltä omiin tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja.

Tutkimuksessa he kertoivat, että joutuvat tekemään päätöksiä huonosti sopivien valmisratkaisujen ja kalliiden räätäliratkaisujen välillä, usein saamatta kuitenkaan tarpeidensa mukaisia palveluita. Tämän takia keskisuurissa yrityksissä koetaan, että teknologiaratkaisuista toivottu hyöty jää saamatta.
Mid-market tech challenges report

Osaajapula hidastaa myös kykyä hyödyntää tekoälyä

Tutkimuksesta selviää, että IT-osaamisen puute on johtanut teknologiavalintoihin, jotka eivät mahdollista tekoälyn liiketoimintahyötyjen saavuttamista. Yritykset kärsivät myös kyvyttömyydestä tunnistaa tekoälyn käyttötapauksia omassa liiketoiminnassaan. Esimerkiksi neljä viidestä ei näe tekoälyssä mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. 

0 %
yrityksistä ei tunnista tekoälyä mahdollisuudeksi parantaa tuottavuutta.
0 %
yrityksissä puutteellinen osaaminen on johtanut teknologiavalintoihin, jotka eivät mahdollista tekoälyn hyödyntämistä.
0 %
yrityksistä tunnistaa, että tekoäly voi auttaa rakentamaan pitkän aikavälin kasvuun tarvittavia teknisiä kyvykkyyksiä.
Mid-market tech challenges report

Kyberbudjetin kasvattaminen johtaisi säästöihin pitkällä aikavälillä

Keskisuurissa yrityksissä kyberturvallisuuden osuus IT-kuluista on tutkimuksen mukaan 23 %. Ihannetilanteessa osuus olisi isompi, 27 %. 

Tietoisuus tavoitetilasta ei kuitenkaan usein johda budjetin kasvattamiseen. Investointi kyberturvaan pienentäisi liiketoiminta- ja maineriskiä sekä kuluja, jotka syntyvät toteutuneisiin kyberhyökkäyksiin reagoimisesta sen sijaan, että ne voitaisiin torjua ennakolta.

Mid-market tech challenges report

Tutustu tuloksiin tarkemmin ja lue Advanian vinkit liiketoiminnan tietoturvalliseen kehittämiseen

Mitä kuuluu tietoturvalle Suomessa?

Asiantuntijamme Janne Herkama ja Niko Mourujärvi kävivät läpi Mid-market tech challenges -raportin tuloksia suomalaisten keskisuurten yritysten näkökulmasta 12.2.2024 pidetyssä LinkedIn Live -lähetyksessämme. Katso tallenne ja ota mukaan viisi vinkkiämme kyberturvakulttuurin vahvistamiseksi!

Jos Youtubesta upotettu video ei näy, klikkaa tästä.

video cover

Miten voimme auttaa?

Jos haluat keskustella tutkimustuloksista oman yrityksesi näkökulmasta, saada asiantuntijoidemme näkemystä tietoturvan tason parantamiseen tai kuulla tarjoamistamme IT-ulkoistusmahdollisuuksista, ota yhteyttä!