Varmistuspalvelut

Vaivattomia, tehokkaita ja joustavia ratkaisuja liiketoiminnan kriittisten tietojen turvaamiseksi

Varmistuspalvelut

Minimoi riskit ottamalla käyttöön varmistuspalvelut

Advanian varmistuspalvelut ovat vaivattomia, tehokkaita ja joustavia ratkaisuja liiketoiminnan kriittisten tietojen turvaamiseksi. Jos yritykselläsi on palvelimia yhdessä tai useammassa konesalissamme, konesalivarmistus on teidän tarpeeseenne suunniteltu. Palvelimet voivat olla joko omia tai palveluna hankittuja. Etävarmistuspalveluidemme avulla taas liiketoimintakriittinen datanne on varmistettuna turvalliseen konesaliympäristöön.

Pilvivarmistus

Pilvivarmistuksessa me etävarmistamme palvelimenne verkon yli suoraan Advanian konesaliin. Etävarmistuksemme sisältää oletuksena 30 päivän varmistusten säilyttämisen. Laskutus perustuu aina palautettavissa olevaan datamäärään.

Pilvivarmistuksessa varmistettavat palvelimet varustetaan varmistusagentilla, joka suorittaa jo varmistettavassa palvelimessa tietojen deduplikointivertailun.

Näin siirrettävän datan määrää saadaan pienennettyä, mikä mahdollistaa tietojen varmistamisen entistä kapeampien tietoliikennekaistojen ylitse. Järjestelmässä siirretään ainoastaan uusi data vertailemalla varmistettavaa ja jo varmistettua dataa koneellisesti järjestelmien lohkotasolla. Palautukset suoritetaan tiedostotasolla.

Konesalivarmistus

Konesalivarmistus on vaivaton, tehokas ja joustava ratkaisu kriittisten tietojenne turvaamiseksi turvalliseen konesaliympäristöön. Hyödynnämme uusimpia teknologioita niin pienissä kuin suurissakin ympäristöissä. Varmistukset voidaan halutessasi tallentaa kahteen eri fyysiseen sijaintiin.

Valittavanasi on neljä erilaista konesalivarmistuspalvelua, jotka eroavat toisistaan arkistoinnissa sekä varmistus- ja palautusnopeuksissa:

Deduplikoiva levyvarmistus

Sisältää oletuksena 30 päivän varmistusten säilyttämisen. Laskutus perustuu aina palautettavissa olevaan tietomäärään. Varmistukset voidaan toteuttaa myös kokonaisesta virtuaalipalvelimesta, jolloin palautustilanteessa kokonaisen palvelimen palauttaminen on mahdollista.

 
Ota yhteyttä

Häiriövarmistus

Häiriövarmistus on kuten deduplikoiva levynvarmistus, mutta mahdollistaa kokonaisten varmistusten ottamisen halutuin aikavälein. Palautustilanteessa koko järjestelmä palautetaan haluttuun ajankohtaan. Yhden tunnin varmistusintervallilla menetetään mahdollisessa katastrofitilanteessa maksimissaan vain viimeisen tunnin aikana tehdyt muutokset.

 
Ota yhteyttä

Reaaliaikainen tiedon suojaaminen

Järjestelmä tallentaa jokaisen levyillä tapahtuvan transaktion erilliseen tietosäilöön. Säilö määritetään tietyn kokoiseksi, mikä rajaa muutostietojen säilytysajan. Palautumistilanteessa voidaan valita säilöstä mikä tahansa ajankohta, johon palvelun piiriin kuuluvat järjestelmät palautetaan. Voidaan puhua Zero Data Loss -määritelmästä: koska varmistus on reaaliaikaista, palautumistilanteen tietohäviötä varmistusintervallien väliltä ei pääse tapahtumaan.

Ota yhteyttä

Etävarmistus

Etävarmistuspalveluidemme avulla liiketoimintakriittinen datanne on varmistettuna turvalliseen konesaliympäristöön.

Valittavana on kaksi etävarmistuspalveluvaihtoehtoa, joista yrityksellenne sopivin vaihtoehto määrittyy käyttötarpeenne ja varmistettavien tietojen nykysijainnin mukaan:
– Pilvivarmistus
– Häiriöpalautuminen (DRaaS).

Ota yhteyttä
Varmistuspalvelut

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille yhteydenottopyyntö, jos haluat keskustella organisaatiosi liiketoimintakriittisten tietojen turvaamisesta!