Cloud Governance Workshop

Hallintamallin määrittely – Governance Workshop

Pilvisiirtymän toisessa vaiheessa laaditaan pilven hallintamalli. Se on tärkeä osa perusdokumentaatiota, joka organisaatiolla tulee olla määriteltynä ennen pilveen siirtymistä. Pilven hallintamalli syntyy Advanian kokeneiden asiantuntijoiden ja asiakkaan yhteistyönä neljän päivän työpajatoteutuksena.

Cloud Governance Model

Miksi hallintamalli on tärkeä?

Hallintamallissa kuvataan pilviympäristön pelisäännöt eli yhteiset periaatteet ja ohjeistukset pilven hallintaan ja suunnitteluun.

Pilven hallintamalli ohjeistaa henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita toimimaan pilviympäristössä yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Näin ketteryys liiketoiminnan tarpeisiin vastaamisessa lisääntyy. Hallintamalli on käytännön työkalu, jonka avulla vältytään jatkossa projekteissa asioiden päättämisestä viime hetkellä.

Mitä pilven hallintamalli sisältää?

Hallintamalli ottaa kantaa muun muassa siihen, kuinka resurssien tulee olla organisoitu sekä kuinka monitorointi ja valvonta tulee olla järjestetty. Hallintamallissa kuvataan myös pilven operointiin liittyvät vastuut.

Organisaatiossa tarvitaan ihmisiä esimerkiksi optimoimaan pilven kustannuksia. Siksi tarvitaan vastuumäärittely, jotta kustannushyödyt voidaan ulosmitata.

Advanian Governance Workshop 4 pv

Advanian Azure Governance Workshop on työpajatoteutus, jossa organisaatio yhdessä Advanian kanssa määrittelee pilven hallintamallin sekä laatii suunnitelman hallittavan ja turvallisen pilvialustan toteuttamiseksi. Työpaja sisältää neljän työpäivän laajuisen kokonaisuuden. Kokonaisuus jaksottuu noin 2–3 viikon mittaiselle ajalle.

Pilvipalvelut Advanialta

Workshopin lopputuotos – julkipilven pelisäännöt

Workshopin lopputuloksen syntyy dokumentaatio, joka toimii roadmappina seuraaviin vaiheisiin. Dokumentissa on kuvattuna:

  • Azure-hallintamalli dokumentoituna
  • Azure-ympäristön operointiin liittyvät vastuut selkeästi kuvattuna.
  • Selkeän kuvauksen siitä, millainen perusinfrastruktuuri (Landing Zone) työkuormille rakennetaan.
  • Kattavan mallin, jonka pohjalta on pilven käyttöä voi lähteä laajentamaan hallitusti.
Governance Workshop

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille yhteydenottopyyntö – autamme mielellämme organisaatiotasi pilvisiirtymässä.