Cloud Strategy Workshop

Pilvistrategia luo pohjan pilvisiirtymälle – Cloud Strategy Workshop

Pilvistrategia on organisaation suunnitelma pilvipalveluiden käyttöön. Meillä on laaja kokemus pilvistrategioiden laatimisesta erikokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille ja organisaatioille. Kysy lisää!

Pilvistrategia2.png

Mitä pilvistrategia sisältää?

Pilvistrategia määrittelee, miten pilvipalvelut tukevat organisaation liiketoimintaa ja organisaation toiminnan optimoimista ja tehostamista. Pilvistrategiassa otetaan kantaa myös esimerkiksi siihen, mitkä sovellukset tai palvelut siirretään pilveen ja miten tietoturvakysymykset huomioidaan. Lisäksi pilvistrategiassa huomioidaan taloudelliset ja operatiiviset näkökulmat, jotka vaikuttavat pilvipalveluiden käyttöönottoon.

 

Organisaation kypsyystason tunnistaminen

Yksi keskeinen osa-alue pilvistrategiassa on tunnistaa organisaation pilven hyödyntämisen kypsyysaste eli tämänhetkinen valmius pilveen siirtymiseen. Mikäli henkilöstön osaamistasossa tunnistetaan puutteita, pilvistrategia ottaa kantaa myös osaamisvajeen kuromiseen ja koulutussuunnitelman laatimiseen. Tämän lisäksi arvioidaan muutosjohtamisen kannalta oleellisten uusien toimintatapojen tarve ja niiden käyttöönotto.

Advanian Cloud Strategy workshop 4 pv

Advania Icon_Pink_Handshake
Päivä 1

Kick-off and Business Alignment

 • Esittäytyminen
 • Liiketoimintastrategia & pilvistrategia
 • Toimialavaatimukset ja tietoturva - Nykytilanne ja tavoitteet tulevaisuudelle

   

Advania Icon_Pink_IT Infrastructure
Päivä 2

Infrastructure and Architecture

 • Nykytilanne ja tavoitteet
 • Infrastruktuuri ja arkkitehtuuri
 • Sovellusportfolion kartoitus ja analysointi

   

Advania Icon_Pink_Management
Päivä 3

IT Service Management

 • Palvelunhallinta - kartoitus ja luokittelu
 • Osaaminen & toimittajat - nykytilanne, koulutustarpeet ja toimittajatarpeiden kartoitus
Advania Icon_Pink_Computer Check
Päivä 4

Päätöspalaveri ja pilvistrategiadokumentin läpikäynti

 • Käydään strategia päätöspalaverissa läpi
 • Tiekartan katselmointi ja seuraavat askeleet
Advanian julkipilvipalvelut

Workshopin lopputuotos – kirkastettu pilvistrategia

Kirkastettu pilvistrategia sisältää seuraavat kokonaisuudet

 • Miksi ja mihin pilveä hyödynnetään
 • Mitä lisäarvoa pilvipalvelut tuovat liiketoiminnalle ja sen kehittämiselle
 • Miten tietoturvakysymykset on huomioitu pilven käytössä
 • Valmis tiekartta ja mallit muutosten tekemiseksi.
CustomerExperience
ASIAKASTARINA

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toi pilven omaan konesaliin

Luotettavuus ja laadukkaat palvelut pitkän yhteistyön takana

“Advanian kanssa takana on pitkä historia Vintorin ajoilta, mikä yhdisti. Talo oli entuudestaan tuttu, ja olimme olleet tyytyväisiä palveluun ja asiantuntijoiden innovatiiviseen toimintatapaan. Ratkaisut ovat olleet aina “Out of the box” eli tuoneet uudenlaista näkökulmaa palveluiden hankinnalle, niin kuin nyt tämä hybridipilviratkaisu”, kertoo Timo Kangas, joka työskentelee IT-asiantuntijana SFS:llä.

Cloud Strategy Workshop

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille yhteydenottopyyntö – autamme mielellämme organisaatiotasi pilvisiirtymässä.