Miksi ISO-sertifikaatteja kannattaa tavoitella?
Vastuullisuus 16.10.2023

Miksi ISO-sertifikaatteja kannattaa tavoitella?

Yrityksille on tarjolla monenlaisia sertifikaatteja eri tarkoituksiin ja toimialoille. Sertifikaatit voivat auttaa osoittamaan sitoutumisen laatuun, ympäristövastuuseen, tietoturvaan, turvallisuuteen ja muihin sidosryhmien odotuksiin. Jokaisen sertifikaatin taustalla on paljon työtä. Siksi on syytä harkita huolellisesti, mitä sertifikaatteja tarvitaan tukemaan liiketoiminnan tavoitteita. Advanian sidosryhmille sertifikaattimme kertovat, että meillä on halu noudattaa alamme parhaita käytäntöjä omassa toiminnassamme.

Metri ja desilitra ovat mittayksikköjä, jotka kaikki tietävät ja ymmärtävät. ISO-sertifikaatitkin ovat tiettyjen asioiden normitettuja mittoja. ISO-sertifikaatilla voidaan kuvata esimerkiksi, että IT-palvelutuotannossa ovat kaikki standardin edellyttämät, parhaiden käytäntöjen mukaiset prosessit paikallaan ja dokumentoituna.  

Sertifikaatteihin liittyy läheisesti termi hallintajärjestelmä. Hallintajärjestelmät koostuvat johtamisen menetelmistä, ja ne ovat tärkeä osa organisaation toiminnan ohjaamista. Eri aihealueiden hallintajärjestelmille luodut standardit ovat organisaation johdolle ikään kuin tarkistuslista siitä, että kussakin hallintajärjestelmässä painotetaan oikeita asioita, ja että johtaminen vastaa sovittuja vaatimuksia.  

Advanialla johtamisjärjestelmä koostuu seuraavista ISO-standardien mukaisista ja sertifioiduista hallintajärjestelmistä:

  • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (ISO/IEC27001:2013)
  • Palvelunhallintajärjestelmä (ISO/IEC 20000-1:2018)
  • Ympäristönhallintajärjestelmä (ISO 14001:2015)

Hallintajärjestelmillä voi vaikuttaa muun muassa palveluiden laatuun, resurssien käyttöön ja yrityksen taloudelliseen tulokseen. Ne auttavat keskittymään strategian kannalta olennaisiin asioihin.

Hallintajärjestelmien sertifiointi tehdään aina tietylle kattavuudelle. On hyvä huomioida, että tällä hetkellä sertifikaattimme kattavuus on seuraava:

  • Tietoturvallisuuden ja palvelunhallinnan sertifikaatit kattavat konesali- ja kapasiteettiliiketoiminnan tukitoimintoineen ja prosesseineen.
  • Ympäristösertifikaatti kattaa edellä mainitun lisäksi Microsoft-palveluiden ja asiakaskokemusratkaisujen sovellusasiantuntijapalvelut sekä laiteyksikkömme loppukäyttäjälaitteiden myynnin ja hankintatuen.

Haluan tuoda esiin, että me hyödynnämme myös muita standardeja, joiden hallintajärjestelmiä emme ole sertifioineet. Ne ovat ohjeistuksia, joiden noudattaminen hyödyttää liiketoimintaamme. Nämä ohjeistukset liittyvät esimerkiksi liiketoiminnan jatkuvuuteen, riskienhallintaan ja vaatimustenmukaisuuteen.

Mitä sertifiointi vaatii ja mitä hyötyä siitä on meille?

Kuten alussa mainitsen, sertifikaattien saavuttaminen vaatii paljon työtä koko organisaatiolta: liiketoimintastrategian mukaisia sisäisiä prosesseja ja niiden jalkauttamista.

Sertifioitumisprosessissa ulkopuolinen taho tekee vaatimustenarviointia jokaiseen standardin kohtaan ja arvioi, onko tapa toimia oikeasti standardin mukainen. Jos löytyy puutteita, kirjataan auditointipoikkeama.

Auditointi on ihmisten tekemä mittaus, ja poikkeamat ovat sen tuloksia. Jos yritys haluaa saavuttaa tai pitää sertifikaatin, sen täytyy tehdä korjaavia toimenpiteitä havaituille puutteille toiminnassaan.  

Me Advanialla näemme auditoinnin tapana ohjata ja korjata toimintaamme kohti parhaiden käytäntöjen mukaista mallia. Vuoden välein tehtävä auditointi on hyvä asia, koska siinä tunnistetaan osa-alueita, joissa meillä on parannettavaa. Tavoitteemme on toimintamme jatkuva parantaminen.

Sertifikaatin saaminen ja säilyttäminen on asiakkaillemme ja kumppaneillemme todiste siitä, että meillä on halu noudattaa omassa toiminnassamme parhaita käytäntöjä.

Johdon sitoutuminen on tärkeää. Auditoinnit teettävät toki sisäistä työtä, mutta kaikkien elämä helpottuu, kun prosessit ovat kunnossa ja ohjaavat meidän tekemistämme kohti yhteisiä tavoitteita. Haluamme jalkauttaa yritykseemme oikean, liiketoimintastrategian mukaisen tavan toimia. Fakta on myös se, että jos hallintajärjestelmät eivät tuota haluttuja tuloksia, niihin pitää tehdä korjausliikkeitä. 

 

 

Aiheeseen liittyvää

Vastuullisuus Vastuullisuutta läpi globaalin toimitusketjun
08.06.2023

Vastuullisuutta läpi globaalin toimitusketjun

Toimitusketjumme vastuullisuus syntyy pitkäjänteisestä yhteistyöstä ja yhteisistä tavoitteista – laitevalmistajista loppukäyttäjiin. Ympäristövastuullisuuden osalta meille on äärimmäisen tärkeää tunnistaa ja keskittyä niihin...