Digitaalinen työympäristö Microsoft 365 Tekoäly AI 23.08.2023

Microsoft 365 Copilot – tekoäly työpäivän avuksi

Microsoft 365 Copilot on tekoälypohjainen palvelu, joka auttaa tekemään työtä nopeammin ja helpommin Microsoft 365 -sovelluksissa ja -palveluissa. Se yhdistää pilvityövälineet, tekoälyn ja sinun datasi, tietoturvaa unohtamatta.

Microsoft 365 IconMicrosoftin maaliskuussa 2023 julkistaman Microsoft 365 Copilotin testausta on laajennettu ja 600 onnekasta asiakasorganisaatiota on kutsuttu mukaan kokeilemaan palvelun esikatseluversiota (Early Access Program). Saatavuus kaikille asiakkaille on luvattu tämän vuoden loppupuolelle, mutta odotamme yhä jännityksellä tarkkaa julkaisupäivää.

Päivitys 31.10.2023: Microsoft 365 Copilot on toistaiseksi saatavilla vain enterprise agreement -asiakkaille 1. marraskuuta alkaen. Odotettu vähimmäislisenssimäärä on 300 käyttäjää.

Päivitys 16.1.2024: Copilot for Microsoft 365 on nyt helpommin yritysten saatavilla

Mitä Copilot käytännössä tekee ja mikä tekee siitä odottamisen arvoisen? Copilotia voi hyödyntää monipuolisesti työn nopeuttamiseen toimistosovelluksissa, kuten Wordissa ja PowerPointissa. Se tarjoaa myös tehokkaan oikotien Teams-palaverien yhteenvedoissa ja auttaa Excel-taulukoiden datan analysoinnissa ja visualisoinnissa – näin muutamana esimerkkinä. Näistä ja muista ominaisuuksista tarkemmin alempana.Microsoft 365 Copilot system

Copilot yhdistää suurten kielimallien (LLM) tehon Microsoft Graphin kykyyn vuorovaikuttaa ja ymmärtää yhteyksiä Microsoft 365 -sovelluksien ja ympäristön tietojen välillä - esimerkiksi kalenterissa, sähköpostissa, keskusteluissa, asiakirjoissa ja kokouksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Copilot osaa hyödyntää dataa laajemmin ja ymmärtää sille annettujen tehtävien ympäristön. Copilotin tietoturva on kuitenkin yhtä kuin Microsoft 365 -ympäristösi tietoturva, eikä asiakkaiden dataa käytetä tekoälyn kehittämiseen.

Microsoft 365 Copilotin hinta on 30 dollaria kuukaudessa (per hlö) asiakkaille, joilla on käytössään Microsoft 365 E3, E5, Business Standard tai Business Premium -lisenssi.

Niin ikään maaliskuussa julkaistu Bing Chat Enterprise löytyy jo nyt Microsoft 365 -asiakkaiden ympäristöstä. Bing Chat tarjoaa mahdollisuuden etsiä vastauksia kysymyksiin sekä teksti- että kuvamuodossa, sekä luoda sisältöä valitusta aiheesta. Toisin kuin monissa vastaavissa palveluissa, Bing Chat hakee tietoa myös verkosta ja tarjoaa linkit lähteisiin. Enterprise-versiossa käyttäjien ja organisaation data on suojattu, eli tieto ei valu organisaation ulkopuolelle Bingiä hyödyntäessä. 
Bing Chat Enterprise on maksuton ja käytettävissä Microsoft 365 E3, E5, Business Standard tai Business Premium -lisensseillä, mutta siitä on tulossa saataville myös viiden dollarin erillislisenssi.

 

 

Mihin kaikkeen Microsoft 365 Copilotia voi sitten hyödyntää?AI-as-a-Personal-Assistant

Mikä tekee suurimmasta osasta ominaisuuksista erityisen mielenkiintoisia ja helppokäyttöisiä on se, että ne pyydetään Copilotilta luonnollisella kielellä. Eli samalla tavalla kuin lähettäisit chat-viestin työkaverille. Microsoft 365 Copilotin tarkat ominaisuudet todennäköisesti elävät ja liikkuvat vielä jonkin aikaa, mutta Early Access Program -osallistujille on luvattu ainakin seuraavat ominaisuudet.

Copilot in Word – Kirjoittelu lähtee nopeammin lentoon, kun Copilot kirjoittaa asiakirjaluonnoksia hyödyntäen Microsoft 365 -ympäristössäsi olevaa tietoa. Copilotia voidaan pyytää lisäämään tietoa asiakirjoihin, tiivistämään tekstiä tai uudelleenkirjoittamaan sitä. Copilot myös ehdottaa parannuksia tekstin vaikuttavuuteen ja pyydettäessä muuttaa tekstin sävyä ja kieliasua sisältöön sopivammaksi.

Copilot in PowerPoint – Uusia PowerPoint-esityksiä voidaan luoda suoraan olemassa olevista asiakirjoista tai muistiinpanoista. Copilot lisää myös puhujan kommentit ja lähteet tarvittaessa. Copilotia voidaan pyytää tiivistämään esityksiä tai tekemään muokkauksia ulkoasuun, tekstiin ja jopa animaatioiden ajastuksiin.

Copilot in Excel – Vaikeaselkoiset laskentakaavat ja solumerkinnät voidaan jatkossa pyytää luonnollisella kielellä. Copilotilta voidaan kysyä korrelaatioita, ehdottaa ”mitä jos” -tilanteita ja pyytää lisäanalyysia tai kehityssuuntia. Kysymysten pohjalta voidaan luoda myös malleja, kaavioita ja suosituksia. Malleihin ja laskelmiin ei tarvitse luottaa sokeasti, koska tarvittaessa Copilot avaa kirjallisesti, miten tuloksiin on päädytty.

Copilot in Outlook – Pitkät sähköpostiketjut voidaan purkaa helposti ymmärrettäviksi tiivistelmiksi, unohtamatta kuitenkaan avoimia kysymyksiä ja yksittäisten osallistujien mielipiteitä. Kuten Wordissa, Copilot auttaa luonnostelemaan vastauksia ja löytämään viestille sopivan sävyn ja pituuden. Se käyttää tietolähteenä tiedostojen lisäksi myös muita sähköposteja.

Copilot in Teams – Copilot ottaa roolia kokoussihteerinä, mm. keskustelujen tiivistys ja kertaus, pääaiheet ja sovitut seuraavat askeleet. Voit kysyä tarkentavia kysymyksiä tai varmistaa mistä olet mahdollisesti jäänyt paitsi. Copilot valmistelee myös tulevat kokoukset: se luo keskustelun pohjalta agendan, tunnistaa ketkä tulee kutsua mukaan ja aikatauluttaa jatkotapaamiset.

Copilot in Loop – Kuten muissakin kirjoitussovelluksissa, Copilot tiivistää muistiinpanot ja pitkät listat helppolukuisemmiksi. Lisäksi se osaa lähettää yhteenvedon myös muille osallisille Loop-komponenttina.

Copilot app – Teamsiin istuva älykäs apulainen, jolta voit kysyä sinun Microsoft 365 -ympäristön asiakirjoihin, esityksiin, sähköposteihin, kalenteriin, muistiinpanoihin ja kontakteihin liittyen mitä vain. Copilot vastaa saatavilla olevan tiedon ja sinun tietoturvaluvituksesi puitteissa.

Microsoft 365 Copilot keskustelee luontevasti myös Dataverse-palveluiden kuten Dynamics 365 Salesin kanssa, sekä tuo liudan uusia liittimiä (connectors) hyödynnettäväksi Power Platform -ympäristöön.

Muita ominaisuuksia ei välttämättä Early Access Programin merkeissä nähdä, mutta erinäisissä tilaisuuksissa ja materiaaleissa on nähty vielä muutama helmi lisää. Jatkossa saatamme nähdä mm. seuraavat: Copilot in SharePoint, Copilot in Microsoft Viva, Copilot in OneNote ja Copilot in Whiteboard.

Microsoft on myös aktiivisesti kannustanut verkostoaan hyödyntämään samaa teknologiapohjaa omien tekoäly- tai Copilot-ratkaisujen innovointiin ja kehittämiseen. Odotettavissa on laaja kirjo uusia ratkaisuja niin haastaviin kuin arkisiinkin tarpeisiin.

 

Vapauta työntekijöiden aikaa tekoälyllä

Haluatko kuulla miten Microsoft 365 Copilot voisi tehostaa myös teidän yrityksen työskentelytapoja?

 

Lue lisää:

 


Pysy mukana Microsoft 365 -radalla!

Advanian Keep on Track -webinaarisarjan idea on auttaa osallistujia ottamaan koko Microsoft 365 -alusta hyötykäyttöön. Webinaareissa kerromme, mitä uusia mahdollisuuksia palveluun on tullut ja tarjoilemme ensipuraisun uusiin julkistuksiin — demojen kera. Maksuttomat webinaarit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Lue lisää M365 Keep on Trackista ja katso tallenteita!

 

 

Aiheeseen liittyvää