23.05.2024

Advania julkaisee vastuullisuusraportin vuodelta 2023

Yhtenä Pohjois-Euroopan johtavista IT-palveluntarjoajista Advanialla on tärkeä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Konserni on asettanut selkeät tavoitteet omalle toiminnalleen ja arvoketjulleen. Lisäksi on maakohtaisia tavoitteita, jotka vastaavat paikallisia tarpeita ja direktiivejä.

"Advanian kasvaessa kasvaa myös vastuumme edistää kestävää yhteiskuntaa. On hyvin tärkeää, että kannamme vastuun oman toimintamme vaikutuksista sekä arvoketjumme vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Sitoutumisemme YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen periaatteeseen ihmisoikeuksien, työolojen, ympäristön ja liiketoiminnan etiikan saralla on edelleen vahva", sanoo Advanian Group CEO Hege Støre

Vuonna 2023 Advania-konserni kasvoi merkittävästi sekä orgaanisesti että strategisten yritysostojen kautta. 31. joulukuuta 2023 konserniin kuului yli 4 400 huippuasiantuntijaa. Heistä 332 on Suomessa ja sitoutuneita luomaan kestävää arvoa älykkään teknologian avulla.

Konserni toteutti vuoden aikana useita toimenpiteitä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä johti Advanialla seuraaviin onnistumisiin:

  • Advania Finland laajensi ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaattinsa kattamaan konesalikapasiteetti- ja co-location-palvelut, sovellusasiantuntijapalvelut sekä loppukäyttäjälaitemyynnin.
  • Advania Finland myi uudelleenkäytettyjä laitteita eli uusiolaitteita useille suomalaisille julkishallinnon toimijoille, mikä on merkittävä askel eteenpäin IT-laitteiden elinkaaren hallinnassa.
  • "Tech company with people at heart" esiteltiin uutena brändilupauksena ja "Our difference is you" uutena työnantajabrändinä yhdenmukaistamaan konsernin brändiä kaikissa maissa.
  • Advania on ollut eturintamassa ottamassa käyttöön Microsoft Copilot -teknologiaa ja tukemassa asiakkaita tekoälyn hyödyntämisessä. Tämä on tarjonnut uusia mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan digitalisoimiseen.

"Me Advanialla näemme työntekijämme arvokkaimpana voimavaranamme, ja vastuullisuus on keskeinen osa liiketoimintaamme. Meillä on sekä kyky että vastuu pienentää ympäristöjalanjälkeämme ja hyödyntää teknologia-alan mahdollisuuksia. Tärkein panos, jonka voimme antaa, on auttaa asiakkaitamme, jotka toimivat kaikilla yhteiskunnan aloilla, tulemaan ilmastotietoisemmiksi ja kestävämmiksi teknologiaratkaisujemme avulla", Hege Støre toteaa.