Clobal Compact

Advania on sitoutunut tukemaan ja toteuttamaan YK:n 10 kohdan Global Compact -perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Advania allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2017. YK:n Clobal Compact on strateginen aloite yrityksille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan ja strategiassaan 10 yleismaailmallisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta. 

Advanian toimintaa ohjaavat yhteiset eettiset periaatteet, jotka perustuvat YK:n Global Compactin periatteisiin. 

Clobal Compact ja raportointi

Advania raportoi vuosittain edistymisestään sitoumuksen kymmenen periaatteen toteuttamisesta. 

Advania_Sustainability_Report_2021

 

Kestävän kehityksen raportti 2020

Kestävän kehityksen konsepti on luotu yrityksen tärkeimpien taloudellisten, sosiaalisten sekä ympäristöllisten osa-alueiden pohjalta. Konsepti jakaantuu kolmeen eri osaan: Sustainable Advania keskittyy sisäiseen työhön, Sustainable Offering asiakastyöhön ja Sustainable Supply Chain hallinnoi toimitusketjua ja kumppanivalintoja.

Oheisen linkin alta löytyy vuoden 2020 raportti. 

Lue lisää

Ymparistoraportti_2019

 

Kestävän kehityksen raportti 2019

Oheisen linkin alta löytyy vuoden 2019 raportti. 

Lue lisää