Oracle Kumppanuus Tietokannat 27.02.2023

Kastelli ja Advania: Rakennusalan liiketoimintakriittisen ympäristön jatkuvuus perustuu vahvaan kumppanuuteen ja järeään tietokantaosaamiseen

Harjavalta Oy -konserniin kuuluvat Kastelli ja Puustelli olivat tilanteessa, jossa yhteiselle liiketoimintakriittiselle tietokannalle tarvittiin valvoja ja ylläpitäjä. Kumppania valittaessa korostuivat liiketoiminnan ja teknisen ympäristön tuntemus, proaktiivisuus ja nopea reagointivalmius.

Harjavalta Oy on johtava rakennusalan konserni, jonka palveluksessa työskentelee noin 1 100 henkilöä. Verkostoineen Harjavalta työllistää noin 2 000 henkilöä. Harjavalta-konserniin kuuluvat Kastelli-talot Oy, keittiövalmistaja Puustelli Group Oy ja rakennusliike Lapti Group Oy.

Kastelli ja Puustelli tekevät tiivistä yhteistyötä IT:n osalta. Yhteistä heillä on muun muassa yhteinen infra. Kastellin IT-tiimi on jaettu kahteen osaan; puolet tiimistä tekee perus-IT:tä ja toinen puoli järjestelmäkehitystä. Yhteistyö Advanian kanssa on alkanut 2018 (silloin Advance IT Solutions). Kumppanuuden keskiössä on Kastellin täysin räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä, joka on rakennettu Oracle-teknologian päälle. Ensimmäinen versio järjestelmästä on ollut käytössä jo vuonna 1998, jonka jälkeen sitä on jatkuvasti kehitetty aina liiketoiminnan tarpeiden mukaan. 

”Haimme Advanian apua oman tietokantaylläpitäjämme eläköityessä. Tajusimme, että hänen lähdettyään meiltä siirtyy melko paljon tietotaitoa pois.  Siksi etsimme kumppanin, joka ottaisi tietokannan valvonnan ja ylläpidon haltuun. Advanialta saimme tähän avun ja toiminnalle jatkuvuutta.”

Advanian vahva tietokantaosaaminen on ollut yhteistyössä tärkeää. Oracle-tietokanta on koko Kastellin kannalta kriittinen resurssi, ja pysähtyessään aiheuttaisi merkittävän haitan yrityksen toiminnalle. Juuri siksi on ehdottoman tärkeää, että tietokannan ylläpito on hyvässä hallussa ja kaikki varmistukset toimivat.

”Arvostan kumppania, joka tuntee meidät ja tietenkin sen teknisen ympäristön. Nopean reagoinnin lisäksi positiivista on ollut ennakoiva toimintamalli, ja saammekin kehitysehdotuksia säännöllisesti. Pitkäjänteistä kehitystyötä tukee myös se, että advanilaiset tuntevat meidän ihmisemme ja toimintaympäristön hyvin”, tietohallintopäällikkö Antti Laitinen kertoo.

Kastellin vahvuutena ja kilpailuetuna on pientaloille soveltuva laaja järjestelmä. Markkinajohtajana Kastelli haluaa olla alansa edelläkävijä myös digitalisaation hyödyntämisen saralla. Liiketoimintaympäristön nopeat muutokset haastavat organisaatiota kehittymään ja reagoimaan muutoksiin yhä kiihtyvämmällä tahdilla. Muutoksiin on kuitenkin pystytty tarttumaan, ja uusia liiketoiminta-alueita ja -toimintoja on lanseerattu markkinatarpeiden mukaan. Kastellin toiminta on Laitisen mukaan mukautunut ja kehittynyt hienosti.

Kastellilla tehokkaan ja sujuvan työn perustana ovat toimivat it-järjestelmät. Takkuava digitaalinen työntekijäkokemus vaikuttaa paitsi tuottavuuteen, myös työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Järjestelmiin ja it-ympäristöön panostetaan, jotta työntekijäkokemus on mukava ja työn tekeminen mielekästä.  

”Advanian kanssa yhteistyön ydinporukka on pysynyt jo pitkään samana. Pitkäaikaisen asiakassuhteen ansiosta pystymme ratkomaan asioita erittäin nopeasti. Palvelusta on saatu arvoa ja hyötyä, ja asiakassuhteen hallinta on ollut erittäin hyvissä käsissä. Tunne siitä, että meistä välitetään, välittyy koko palvelukokemuksesta. Meille kumppanuus Advanian kanssa turvaa jatkuvuuden ja tietokantamme on hyvissä käsissä. Vaikka joku odottamaton katastrofi iskisikin, tukenamme ovat osaavat ihmiset, joiden kanssa ongelmat pystytään ratkaisemaan nopeasti”, Antti Laitinen summaa. 


Lue blogistamme: Suojaa data siellä missä se sijaitsee, tietokannassa!

 

Aiheeseen liittyvää