Varmista pilviympäristösi tietoturva

Advania Cloud Security Workshop

Cloud environment
Advania Cloud Security Workshop

Rakenna kattava tietoturvasuunnitelma pilviympäristösi tueksi

Kuinka varmistat, että ylläpitämäsi pilviympäristö on tietoturvallinen? Entä millä toiminnoilla vastaat erilaisiin haasteisiin ja kuinka kyseiset toiminnot kannattaa toteuttaa?

Advanian Cloud Security Workshop on työpajatoteutus, jonka tavoitteena on laatia tietoturvasuunnitelma organisaatiosi pilviympäristölle.

Advanian asiantuntijat tarkistavat yksilölliset suojauskäytäntönne tavoitetason määrittelemiseksi. Tätä määrittelyä tuetaan kattavalla kuvalla muun muassa Microsoftin palveluiden tietoturvaperiaatteista ja teknologioista. Esitämme tietoturvasuunnitelmassa tiedot kriittisistä havainnoista ja suosituksista turvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelma on tarkoitettu turvallisuusstrategiaan osallistuville teknisille sidosryhmille ja johdolle.

Tarkastelemalla organisaation olemassa olevaa infrastruktuuria ja ympäristöä arvioimme nykyisen tietoturvan tilan, suojauskäytännöt ja toteutuksen. Yhdistämällä nykyaikaiset tietoturvan työkalut, tavoitetason ja löydetyt havainnot, luomme organisaatiollesi tietoturvasuunnitelman.

Pilviympäristön tietoturvan tila

Selvitä pilviympäristösi tietoturvan nykytila ja vaatimukset

Saat yleiskuvan organisaatiosi pilvipalveluiden turvallisuuden nykytilasta, tavoitteista ja vaatimuksista.

Valmiuksien kehittäminen

Kehitä valmiuksia tietoturvallisen Microsoft 365 -ympäristön muodostamiseen

Saat ohjeita, suosituksia ja parhaita käytäntöjä Microsoft 365:n suojausominaisuuksien onnistuneeseen käyttöönottoon.

Tietoturvasuunnitelma

Yksilöllinen tietoturvasuunnitelma organisaatiosi hyödynnettäväksi

Advania laatii organisaatiollesi kattavan tietoturvasuunnitelman, joka sisältää priorisoidut kohteet Microsoft 365 -tietoturvan kehittämiseksi. Suunnitelman mukaisesti M365:n suojausominaisuudet ovat toteutettavissa asteittain, kunnes saavutetaan tavoitteiden mukainen vaatimustaso.

Cloud Security Workshop

Polku pilviympäristösi turvaamiseen

Opi pilviympäristön tietoturvasta

Työpajatoteuksen aikana Advanian asiantuntijat tarjoavat kattavan kuvan käytettyjen pilviteknologioiden tietoturvaperiaatteista. Tämän lisäksi työpajan yhteydessä käydyt keskustelut organisaation nykytilasta tarjoavat arvokasta tietoa palveluiden kehittämiseksi. 

Tietoturvan kypsyysasteen arviointi

Ympäristön tietoturvan kypsyysastetta arvioidaan CIS Critical Security Controls® -mittareiden perusteella. Mittarit edustavat parhaita käytäntöjä suojaukselle ja konfiguroinnille. Arvioinnin aikana tarkistamme yrityksen ympäristön mahdollisten tietoturvahaavoittuvuuksien  varalta.

Tulosten analysointi ja tietoturvariskien luokittelu

Arviointi antaa kattavan kuvan organisaation tietoturvan tilasta. Tulokset luokitellaan tietoturvariskien perusteella sopivan polun löytämiseksi tietoturvauhkia vastaan. 

Suositukset tietoturvan parantamiseksi

Arvioinnin tulosten perusteella annamme konkreettisia suosituksia ympäristönne tietoturvan parantamiseksi. Nämä suositukset toimivat perustana tietoturvasuunnitelmallenne.

Tiekartta ympäristön kehityskohteista

Tietoturvasuunnitelma sisältää arvioinnin tulokset, kiireellisimmät parannuskohdat ja suositukset lisäparannusten toteuttamisesta.  

Sano hyvästit tietovuodoille. Ota meihin yhteyttä, niin laitetaan pilviympäristösi tietoturva kuntoon. 

Advania Cloud Security Workshop

Jos haluat kuulla lisää Advanian Cloud Security Workshopista, jätä meille yhteydenottopyyntö!