Generatiivisen tekoälyn hyödyt ja haitat lakialalla
Digitaalinen työympäristö Tekoäly 04.10.2023

Generatiivisen tekoälyn hyödyt ja haitat lakialalla

Generatiivisen tekoälyn käyttö työn tehostamisessa on asia, johon kaikki paneutuvat tällä hetkellä, lakiala mukaan lukien. Mitkä sitten ovat tekoälyn käytön hyödyt ja haitat? Päätin kysyä asiaa ChatGPT:ltä.

Tekoälyn käyttö lakialalla kiinnostaa minua, koska työskentelen Advanian LegalTech-yksikössä. Päätuotteemme on iManage Work -alusta, joka on markkinajohtaja lakialan dokumentinhallinnassa. Tämän lisäksi tarjontaamme kuuluvat muutkin lakialan teknologiatuotteet.

Liitän ChatGPT:n koko vastauksen tekstin loppuun, mutta aloitan kertomalla oman näkemykseni tästä vastauksesta.

Ensimmäisenä huomioni kiinnittyy siihen, että vastauksessa on enemmän haittoja kuin hyötyjä. Lähdeviittaukset ovat mukana kuten pyysinkin. Mutta linkit eivät itse asiassa toimi enää. Näyttää siltä, että lähteet ovat olleet olemassa, kun tekoäly on opiskellut aineistoa, mutta koska sen maksuton versio ei vielä osaa päivittää tietojaan tuoreella datalla, ovat linkit artikkeleihin vanhentuneet aikaa sitten. Tästä voi myös päätellä, että saatu vastaus ei välttämättä edusta uusinta uutta.

Vastauksen sisältö vaikuttaa oikealta ja järkevältä. Tämä myös osoittaa sen, että työkalua käytettäessä on syytä tietää riittävästi kohdealueesta, jotta voi päätellä vastauksen oikeellisuuden itse. Jos kysyt asiasta, josta et tiedä riittävästi, voit joutua vaikeuksiin. Todennäköisesti kukaan ei haasta minua oikeuteen blogitekstin takia, mutta laillisesti sitovien asiakirjojen kanssa voi olla eri tilanne.

Seuraavaksi huomioni kiinnittyy siihen, että vastauksessa on paljon kohtia, jotka kyllä kuuluvat termin tekoäly alle, mutta joita en välttämättä itse laskisi termin generatiivinen tekoäly alle. Erityisesti pyysin generatiiviseen tekoälyyn liittyviä vastauksia, mutta ehkä kysymykseni oli liian epämääräinen.

Vastauksessa on paljon koneoppimiseen, tiedon rikastamiseen ja tiedon analyysin automatisointiin liittyviä kohtia generatiivisempien tehtävien lisäksi. Tätä "ei-generaativista" tekoälyä on ollut olemassa jo pidempään, ja niiltä osa-alueilta löytyy paljon valmiita ratkaisuja, sekä ihan kohta käyttöön tulevia uusia työkaluja. Tekoälyn ei tarvitse välttämättä olla ChatGPT, jotta siitä olisi hyötyä lakialalla.

Loppuosa vastauksesta kuvailee hyvin haasteita, joita tekoälylle annettavassa lähtötiedossa on lakialalla: tiedon tulee olla tarkkaa ja oikeaa, ajan tasalla, noudattaa käyttöoikeuksia ja yksityisyyden suojan vaatimuksia. Arvioin, että tällaisen lähtöaineiston laatiminen on paljon hankalampi asia kuin sen varsinainen käyttäminen.

Ja lopuksi vielä esimerkki siitä, että luova tekoäly voi olla hyvää tai huonoa. Toisinaan edes tekoälyn kouluttaneet tahot eivät tiedä, miksi se vastaa niin kuin vastaa. On myös olemassa esimerkkejä asioista, joita tekoälyn kouluttajat eivät tienneet sen pystyvän tekemään ollenkaan. Luovuus voi olla hyvästä tai pahasta, riippuen mitä ollaan tekemässä.

Pyysin tekoälyä myös kertomaan minulle vitsin. Tajuatko jutun? Itse en nimittäin tajua!

"Miksi krokotiilit eivät tykkää pelata korttia?

Koska ne eivät voi pitää höyheniä!" 


Alla on vielä koko vastaus, jonka ChatGPT 3.5 tuotti kysymykseeni generatiivisen tekoälyn hyödyistä ja haitoista lakialalla. ChatGPT myös käänsi tämän vastauksen englannista suomeksi. Jos olet kiinnostunut tietämään tarkemmin, niin jaan mielelläni asetukseni ja rajaukseni tästä ChatGPT-istunnosta!

Generatiivisen tekoälyn edut ja haitat oikeudellisessa käytännössä 

Generatiivinen tekoäly, vaikka lupaavaa oikeudellisessa alalla, tuo mukanaan omat edut ja haasteensa. 

Edut: 

 1. Tehokkuus ja Nopeus: Generatiivinen tekoäly voi analysoida valtavia määriä oikeudellista tekstiä, luoda asiakirjoja ja suorittaa oikeudellisia tutkimuksia paljon nopeammin kuin ihmiset. Tämä tehokkuus säästää lakimiehille arvokasta aikaa.
 2. Tarkkuus: Tekoälyjärjestelmät voivat minimoida inhimilliset virheet tehtävissä kuten sopimusten analysoinnissa ja asiakirjojen luomisessa, parantaen näin oikeudellisen työn tarkkuutta.
 3. Kustannusten Vähentäminen: Rutiinitehtävien automatisointi voi tuoda säästöjä lakitoimistoille, vähentäen tarvetta laajamittaiseen manuaaliseen työhön. 
 4. Asiakirjojen Mukauttaminen: Tekoäly voi luoda räätälöityjä oikeudellisia asiakirjoja, sovittaen ne tiettyjen asiakastarpeiden ja vaatimusten mukaisiksi. 
 5. Sähköinen Todistusaineisto (E-Discovery): Tekoälyyn perustuvat e-Discovery-työkalut voivat seuloa nopeasti massiivisia tietomääriä tunnistaakseen relevanttia tietoa, virtaviivaistaen siten oikeudenkäyntiprosessia. 

Haitat: 

 1. Oikeudellisen Kielen Väärinymmärtäminen: Generatiiviset tekoälyjärjestelmät saattavat väärinymmärtää monimutkaista oikeudellista kieltä, mikä voi johtaa virheisiin sopimusten analysoinnissa tai asiakirjojen luomisessa. 
 2. Tietosuoja ja Turvallisuus: Herkkien oikeudellisten tietojen tallentaminen tekoälyjärjestelmiin aiheuttaa tietosuoja- ja turvallisuusriskejä, vaatien vahvoja suojaustoimenpiteitä.
 3. Ennakkoluuloisuus ja Oikeudenmukaisuus: Tekoälymallit voivat periytyä koulutusdatastaan ​​peräisin olevat ennakkoluulot, mikä saattaa johtaa ennakkoluuloisiin oikeudellisiin suosituksiin tai päätöksiin. 
 4. Liiallinen Riippuvuus Tekoälystä: Liiallinen riippuvuus tekoälytyökaluista voi heikentää kriittistä ajattelua ja oikeudellista analyysiä lakimiehillä. 
 5. Eettiset Kysymykset: Tekoälyn käyttö oikeudellisessa työssä herättää eettisiä kysymyksiä, kuten vastuu tekoälyvirheistä ja palveluiden inhimillistämisen mahdollinen puute. 
 6. Sääntelyvaatimukset: Oikeudellisessa työssä käytettyjen tekoälyjärjestelmien on noudatettava lainsäädännöllisiä ja eettisiä sääntöjä, mikä tuo sääntelyhaasteita. 
 7. Kustannukset ja Saatavuus: Tekoälyratkaisujen käyttöönotto voi olla kallista ja rajoittaa pienten lakitoimistojen tai resurssien vähäisten asiakkaiden pääsyä. 
 8. Työn Disruptio: Vaikka tekoäly voi automatisoida tiettyjä oikeudellisia tehtäviä, se saattaa myös herättää huolen työnkäytöstä oikeudellisella alalla. 
 9. Läpinäkyvyyden Puute: Useat tekoälyjärjestelmät toimivat "mustina laatikoina", ilman läpinäkyvyyttä päätöksenteosta, mikä voi olla ongelmallista oikeudellisten päätösten selittämisessä. 

Generatiivisen tekoälyn käyttöönotto oikeudellisessa käytännössä tarjoaa kiistattomia etuja tehokkuuden ja tarkkuuden osalta. Kuitenkin lakimiesten on pysyttävä valppaina liittyvien haasteiden, kuten virheiden, ennakkoluulojen ja eettisten näkökohtien, käsittelemisessä. Jotta generatiivisen tekoälyn täysi potentiaali voidaan hyödyntää, oikeudellisten ammattilaisten on löydettävä tasapaino automatisoinnin ja inhimillisen asiantuntemuksen välillä ja toteutettava vahvat turvatoimenpiteet riskien minimoimiseksi. Luottamusaste: Korkea. Lähteet: American Bar Association, Lexology. 

 

Aiheeseen liittyvää