Esitystekniikka 02.09.2022

Teknologian hyödyt eivät konkretisoidu ilman ihmisten välistä vuorovaikutusta

Jokainen, joka on tehnyt työtä teknologian parissa tai rakentanut digitalisaation mahdollistamia palveluita on oppinut ymmärtämään toimintakulttuurin merkityksen ja konkreettisista hyödyistä viestimisen tärkeyden. Teknologian avulla voidaan esimerkiksi säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä. Olennaista on kuitenkin se, että ihmiset, teknologian käyttäjät, ymmärtävät sen tuomat mahdollisuudet ja hyödyt omassa elämässään. Tällöin teknologiaan kohdistuva mahdollinen vastarinta vähenee.

Digitalisaation avulla tuotetaan palveluita. Esimerkiksi terveyspalveluita, jotka ovat helposti saavutettavissa ja auttavat ammattilaisia kohtaamaan potilaita. Palveluita, jotka parantavat tavoitettavuutta ja tuovat turvaa vanhusten hoivapalveluihin. Palveluita, jotka auttavat tekemään yhteiskunnan päätöksenteosta nopeaa ja sopivasti automatisoitua. Mitä pidemmälle digitalisaatiota rakennetaan, sitä paremmin ehdimme kohtaamaan ihmisen, aidosti ja kiireettä.

Teknologia yhdistää ihmisiä

Moni pitää digitalisaatiota ihmisiä erottavana tekijänä. Minä ja kollegani Advanialla näemme sen ihmisiä yhdistävänä tekijänä. Suuri osa teknologian hyödyntämisestä on ihmisten välistä toimintaa, jossa yhdessä opitaan uutta ja tuetaan toisia.

Paljon on myös rutiineja, kuten laitteiden valintaa, toimitusta, huoltoa, tukea, koulutusta, asennusta ja toivottavasti myös seurannan tuottamaa kehitystä. Nämä ehkä itsestään selvältä tuntuvat asiat ovat kaiken pohja, jota ilman hyödyt eivät konkretisoidu. Jokainen vaihe vaatii ammattilaisen, rutiineja, suunnitelmallisuutta ja ihmisten välistä toimintaa, jotta loppukäyttäjä kokee elämänsä helpottuvan teknologian avulla. Kun toimintakulttuurissa huomioidaan ihmiset tarpeineen, luo digitalisaatio ihmisille ja organisaatioille mahdollisuuksia.

Toimivan teknologian hyödyt kouluympäristössä

Minulta kysytään usein mikä on Advanian vahvuus. Vahvuutemme on se, että hallitsemme teknologisen kokonaisuuden niin hyvin, että osaamme huomioida ihmisen kaikissa vaiheissa. Esimerkkinä ihmislähtöisestä kokonaisuudesta haluan tuoda esille koulun IT-ympäristön ja sieltä muutamia esimerkkejä. Yhdessä Opinsys Oy:n kanssa tarjoamme kouluille kierrätettyihin laitteisiin perustuvaa ympäristöystävällistä kokonaisratkaisua konehankintaan ja -hallintaan. Esimerkiksi lukiolaiskannettava on täysin lukiolaisten tarpeisiin suunniteltu, ja se toimitetaan kokonaispalveluna sisältäen tukipalvelun, asennuksen, neuvonnan ja huollon.

Esitystekniikan tai meidän ajatuksin verkottuneen ja interaktiivisen esitystekniikan (NIAV) mahdollisuudet mietimme samalla tavoin, oppimistilanteiden mukaan ratkaisujen luonti. Tavoitteemme on luoda onnistuneita oppimistilanteita ihmisille. Opettaja saa selkeän opastuksen ja toimivan IT-ympäristön. Näin helpotamme opettajan työtä, kun hän voi luottaa toimivaan teknologiaan. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa lisää oppilaiden motivaatiota työskennellä ja oppia ja innostaa vieläkin lisää oppimaan.

Kun puhutaan IT-hankinnoista, mietitään usein ensimmäisenä euroja. Meillä Advanialla on tärkeää ihmisläheinen palvelu ja se, että ymmärretään asiakkaan tarpeet ja toiveet. Haluamme olla asiakkaan kanssa samalla puolella pöytää ja löytää eri vaihtoehdoista sopivat kokonaisratkaisut perustuen asiakkaan tarpeisiin.

Me huolehdimme, että tekniikka toimii ja tukipalvelut ovat käytettävissä. Toimintakulttuurin kehittäminen on se osuus, jonka teemme yhdessä.

 

Ota yhteyttä

Kerron mielelläni lisää.