Sovellukset käyttöön helposti ja turvallisesti
Microsoft 365 Tietoturva IAM 03.03.2021

Sovellukset käyttöön helposti ja turvallisesti

Maailmanlaajuisesti toimiva Huhtamäki Oyj halusi digitalisoida liiketoimintaansa ja kehittää ratkaisuja maailmanlaajuisen organisaationsa sisäisen yhteistoiminnan tueksi. 

Haaste

Pakkausalan johtava asiantuntijayritys Huhtamäki Oyj halusi digitalisoida liiketoimintaansa ja vanhat yhteistoimintatyökalut haluttiin päivittää Microsoftin Office 365 -pilvipalvelun monipuolisiin ja kattaviin työkaluihin. Erityisen tärkeää työn tehostamisen lisäksi oli taata, että ratkaisut saataisiin työntekijöiden käyttöön turvallisesti ja mobiilisti. 

Ratkaisu

Loppukäyttäjäpalvelu VMware Workspace ONE tarjoaa Huhtamäelle niin autentikoinnin, mobiilipalvelut kuin laitehallinnankin. Palvelu tehostaa liiketoiminnan digitalisaatiota ja kansainvälisen organisaation yhteistyömahdollisuuksia. 

Näin tuhannet työntekijät saavat keskeiset työsovellukset käyttöönsä helposti, turvallisesti ja samalla tavalla laitteesta, paikasta tai ajasta riippumatta. 

Huhtamäki halusi digitalisoida liiketoimintaansa 

Maailmanlaajuisesti toimiva Huhtamäki Oyj tukee asiakkaidensa liiketoimintaa käyttötarkoitustensa mukaisesti suunnitelluilla ruoka-, juoma- ja hygieniatuotepakkauksilla. 

Vuonna 2017 Huhtamäki ryhtyi kehittämään ratkaisuja liiketoimintansa digitalisoinnin ja maailmanlaajuisen organisaationsa sisäisen yhteistoiminnan tueksi. Keskeisenä tarkoituksena oli vaihtaa yhtiön vanhat yhteistoimintatyökalut Microsoftin Office 365 -pilvipalveluntarjoamiin monipuolisiin ja kattaviin työkaluihin. 

“Yksinään nuo työkalut eivät kuitenkaan vielä tuo palveluja turvallisesti käyttäjille, joten ryhdyimme myös katsomaan, miten saamme autentikoinnin, mobiilipalvelut ja laitehallinnan mukaan”, kertoo Aki Kemppi, Huhtamäen Global IS Infrastructure Manager. 

Yhtenäinen laitehallinta ja tietoturva yhdellä tuotteella 

Ratkaisu löytyi Aerionin, eli nykyisen Advanian valikoimasta VMware Workspace ONEsta, joka mahdollistaa paitsi yhtenäisen laitehallinnan, myös käyttäjien pääsyn perinteisen sähköpostin ja virtuaalikokousten lisäksi minkälaisiin tahansa muihinkin sovelluksiin, millä tahansa laitteella, missä vaan, helposti ja turvallisesti. 

Kempin mukaan se myös tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia luoda erilaisia sääntöjä käyttäjille tai käyttäjäryhmille sekä tukee Microsoftin lisäksi laajaa kirjoa muitakin järjestelmätoimittajia ja lähes kaikkia mahdollisia laitealustoja. 

“Office 365 oli projektissamme tietenkin hyvin tärkeä, mutta halusimme autentikointipalvelun, joka ei ole keskittynyt pelkästään Microsoftiin, koska meillä on paljon muitakin järjestelmiä. Halusimme laajempaa tukea ja sen Workspace ONE myös tarjoaa”, Kemppi toteaa. 

Sovellukset auki yhdellä klikkauksella 

Keskeisenä hyötynä Huhtamäen liiketoiminnalle Kemppi pitää sitä, että sovelluksiin kirjautuminen on käyttäjille helppoa ja turvallista. Työntekijät pääsevät nyt kirjautumaan työsovelluksiinsa yhdellä klikkauksella ilman käyttäjätunnuksen ja salasanojen naputtelua, käyttivätpä he mitä laitetta tahansa. 

Ratkaisu hallitsee mobiililaitteissa vain yrityssovelluksia ja niiden tietoturvaa, mutta se ei koske käyttäjän henkilökohtaisiin sovelluksiin, valokuviin ja muuhun henkilökohtaiseen sisältöön. 

“Se tuo käyttäjille joustavuutta, kun ei tarvitse olla kahta puhelinta. Kaiken tarvittavan voi tehdä yhdellä laitteella”, Kemppi kertoo. 

Yhtiön IT-osasto voi Kempin mukaan tarvittaessa tehdä Workspace ONEn avulla myös erilaisia turvallisuutta parantavia lisäsääntöjä niin käyttäjä- kuin ryhmätasolla. Jos esimerkiksi jokin käyttäjäryhmä todetaan kriittiseksi, voidaan heiltä vaatia vahvaa tunnistautumista (multi-factor authentication). 

Helppo kirjautuminen lisää työn tehokkuutta 

“Kun lähdimme tähän projektiin, Office 365 oli avaintekijä ja tavoitteena oli työntekijöiden tehokkuuden lisääminen. Helppo ja luotettava pääsy palveluihin merkitsee juuri sitä. Jos työntekijä ei jonain aamuna heti pääsisikään tarvitsemaansa sovellukseen, joutuisi hän soittamaan IT-osastolle ja ehkä odottamaan pääsyä puoli tuntia. Tällöin vaikutus olisi täysin päinvastainen.” 

Saavutetut hyödyt tuottavuudessa ovat vaikeasti mitattavia. Yksi mittari Huhtamäellä on kuitenkin se, kuinka paljon uusia Office 365 -sovelluksia on käytetty vanhoihin verrattuna. Joidenkin sovellusten käyttöaste on Kempin mukaan jopa kaksinkertaistunut aiempaan nähden ja monia muita palveluita on käytetty aiempaa enemmän. 

“Esimerkiksi virtuaalikokouksia on pidetty aiempaa enemmän. Työtä ei ehkä ole tehty enemmän, mutta varmasti on matkustettu vähemmän. Myös sähköpostia on lähetetty vähemmän ja sen sijaan on keskusteltu asioista enemmän uusien työkalujen välityksellä. Tämä kaikki merkitsee tehokkuuden lisääntymistä”, hän korostaa. 

Käyttäjät ovat Kempin mukaan antaneet hyvin positiivista palautetta helposta kirjautumisesta sovelluksiin ja aiempaa laajemmasta mobiilipalvelujen tarjonnasta. Myös vahvan tunnistautumisen käyttäjät ovat kokeneet helppokäyttöiseksi, vaikka sitä aiempina vuosina on yleensä pidetty vaikeana toteuttaa ja käyttäjille vaikeana ymmärtää. 

Myös osaavan kumppanin panosta osataan arvostaa. Advanian osaajat hoitivat Kempin mukaan tuen hyvin niin projektin aikana kuin jälkituen merkeissä. 

“Apua olemme saaneet hyvinkin lyhyillä vasteajoilla. Advania on hyvin joustava ja nopeasti reagoiva kumppani.” 

 

Aiheeseen liittyvää