Nykyaikaiset tietoturvaratkaisut yrityksille ja organisaatioille
Tietoturva 10.10.2023

Nykyaikaiset tietoturvaratkaisut yrityksille ja organisaatioille

Mistä tiedät, onko yrityksesi tietoturva kunnossa? Entä millainen on riittävä tietoturvataso jatkuvasti muuttuvassa digiympäristössä? Autamme yrityksiä ennakoimaan tietoturvariskejä sekä suojaamaan ja jakamaan tietoja niin, että se tapahtuu sujuvasti, mutta tietoturvallisesti. 

Linkit sisältöön:

Mitä on tietoturva ja mistä tietoturvallisuus koostuu?

Hyvin hoidettu tietoturva turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden

 

Digitaalinen vallankumous on mullistanut työelämää jo pitkään. Nykyisin etä- ja hybridityö ovat arkipäivää monissa yrityksissä. Pilvipalveluiden laajentunut käyttö mahdollistaa työn tekemisen paikka- ja aikariippumattomasti.

Etä- ja hybridityö vaatii yrityksiltä huolellista suojautumista. Yritysten monipuoliset sovellus- ja järjestelmäkokonaisuudet tulee olla suojattuna huolellisesti, kun moni työntekijä ei työskentele enää yrityksen omasta verkosta käsin. Huolellista suojautumista edellyttää nykyisin myös moni viranomainen.

Miten tietoturvauhkiin voi varautua? Kuinka varmistetaan, ettei sujuva työarki katkea tai pahimmassa tapauksessa luottamuksellinen henkilödata tai liiketoimintatieto vuoda ulkopuolisille.


 

Mitä on tietoturva ja mistä tietoturvallisuus koostuu?

Tietoturva on yksinkertaisuudessaan sitä, että yritys suojaa tietokoneet, mobiililaitteet, palvelimet, verkot, sovellukset, tiedot ja tiedostot niin, että ne pysyvät suojattuina eivätkä häviä.

Yksi nykyaikainen tietoturvallisuuden periaate ja toimintamalli on Zero Trust. Se perustuu oletukseen, että kaikki data, infra ja verkot ovat aina mahdollisen hyökkäyksen kohteena.

Zero Trust ei ole yksittäinen tuote vaan käytäntö, jonka mukaan kaikki mitä verkossa tapahtuu, on lähtökohtaisesti epäluotettavaa. Kyse ei ole siis vain tietoliikennettä seuraavista palomuureista ja laitteiden virustorjuntaohjelmista, vaan kokonaisvaltaisesta tietoturva-arkkitehtuurimallista.

Tieto voi vaarantua muutoinkin kuin ulkoa tulevassa tietomurrossa. Tietoturvallisuus onkin monipuolista tietoturvariskien tunnistamista, ennakoimista ja niihin varautumista.

Asiantunteva it-kumppani auttaa varmistamaan, että yritys toimii aina tietoturvallisesti – olivat työntekijät sitten toimistolla tai etätöissä. Ennakoimalla riskit varmistetaan, että yrityksenne pysyy aina askeleen edellä.

 

 

Hyvin hoidettu tietoturva turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden

Tuskin yhdelläkään organisaatiolla on varaa liiketoimintakriittisen tiedon menetykseen. Tietomurto voi vaarantaa koko yrityksen tulevaisuuden. Tietomurto ei koskaan ole hyväksi yrityksen maineelle, vaikka häiriötilasta selvittäisiinkin säikähdyksellä.

Media raportoi erilaisista vaaratilanteista ja kyberhyökkäyksistä lähes päivittäin. Identiteettivarkauksiin, haittaohjelmiin ja erilaiseen tietojenkalasteluun pitää varautua entistä huolellisemmin.

Onneksi haavoittuvuuksia voidaan hallita. Advania on pystynyt parantamaan teknologianratkaisujen ja palveluidensa avulla merkittävästi yritysten kyberturvallisuustasoa ja pienentämään tietomurtojen aiheuttamaa riskiä.

Lue juttu Advanian kyberturvapalveluiden saamasta tunnustuksesta:
Advanialle WithSecuren tunnustus kyberturvapalveluista »

 

Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM)

Tärkeä kysymys on, miten poistetaan inhimilliset tietoturva-aukot tilanteessa, kun työ koostuu yhä enemmän projekteista ja sitä tehdään ajasta ja paikasta riippumatta?

Yhä keskeisemmäksi muodostuu se, mistä, miten ja millä organisaation tuottamiin palveluihin pääsee käsiksi. Kenellä työntekijöistä, kumppaneista ja asiakkaista on pääsy mihinkin sovelluksiin ja tietoihin.

Kaiken pitää tapahtua tehokkaasti ja vaivattomasti, mutta silti tietoturvallisesti. Tämän vuoksi keskitetty, yhdestä paikasta tehty identiteettienhallinta on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Hyvin hoidetun tietoturvan ytimessä on automatisoitu identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM), joka turvaa organisaation päivittäisen työn edellytykset ja tehokkuuden. Viime kädessä puhutaan digitaalisesta työntekijäkokemuksesta: kuinka nopeita, toimivia ja vaivattomia digitaalisen työn ratkaisut ovat. Kun kokemus on hyvä, tietoturva ei ole hidaste.

 

 

Tietoturvan valvonta — havaitse ja torju (SIEM ja SOC)

Reagoinnin nopeudella on merkitystä. Tietoturvan valvontapalveluiden, kuten SIEM (Security information and event management) ja SOC (Security Operations Center) tehtävänä on ehkäistä hyökkäykset. Ne auttavat havaitsemaan ja torjumaan tietoturvapoikkeamat välittömästi.

SIEM-ratkaisu seuraa organisaation tietojärjestelmiä ja -verkkoja. Se on tietoturvakeskuksen tärkein seurantatyökalu. Kun SIEM havaitsee normaalista poikkeavaa toimintaa, se hälyttää.

SOC-tietoturvakeskus on keskitetty valvomo tietojen ja tapahtumien seurantaan. Se valvoo ja reagoi kaikkiin tietoverkkoa uhkaaviin loukkauksiin ympäri vuorokauden.

 

Varmistuspalvelut

Varmistuspalvelut ovat osa riskienhallintaa. Kuten yllä mainittiin, tietoa voi kadota tai tuhoutua muutoinkin kuin tietomurrossa. Kyse voi olla sähkökatkosta, tiedostojen korruptoitumisesta tai inhimillisestä virheestä.

Varmistuspalvelu turvaa varmuuskopioinnin avulla sen, että tieto ei katoa lopullisesti. Samalla se varmistaa mahdollisuuden tietojen palauttamiseen. Advania tarjoaa yrityksille kahta varmistustapaa, jotka ovat pilvivarmistus ja konesalivarmistus.

Konesalivarmistus on tehokas, joustava ja tietoturvallinen ratkaisu tiedoille, jotka pitää niiden kriittisyyden tai arkaluonteisuuden vuoksi tallentaa pilven sijaan turvallisesti konesaliympäristöön.

 

Häiriöpalautuminen (DraaS)

Viisas yritys varautuu ennakolta IT-toimintoihin kohdistuviin haittoihin ja käyttökatkoihin jatkuvuussuunnitelmalla ja pätevillä häiriöpalautumisen prosesseilla. Näin se saa kriittiset sovellusympäristöt häiriötilanteen jälkeen takaisin käyttökuntoon mahdollisimman nopeasti.

Palvelunestohyökkäyksen lisäksi kyse voi olla esimerkiksi pilvipalvelun toimintahäiriön aiheuttamasta datan menetyksestä tai epäkuntoisesta projektinhallintasovelluksesta.

DRaaS-palvelu (Disaster recovery as a service) turvaa liiketoimintojen jatkuvuuden mahdollistamalla merkittävien järjestelmien palauttamisen viimeiseen toimivaan tilaan.

Advania räätälöi DRaaS-palvelunsa aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Se sisältää niin tarvittavat teknologiat kuin jatkuvuussuunnittelun.

 

Haavoittuvuuksien tunnistaminen

Kuinka välttää yleisimmät tietoturvauhat? Tietoturva on kiinteä osa nykyaikaista liiketoimintaa. Digitaalisiin ympäristöjen lisääntyessä, on tärkeää ymmärtää millä kaikilla tavoilla esimerkiksi liikesalaisuudet, asiakasdata ja henkilötiedot voivat vaarantua.

Haavoittuvuuksien tunnistamispalvelun tehtävä on tunnistaa ja hallita tietoturvauhkia – niin ulkoa tulevia kuin sisäisiä. Palvelu paljastaa laaja-alaisesti tietoturvan mahdolliset katvealueet sekä niissä piilevät haavoittuvuudet.

Advania on koonnut haavoittuvuuksien tunnistamiseen liittyvät palvelunsa erilaisten yritysten tarpeisiin soveltuviksi palvelupaketeiksi. Niistä voit lukea lisää sivuiltamme: Haavoittuvuuksien tunnistaminen »

 

Tietoturvaan kannattaa suhtautua aina vakavasti. Me Advanialla autamme asiakkaitamme toimimaan tietoturvallisesti ja ennakoivasti. Kartoitamme tietoturvauhkia, tarjoamme tietoturvaratkaisuja ja autamme häiriöpalautumisessa.

 

 

Lue lisää aiheesta

 

Aiheeseen liittyvää