Moderni pilvialusta takaa skaalautuvuuden ja tietoturvan
Oracle Pilvipalvelut Tietokannat 15.03.2023

Moderni pilvialusta takaa skaalautuvuuden ja tietoturvan

Compre Services Ltd on globaali jälleenvakuuttamisen yritys, joka suuntasi vuonna 2021 uusien sijoittajien myötä voimakkaalle kasvupolulle. Kasvu toi mukanaan uusia markkina-alueita ja ICT-infralle uusia haasteita, joita lähdettiin ratkomaan yhdessä Advanian kanssa. Advania toteutti Compren uuden Oracle-alustan pilveen ja saavutti tavoitteet tietoturvan, skaalautuvuuden ja jatkuvan saatavuuden osalta.  

Uusien sijoittajien tullessa mukaan ei ICT-infrastruktuuri ollut tarpeeksi skaalautuva liiketoimintatarpeisiin nähden, joten muutoksia oli tehtävä. Silloisen Oracle on-premise-tietokanta-arkkitehtuurin päivittäminen vastaamaan uusia skaalautuvuus-, jatkuvuus- ja tietoturvatarpeita olisi tullut erittäin kalliiksi uusien lisenssi- ja optioinvestointien johdosta. Jo alkuvaiheessa todettiin, että silloinen ICT-infrastruktuuri ei ollut jatkon kannalta paras ratkaisu. Compre halusi lähteä modernisoimaan ja rakentamaan sellaista alustaa, joka skaalautuu kasvavan liiketoiminnan mukana.  

Hankkeen alkuvaiheessa käytiin läpi eri toteutusvaihtoehdot. Uudessa ympäristössä haluttiin hyödyntää nykyistä Oraclen päälle rakennettua järjestelmää. Lisäksi käytössä oli Azure muun muassa autentikointia ja yhteyksiä varten. Suunnittelun edetessä päädyttiin hyödyntämään jo olemassa olevaa Azure-tenantia ja rakentamaan monipilviympäristö järjestelmää varten. 

Säännöstenmukaisuus on globaalisti vakuutusalalla toimivalle salkunhallintayhtiölle erittäin tärkeää, kun arkaluontoista vakuutus- ja henkilötietoa on paljon. Lainsäädännöstä tulee vaatimuksia esimerkiksi pääsyavaimien hallintaan ja jatkuvuuden turvaamiseen. 

Alustaksi valikoitui Oracle Cloud Infrastructure ja tietokannaksi Autonomous Transaction Processing database. Se sisälsi kaiken mitä tarvittiin, se on erittäin tehokas ja optimoitu Comprelle sopivaan käyttöön. Kun kyseessä on autonominen kantaratkaisu pilvialustalla, se tekee myös paljon huoltotoimenpiteitä itsekseen, eli erillisiä päivityksiä ei vaadita. Näin saatiin kohtalaisen vähän huolenpitoa vaativa ympäristö perustaksi sovelluksille. Lisäksi erilaisia tietoturvatyökaluja otettiin käyttöön seuraamaan datan käyttöä ja suojaamaan itse alustaa. 

Uutta alustaa pilotoitiin vuoden 2021 lopussa tiukalla aikataululla. Joitakin haasteita saatiin pilotin aikana selätettyä, ja tuotantoon päästiin aikataulussa vuodenvaihteessa. Sen jälkeen kehitystä on tehty jatkuvasti kohti alkuperäistä tavoitetta ja sen yli. 

“Nyt olemme saavuttaneet halutun tilan. Jatkokehitystä on tarkoitus tehdä mm. tietoturvan osalta. Myös sovelluksen modernisointia tehdään pikkuhiljaa”, Compre Groupin Head of Facilities and IT Infrastructure James Crawford toteaa. 

Advania valikoitui kumppaniksi vahvan teknologiaosaamisensa takia. Sovellustoimittaja oli vinkannut tietävänsä tahon, jolla on paljon kokemusta Oracle Cloud -hankkeista. Comprella ollaan oltu yhteistyöhön todella tyytyväisiä.  

“Toki haasteitakin on ollut matkan varrella, mutta esimerkiksi alustassa eteen tulleet ongelmat on saatu ratkaistua. Kaikki toiveemme on toteutettu aikataulussa ja vähän vaikeimmatkin vaatimukset on saatu täytettyä. On ollut helppoa tehdä yhteistyötä, ja modernissa maailmassa kumppanuus ei ole paikkasidonnaista. Tärkeintä on kemioiden, tarpeen ja osaamisen yksiin osuminen”, Crawford sanoo. 

 

Aiheeseen liittyvää