Cloud Migrate Service

Palveluiden kartoitus ja siirto – Cloud Migrate Service

Pilvisiirtymäprosessin viimeisessä vaiheessa Advanian asiantuntijat luovat organisaatiollesi pilvialustan, kartoittavat siirrettävät palvelut ja työkuormat sekä toteuttavat siirron sovitun suunnitelman mukaisesti. Lue lisää ja jätä meille yhteydenottopyyntö!

Palveluiden kartoitus ja siirto

Mitä Advanian Cloud Migrate Service sisältää?

Toteutamme asiakkaiden pilvimigraation Microsoft Azure -pilveen nelivaiheisen mallin avulla. Ensin kartoitamme nykyisten työkuormien kokonaistilanteen sekä laadimme kustannusarvion palveluiden tuottamisesta Azure-pilvipalveluna.

Advania laatii  työkuormien siirtosuunnitelman, josta ilmenee projektin vaiheistus sekä työmääräarviot. Suunnitelman laatimisessa huomioimme myös riskianalyysin osana kokonaisuutta.

Näin pilvimigraatio etenee

Asiantuntijamme kartoittavat yhteistyössä Microsoftin kanssa parhaita kartoitustyökaluja käyttäen organisaation nykyisten työkuormien tilanteen sekä niiden keskinäiset riippuvuussuhteet. Advanian asiantuntijat käyvät kerätyn datan läpi ja laativat Azure-pohjaisen palveluympäristön kustannuslaskelman, josta selviää palvelun tuottamisen kokonaiskustannukset.

Askelmerkit hallittuun pilvisiirtymään: 

1. Työkuormien kartoitus

2. Siirtosuunnitelman toteuttaminen

3. Työkuormien siirto

4. Työkuormien optimointi ja päätöspalaveri

 

Feautered image

Kohti jatkuvaa hallintaa ja optimointia – Azure Managed Cloud

Vaikka pilvisiirtymä prosessina on kohta valmis, palvelutuotannon organisointi julkisesta pilvestä tuotetuille palveluille vaatii resursseja ja erityisosaamista. 

Azure Managed Cloud on Advanian tarjoama tuki- ja ylläpitopalvelu, joka palvelee julkisen pilven palvelutuotantoasi 24/7.  Pilvipalvelumme sopii erikokoisille yrityksille ja pilvipalvelujen eri vaiheissa oleviin käyttöasteisiin, aina ensiaskeleista pidemmälle kehittyneisiin tarpeisiin.

Päivittäinen tuki kattaa hallinnan, ylläpidon sekä keskitetyn proaktiivisen valvonnan DevOps-tuella. Tarjoamme Azure-asiantuntijamme tukea tarvittaessa ympärivuorokautisesti.

Olemme Microsoftin Cloud Partner kaikilla tärkeillä julkisen pilven osaamisalueilla. Microsoft Premier -tukikumppanuus taas takaa nopean ohituskaistan Microsoftin tukeen tarvittaessa.

Cloud Migrate Service

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille yhteydenottopyyntö – autamme mielellämme organisaatiotasi pilvisiirtymässä.