Miksi tietoturvaresursseihin tulee panostaa?
Tietoturva 29.09.2023

Miksi tietoturvaresursseihin tulee panostaa?

Tietoturvaresursseihin panostaminen on keskeinen osa organisaation suojautumista nykyaikaisilta uhilta. Tietoturva ei ole vain tekninen kysymys, vaan se vaatii myös oikeita prosesseja, valppautta ja jatkuvaa seurantaa.

Tietoturva on nykypäivän liiketoiminnan kulmakivi. Yritykset tekevät mittavia investointeja suojatakseen tietojaan ja järjestelmiään. Miksi tämä on niin tärkeää? Käydään läpi kolme keskeistä näkökulmaa, jotka korostavat tietoturvaresurssien merkitystä.

1. Tietoturvan valvonta ilman reagointia on turhaa

Valvonta voi paljastaa mahdollisia uhkia, mutta niihin reagoimatta jättäminen on yhtä kuin jättäisi ovet auki, kun huomaat oudon hahmon lähellä kotiasi.

Tietoturvatapahtumien valvonta on olennainen, konkreettinen osa tietoturvasuunnitelmaa. Se tarjoaa näkymän mahdollisiin uhkiin ja haavoittuvuuksiin järjestelmässä. Ilman reagointikykyä valvonta jää kuitenkin puolitiehen.  

On tärkeää, että organisaatioilla on riittävästi resursseja ja selkeät toimintatavat, jotka mahdollistavat tehokkaan reagoinnin havaittuihin uhkiin. Usein yksi henkilö voi tehdä eron – havaitseminen voi olla yhdestä valppaasta silmäparista kiinni. Riittävästi silmäpareja nostaa reagointikyvykkyyttä merkittävästi. 

2. Älä luota, älä oleta

Virheelliseltä näyttävät hälytykset voivat hämätä, ja joskus ne voivat peittää alleen vakavan uhan. Varovaisuus on hyvä, varmuus vielä parempi.

Tietoturva-analyytikot ovat usein tekemisissä valvontajärjestelmien tuottamien hälytysten kanssa ja ammattilaiselle hälytyksen oikeellisuuden arvioiminen on arkipäivää. Viattomalta vaikuttava hälytys merkitäänkin helposti ns. turhaksi hälytykseksi (eng. false-positive). On kuitenkin olemassa kasvavissa määrin tapauksia, joissa aiemmin turhaksi tulkittu hälytys olikin ovelasti naamioitu hyökkäys. Näin kävi muun muassa Yhdysvaltojen hallinnolle.  

Tämä opettaa meille tärkeän läksyn: älä luota sokeasti teknologiaan, vaan varmista aina asian oikeellisuus. 

3. Korjaus ei ole loppu, vaan seurannan alku

Tietoturvapäivityksen tai -korjauksen asentaminen ei saa olla päätepiste. Taitava vihollinen osaa piiloutua uudelleen tultuaan kerran löydetyksi.  

Yksi yleinen virhe on ajatella, että kun tietoturvahaavoittuvuus on korjattu, työ on tehty. Tämä on kuitenkin harhaanjohtava ajatus. Tietoturva on kuin hampaiden pesu: jatkuvaa työtä. Korjaus on vain yksi vaihe prosessissa. Tärkeää on seurata tilannetta jälkeenpäin ja varmistaa, ettei uusia uhkia ole ilmaantunut, eikä sama reikä myöskään puhkea uudelleen. 


Turvallisuus on kokonaisuus, joka vaatii kaikkien osallistamista ja sitoutumista.  

Vaikka teknologia auttaa tietoturvan valvonnasta, tarvitaan myös kokenutta ihmissilmää. Kuten mainitsemassani Yhdysvaltojen hallintoa koskevassa Politicon uutisessa kommentoidaan:  

”Outoa kyllä, että vaikka olemme edistyneet huomattavasti tietoturvassa, niin joskus kaikki voi olla kiinni ihmisen kyvystä huomata jotain poikkeavaa.”


Katso tallenne: Möhli tai mahdollista – tietoturvakatsaus johdolle

🔒 Olisiko aika tarkastaa, että yrityksenne tietoturvaprosessit ja -ratkaisut ovat ajan tasalla?

 

Aiheeseen liittyvää