Advanialla käytiin positiiviset muutosneuvottelut – organisaatio muuttui, henkilöstövähennyksiä ei tehty
Lehdistötiedote #LifeatAdvania 02.11.2023

Advanialla käytiin positiiviset muutosneuvottelut – organisaatio muuttui, henkilöstövähennyksiä ei tehty

Atte Kekkonen

Atte Kekkonen

Atte Kekkonen on Advania Finlandin toimitusjohtaja.

Advania Finland on saattanut onnistuneesti päätökseen muutosneuvottelut, jotka johtivat merkittävään organisaatiomuutokseen. Muutos, joka toteutettiin ilman henkilöstövähennyksiä, korostaa Advanian sitoutumista työntekijöihinsä ja vahvistaa kulkua kohti yrityksen tulevaisuuden visiota. 

”Halusimme käyttää prosessissa muutosneuvottelujen kehystä, jotta saamme henkilöstön mukaan mahdollisimman laajasti”, Advanian Suomen-maajohtaja Atte Kekkonen kertoo. 

Organisaatiomuutos liittyy osaksi Advanian jatkuvaa kehitystä ja pyrkimystä vahvistaa kilpailuetuaan markkinoilla ja panostaa entistä vahvemmin asiakaskeskeisyyteen. Advania haluaa tarjota palvelukokonaisuuksia, jotka palvelevat asiakkaita yrityskokoon katsomatta koko modernin ja tietoturvallisen työympäristön elinkaaren ajan. Yrityksen palvelut kattavat lisäksi kaiken pilvisiirtymistä IT-infrastruktuuriin ja liiketoimintasovelluksiin. 

"Visiomme on olla ensisijainen kumppani kasvaville ja kehittyville yrityksille", sanoo Kekkonen.  

"Tämä organisaatiomuutos on osoitus omistautumisestamme asiakaskeskeiselle lähestymistavalle ja sitoumuksestamme tarjota vankkoja paikallisia palveluja."

Uusi organisaatio on muodostettu kokonaisvaltaisten asiakastarpeiden ympärille. Jatkossa liiketoimintayksiköt on jaettu modernin työn, pilvisiirtymän, IT-infrastruktuurin ja liiketoimintasovellusten laajojen palvelukokonaisuuksien kesken.  
 

Muutosta vietiin eteenpäin vuoropuhelun avulla 

Advania otti työntekijänsä aktiivisesti mukaan muutosprosessiin ja järjesti yhdeksän työpajaa, joihin osallistui 125 henkilöä. Työpajoissa keskusteltiin avoimesti organisaatiomuutoksesta, mahdollisuuksista ja huolenaiheista. Lisäksi Advanian johto kävi jatkuvaa vuoropuhelua luottamusmiehen kanssa koko neuvottelujen ajan ja järjesti viisi kokousta varmistaakseen avoimen ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan.  

Prosessin aikana esihenkilöille järjestettiin muutosjohtamisen valmennus, jossa heille käsiteltiin keinoja viedä muutosta eteenpäin muun muassa ADKAR-mallin avulla. ADKAR-malli perustuu yksilön tukemiseen muutoksessa, ja mallissa edetään selkeiden välietappien avulla. Mallin nimi on lyhenne sanoista Awareness, Desire, Knowledge, Ability ja Reinforcement.  

Prosessin seurauksena organisaatiorakenteessa kaikkiaan 68 työntekijän esihenkilö vaihtui, yhdeksän työntekijän rooli muuttui ja kahdeksan työntekijää siirtyi uusiin tiimeihin.  

”Uudistimme sisäisiä prosessejamme ja selkeytimme vastuunjakoa tiimien välillä. Uusi organisaatiomme mahdollistaa ketterämmän tekemisen, mikä tarkoittaa joustavuutta sekä nopeampaa reagointia asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin”, Kekkonen luonnehtii.  

 ”Muutosneuvottelut olivat ensimmäinen vaihe, jonka avulla saavutimme yhteisen päätöksen muutoksen suunnasta. Organisaation uudelleen järjestäytyminen alkaa tästä, ja muutos toteutuu tiimeissä talven aikana”, Kekkonen täsmentää.  

 ”Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta prosessiin. Yhdessä voimme tarjota esimerkillistä palvelua ja saavuttaa uusia virstanpylväitä.” 

 

Lisätietoja medialle: 

Aino von Bonin 
+358 400 753808 
aino.vonbonin@advania.com 

 

Advania lyhyesti: 

Advania Group on yksi Pohjois-Euroopan IT-markkinan johtavista toimijoista. Yhtiöllä on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Islannissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Advania työllistää 5 000 ammattilaista, joista Suomessa Advanian palveluksessa on noin 330 henkeä. Advania palvelee asiakkaita yrityskokoon katsomatta koko modernin ja tietoturvallisen työympäristön elinkaaren ajan. Yrityksen palvelut kattavat lisäksi kaiken pilvisiirtymistä IT-infrastruktuuriin ja liiketoimintasovelluksiin. 

 Advania on teknologiayritys, jossa osaajat ratkaisevat. Teknologian tuomat hyödyt konkretisoituvat vain ihmisten välisessä yhteistyössä. Tavoitteemme ja tekemisemme eivät siis keskity ainoastaan toimivaan teknologiaan; toimintamme ytimessä ovat asiakkaamme, sekä heille toimivan työympäristön mahdollistavat ammattilaisemme. Advania - The tech company with people at heart. 

Samankaltaisia