Security Workshop

Pilviympäristön tietoturva – Cloud Security Workshop

Tietoturvan ammattimainen ja ennakoiva johtaminen on erittäin kriittinen osa organisaatioiden digitaalista liiketoimintaympäristöä. Pilvisiirtymän kolmannessa vaiheessa varmistamme pilviympäristön tietoturvallisuuden. Asiantuntijoidemme vetämä Azure Cloud Security Workshop perehdyttää sinut ja tiimisi tietoturvan parhaisiin käytäntöihin ja auttaa laatimaan organisaatiosi pilviympäristöön kattavan tietoturvasuunnitelman.

Pilven tietoturvan määrittely tunnistaa ja ratkaisee tietoturvaongelmat etukäteen

Pilvisiirtymässä organisaatio siirtää pilveen liiketoiminnan kannalta keskeisiä sovelluksia ja tietokuormia. Cloud Security Workshopissa tunnistetaan mahdollinen tekninen tietoturvavelka, tietoturvariskit ja sovellusten modernisointitarpeet etukäteen ennen työkuormien siirtämistä pilveen. Kartoituksen lisäksi saat tarvittaessa korjaussuunnitelman. Työpajan lopputuloksena saat käyttöösi tietoturvaraportin ja toimintasuunnitelman.

Cloud Security Workshopin avulla varmistetaan päivittäisen tietoturvan lisäksi liiketoiminnan jatkuvuus poikkeustilanteissa.

Parhaat käytännöt – Azure Cloud Security best practices

Mikäli organisaatiollasi on jo olemassa oleva pilviympäristö valmiina, voimme työpajassa katselmoida ympäristön tietoturvan tilaa verrattuna parhaisiin käytäntöihin. Näitä ovat mm. tunnistautuminen ja pääsynhallinta (Authentication and Access Control), verkon suojauskäytännöt (Azure Virtual Network, NSG ja WAF), tietosuoja-asiat, varmuuskopiointi, sääntelyvaatimukset, tietoturva-analytiikka ja valvonta sekä hyökkäysten havaitseminen ja reagointi. 

Pilvistrategia

Advania Cloud Security Workshop

Advanian Azure Cloud Security Workshop sisältää kahden työpäivän laajuisen työkokonaisuuden.

Lopputuloksena

  • saat toimittajasta riippumattoman katsauksen tietojärjestelmien tilanteesta. 
  • Toimenpide-ehdotukset tietoturvapoikkeamien eliminoimiseksi sekä tietoturvan kokonaistilanteen parantamiseksi. 
Cloud Security Workshop

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille yhteydenottopyyntö – autamme mielellämme organisaatiotasi pilvisiirtymässä.