Header_SFS
Jukka Talikka

Uratarinat

Jokaisella on oma uratarinansa. Miten olemme valinneet alamme ja työpaikkamme?
Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Annetaan Jukan kertoa. 

tutustu meihin advanialaisiin

Jukka Talikka, Key Account Manager

JukkaTalikka_150x150

Uransa IT-alalla Jukka aloitteli jo 90-luvun lopulla toimitusketjun- ja logistiikan ja kaupan järjestelmien kehittämisen ja myynnin parissa, eli osaaminen kattoi ”kaikkea mitä Advania (silloinen Datacenter ja sen jälkeen Valtti) ei tee”. Jukka halusikin laajentaa omaa osaamisportfoliotaan ja huomasi Advanian hakevan myyjää konesali- ja pilvipuolen asiakkuuksiin. Jukka oli seurannut yritystä jo jonkin aikaa, ja oli laittanut merkille positiivisen yrityskuvan. Ensimmäisellä kerralla haku ei tärpännyt; tuolloin vielä hakusessa oli ennemmin tekninen myyjä. Mutta jonkin ajan kuluttua lisää porukkaa tarvittiin, ja Jukka oli jäänyt positiivisesti mieleen viestintätaitojensa perusteella ja tie yritykseen avautui 2018.

Advanialla Jukan aika kuluu pitkälti omien asiakkaiden kehitysasioiden edistäjänä ja uusien ratkaisuvaihtoehtojen kartoittamisessa. Tärkeintä on nykyisten merkittävien asiakkaiden tyytyväisyyden varmistaminen. Nykypäivänä IT kuuluu kaikille, mutta painotukset ovat erilaiset siksi on erityisen tärkeää, että kokonaiskuva hahmottuu siten, että ratkaisuiden liiketoimintatavoitteet ja vaatimukset täyttyvät unohtamatta kuitenkaan käytettävyyttä ja teknologisia yksityiskohtia. Kaikki perustuu lopulta aina yhteiseen tavoitteeseen ja sen oikeaan viestimiseen kaikkien sidosryhmien välillä. Jukka käyttääkin paljon aikaansa asiakkaitaan kontaktoiden niin puhelimitse kuin henkilökohtaisissa tapaamisissakin tilanteen niin salliessa.

Roolista ja tiimistä

KAM-roolissa hoidetaan yleensä tunnistettuja merkittäviä asiakkuuksia ja uusmyynti hoidetaan toisaalla. Jukka pohtiikin, että erityisesti roolissa pärjää henkilö, jolle asiakkaan asiat ovat aidosti tärkeitä ja joka haluaa rakentaa pitkäaikaista kumppanuutta asiakkaan kanssa. On tärkeää ymmärtää ja yksinkertaistaa asioita erityisesti päättäjien kanssa keskustellessa; yritykset haluavat löytää kumppanin, johon voi luottaa. Rehellisyys kommunikoinnissa ja taito osata myös haastaa asiakasta tarpeen tullen ovat olennaisia. Jukka toteaakin, että ”IT on luottamusbisnestä ja luottamus rakennetaan sillä, että tuotetaan asiakkaalle arvoa muutenkin kuin aina raha edellä”. KAM:n roolissa hyvät verkostot ja henkilön hyvä maine edesauttavat asiakassuhteiden rakentamista.

Tiimistä Jukka kertoo, että tukea saa muilta ja tiimityöskentely on tärkeässä roolissa. Tärkeimpiä sisäisiä sidosryhmiä tiimiläisten lisäksi ovat palvelupäälliköt, arkkitehdit ja tuotantotiimit. Kaikille yrityksessä yhteinen tavoite on asiakkaan tyytyväisyys. Kollegana Jukka pyrkii auttamaan missä voi, ja hän kertoo tekevänsä asioita ”isolla tunteella”. Jukka on kokenut, että olemalla oma itsensä ja persoonansa toiminta on avointa ja rehellistä niin asiakkaiden kuin sisäisten sidosryhmien kanssa. Töissä pitää olla myös hauskaa ja se saa kuulua ja näkyä.

Muutama sana yrityksestä

Jukka on viihtynyt hyvin yrityksessä, sillä täällä on hänen mielestään hyvä yrityskulttuuri ja hyvät arvot. Erityisesti hän on kokenut, että ihmiset haluavat auttaa toisiaan ja halutaan, että kaikki onnistuvat tehtävässään. Yrityksellä on matala hierarkia, apua saa aina ja kaikilta tasoilta. Vapaa-ajallaan Jukka harrastaa perhokalastusta ja nauttii luonnossa liikkumisesta.