Tekoäly AI 05.02.2024

Yrityksellesi kustomoitu GPT voi olla tulevaisuudessa arvokkain omaisuutenne

On aika kaivaa IPR-strategia pöydälle ja tarkastella sitä AI-silmin. Tulevaisuudessa yrityksesi arvokkain omaisuus voi olla kustomoidut tekoälyratkaisut.  

Vaikka tekoälybuumi on jyllännyt jo tovin, monessa yrityksessä vasta tutkitaan ja kokeillaan uusien työkalujen mahdollisuuksia. Generatiivisen tekoälyn – käytännössä siis yritysdataturvallisen ChatGPT:n – avulla yritykset voivat jo nyt tehostaa normaalia työpäivää esimerkiksi avustamalla sisällöntuotantoa, analysoimalla suuria datamääriä nopeasti ja tehokkaasti, sekä yleisesti ottaen olemalla avuksi kognitiivisia kyvykkyyksiä vaativissa tehtävissä.  

Tämä on hyvä tapa aloittaa tutustuminen tekoälyn mahdollisuuksiin. Mutta jos yrityksesi haluaa ottaa tekoälystä kaiken irti ja olla edellä kilpailijoita, on mentävä huomattavasti syvemmälle tekoälyn mahdollisuuksien maailmaan. 

Sen sijaan, että vain tehostetaan olemassa olevaa, on luotava uutta. Kustomoidut generatiiviset tekoälyratkaisut – custom GPT – ovat niitä, jotka mullistavat yritysten liiketoimintaa. Väitän, että lähitulevaisuudessa generatiivisen tekoälyn ratkaisuista voi tulla yksi yrityksesi arvokkaimmista omaisuuksista. Generatiivisen tekoälyn ratkaisut, kuten yritykselle räätälöity GPT valjastaa yrityksesi järjestelmissä makaavan datan hyötykäyttöön. Jo vuosien ajan informaatio on ollut useiden yrityksien arvokkain omaisuus, mutta myös yksi isoimmista haasteista data määrän kasvaessa ja sen pysyessä usein hyvin pirstaloituneena. Tähän tarpeeseen AI, ja tämänhetkisenä keihään kärkenä GPT-teknologia, tuovat ennennäkemättömiä kyvykkyyksiä. Voisi jopa sanoa, että GPT:n myötä data herää eloon, sillä sen avulla mahdollisuudet johtaa ja kehittää liiketoimintaa ovat lähes rajattomat.

Kehityksen jarruna ei olekaan tällä hetkellä AI, vaan ihmismielen rajallinen kyky nähdä potentiaali: Advanian kyselytutkimuksen perusteella 82 % yrityspäättäjistä ei tunnista, miten tekoäly voisi kehittää heidän omaa liiketoimintaansa. Tässä kohtaa kannattaakin kääntyä Advanian puoleen, sillä me tiedämme, miten yhdessä työskennellen löydämme yrityksellesi kustomoidun innovaatiopolun ja sitä kautta ainutlaatuista kilpailuetua.   

Advania auttaa yrityksiä kustomoidun GPT-ratkaisun suunnittelussa  

Lähtökohta on tietysti se, että tunnistamme ensin asiakkaan tarpeen ja “AI-maturiteetin”, ja lähdemme sen pohjalta haarukoimaan oikeaa ratkaisua.  

Silloin kun tarve voidaan ratkaista valmiilla alustoilla, kuten vaikkapa M365-työkalujen henkilökohtaisen käytön tehostaminen, on kustannustehokasta ja järkevää lähteä liikkeelle Microsoftin tarpeeseen räätälöitävistä ratkaisuista, kuten Copilot for M365. On myös mahdollista luoda erilaisia tiimi- tai henkilökohtaisia instansseja, jolloin ratkaisu voi olla esimerkiksi Microsoftin Copilot Studion käyttöönotto tai Azure AI Studion opettaminen käyttäjille. Esimerkkejä hyvistä käyttötapauksista löydät tulevasta blogipostauksestamme.  

Kun tarve on rakentaa liiketoimintaspesifiseen käyttöön tarkoitettuja generatiivista tekoälyä hyödyntäviä chatbotteja, tarjoaa Microsoft AI kattavat mahdollisuudet niiden kehittämiselle, keihään kärkenä OpenAI:n kielimallien eristetty hyödyntäminen ja optimointi. Aina Microsoftin AI-ratkaisut eivät tietenkään ole paras vaihtoehto, vaan tavoite edellyttää kokonaan uutta ajattelua.  

Advanialla on hyvä ote kustomoitujen ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Jos yritykselläsi on motivaatiota löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, meillä on osaaminen auttaa teitä siinä. Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää!   

 

Aiheeseen liittyvää