Advania mukana Haaga-Helian AI-TIE-hankkeessa
Tietokannat 16.05.2022

Advania mukana Haaga-Helian AI-TIE-hankkeessa

Advanian tietokantojen valvontaa kehitetään osana Haaga-Helian AI-TIE-hanketta.

Advania on mukana Haaga-Helian järjestämässä AI-TIE-hankkeessa, joka on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke pk-yrityksille. Hankkeeseen valitut yritykset osallistuvat koulutuksiin, joiden tavoitteena on tunnistaa tekoälyn avulla kehitettäviä kokonaisuuksia. 

AI-TIE-hankkeeseen on valikoitu yrityksiä eri toimialoilta ja tarkoituksena on kehittää yritysten tuotteiden sekä palveluiden myyntiä ja toimittamista asiakkaille tekoälyinnovaatioiden avulla. Hankkeen myötä Advanialla pyritään kehittämään ja automatisoimaan tietokantojen valvontaa entisestään. 

Tunnistimme hankkeen avulla mahdollisuuden hyödyntää tekoälyä tietokantapalveluidemme ongelmatilanteiden entistä paremmassa ennakoimisessa. Pilottihankkeen tavoitteena on kehittää Oracle-tietokantojemme ylläpitoa ja valvontaa tekoälyn ja kerätyn datan pohjalta.  

Tekoäly opetetaan tunnistamaan kerätystä datasta yhtymäkohtia ennakoivasti. Tämän avulla pystymme varmistamaan entistä luotettavammat Oraclen tietokantapalvelut asiakkaillemme ilman häiriötilanteita. Tekoälyn avulla pyritään ymmärtämään entistä paremmin erityisesti yllättävien häiriötilanteiden taustalla olevia yhtäläisyyksiä.  

Advanialla kehitetään tietokantojen valvontaa jatkuvasti, ja ongelmien ilmaantuessa niiden äärelle pysähdytään ja niihin kehitetään ratkaisuja. Tekoälyn avulla tietokantojemme valvontaa pystytään automatisoimaan entisestään ja kehittämään vielä nykyistäkin luotettavammaksi.  

Lue lisää Haaga-Helian AI-TIE-hankkeesta