Sujuvasti kohti julkipilveä – miten ja miksi siirtyä Azureen?
Pilvipalvelut Azure 08.05.2023

Sujuvasti kohti julkipilveä – miten ja miksi siirtyä Azureen?

Jos harkitsee liiketoiminnan siirtämistä julkiseen pilveen, mistä pilvitransformaatio tulisi aloittaa? Pilvitransformaation suunnittelu alkaa hallintamalleista ja strategioista. Ensimmäinen askel on arvioida nykytilannetta ja pohtia, miksi pilveen siirtyminen on tärkeää. Työ tulisi aloittaa kartoittamalla, mitä pilveen kannattaa viedä, ja miksi. Kysymys ei ole pelkästään siitä, mitä siirtää, vaan myös siitä, miten siirtyä.

Keskeistä on myös ymmärtää, että pilveen siirtyminen ei ole pelkkä "lift and shift" -operaatio, mikä tarkoittaa, että siirretään ympäristö sellaisenaan konesalista pilveen. On tärkeää ymmärtää, että julkipilvi ja omat konesaliratkaisut eroavat monella tapaa toisistaan.

Vaikka yrityksessä olisi olemassa ainakin karkean tason pilvistrategia ja hallintamallit, on tärkeää tarkastella niitä uudelleen ja varmistaa niiden soveltuvuus muuttuviin liiketoimintatarpeisiin.

 

Pilviarkkitehtuuri on kivijalka

Yksittäisen sovelluksen vieminen pilveen ei vielä vaadi merkittävästi suunnittelua. Mutta heti kun sovelluksia onkin useampia – ja vaikka useita pilviä, konesaleja ja toimistoverkkoja – kokonaisuus monimutkaistuu nopeasti.

Pilviarkkitehtuuri on suunnittelun kivijalka, sillä siinä kuvataan eri pilvipalveluiden ja -resurssien suunnittelu ja kootaan osa-alueet yhdeksi kokonaisuudeksi. Pilviarkkitehtuurissa otetaan huomioon myös muut pilviteknologian osa-alueet, kuten tietoturva, suorituskyky, ratkaisun skaalautuvuus ja integraatiot muihin järjestelmiin. Pilviarkkitehtuuri määrittelee, miten palvelut, tietokannat, sovellukset ja muut resurssit sijoitetaan ja konfiguroidaan pilvipalvelussa.

Azure Live -webinaaritallenteestamme näet tarkemmin käytännön esimerkkejä, miltä Azure-ympäristöön toteutettu ratkaisu voisi näyttää

Toinen tärkeä osa-alue on pilviympäristön hallintamalli, joka kuvaa, miten organisaatio hallinnoi ja ohjaa pilvessä olevia resursseja ja palveluita. Pilviympäristön hallintamalli voidaan rakentaa esimerkiksi Microsoftin Cloud Adoption Frameworkia hyödyntäen. 

Lue lisää hallintamallista

 

Miksi valita Azure?

Azure on luonteva valinta monestakin syystä, eikä vähiten siksi, että Microsoft on toimintaympäristönä organisaatioille tuttu. Azure linkittyy saumattomasti muihin Microsoft-palveluihin.

  1. Azuressa parhaita käytäntöjä on mietitty ja hiottu erittäin pitkälle. Ympäristö tukee kaikkia mahdollisia hybridiskenaarioita. Paletissa ei yksinkertaisesti ole heikkoa lenkkiä.
  2. Azure tukee globaalisti keskitettyä ja skaalautuvaa hallintaa. Data kulkee sujuvasti järjestelmän läpi ja jalostuu esimerkiksi raporteiksi. Vaikka yrityksesi toimisi monipilviympäristössä, voit käyttää Azuren natiiviyhteyksiä eli esimerkiksi palomuureja, reitityksiä ja muita keskitettyjä tulevaisuuden ajoympäristöjä. Tekeminen voi olla hajautettua, mutta hallinta tapahtuu keskitetystä yhdestä paikasta.
  3. Kustannusten hallinta. Erillisiä investointeja ei tarvitse tehdä.
  4. Helppous ja nopea käyttöönotto. Azure-ympäristöä on helppo kehittää ja skaalata pienestä isommaksi.
  5. Ylläpito ja tietoturva-asiat. Microsoft huolehtii jatkuvista tietoturvapäivityksistä, jotka voi automatisoida.


 

Autamme asiakkaitamme pilvimigraatiossa

Olemme kehittäneet erittäin toimivan nelivaiheisen prosessin, jonka avulla asiakkaamme voivat toteuttaa pilvimigraation sujuvasti ja kaikki tarpeelliset näkökohdat huomioiden.

 

 

Haluatko keskustella kanssamme pilven mahdollisuuksista?

 

Aiheeseen liittyvää