#LifeatAdvania Vastuullisuus 20.06.2024

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus työpaikalla

Meille Advanialla työntekijöiden hyvinvointi on ykkösasia, sillä osaavat työntekijämme ovat suurin vahvuutemme. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja siihen, että osaajamme voivat rakentaa oman näköistä työelämää. Haluamme, että Advania on hyvä ja turvallinen työpaikka ihan jokaiselle. 

Advania Group on sitoutunut toimimaan vastuullisena työnantajana ja edistämään yhdenvertaisuutta työelämässä. Priden aikaan Advania Ruotsin maayhtiö muun muassa lahjoittaa Pride-järjestölle läppäreitä sekä osallistuu yhteistyökumppanina Pride-kulkueeseen, ja Advania UK on marssinut Manchester Pride Paradessa jos useamman vuoden ajan. Myös Advania Islanti on näyttänyt tukensa yhdenvertaisuuden puolesta muun muassa liputtamalla monimuotoisuuden puolesta

Pride-kuukauden kunniaksi teimme Advania Finlandin nimissä lahjoituksen Seta ry:lle. Seta
 ry on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, joka pyrkii edistämään kokonaisvaltaista muutosta yhteiskunnassa. Järjestön tavoitteena on, että ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti, riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Voit tutustua Seta ry:n toimintaan tarkemmin täällä.

Jokaisen työnantajan tulee edistää työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa, että jokaisen työnantajan on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää. Advanialla on nollatolaranssi kaikelle syrjinnälle ja epäasialliselle käytökselle. Meillä on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta advanialaiset voivat ilmoittaa epäasiallisestä käytöksestä nimettömästi, mikäli asiaa ei halua käydä läpi yhdessä esihenkilön tai HR:n kanssa. 

Advanialla toimii lisäksi Suomessa tasa-arvotyöryhmä, jonka tehtävänä on pohtia ja selvittää yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilannetta sekä etsiä keinoja tehdä Advaniasta entistä tasa-arvoisempi työpaikka. Työryhmä on mukana kehittämässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä auttaa sen jalkauttamisesta sisäisesti.

Haluamme antaa myös säännöllisesti advanialaisille kaikissa maissa mahdollisuuden kertoa avoimesti ja nimettömästi omia ajatuksia Advanialla työskentelystä. Gallup-henkilöstökyselymme tarkoituksena on tunnistaa työpaikkamme vahvuuksia sekä haasteita, joissa meidän pitäisi vielä kehittyä, jotta voisimme olla paras työpaikka jokaiselle työntekijällemme.  toimintaamme entistä paremmaksi. 

Työ monimuotoisemman ja yhdenvertaisemman työelämän eteen ei lopu tähän, vaan se jatkuu joka päiväisessä arjessa. Haluamme, että kenenkään ei tarvitse pelätä tai varoa omana itsenään olemista Advanialla. Panostamme jatkossa yhä enemmän siihen, että Advaniasta rakennetaan entistä turvallisempi ja yhdenvertaisempi työpaikka.

Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma

Helsinki Pride -yhteisö ry on Seta ry:n paikallinen jäsenjärjestö, joka tekee tärkeää sosiaali- ja nuorisotyötä, tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluita sekä järjestää Helsinki Pride -viikon, jossa kulttuuri ja ihmisoikeudet kohtaavat. Järjestö ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia. Tämän vuoden Helsinki Priden teema on 'Rauha ja toivo'. Helsinki Pride kertoo sivuillaan teemasta seuraavasti:

“Rauha on kaikkien yhteiskuntien ja yksilöiden oikeus. Toivoa tarvitsemme erityisesti silloin, kun rauha ei ole itsestäänselvyys. Toivo valaa uskoa tulevaisuuteen sekä ennen kaikkea antaa voimaa tavoitella meille kuuluvia oikeuksia ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.”

Kannustamme niin advanialaisia kuin kaikkia muitakin osallistumaan Helsinki Pride-kulkueeseen, joka järjestetään lauantaina 29.6.2024 klo 12 alkaen Helsingin Senaatintorilta. Pääset lukemaan lisää Helsinki Priden teemasta ja kulkueesta täältä. 

Advania on sun näköinen työpaikka

Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja siihen, että osaajamme voivat rakentaa oman näköistä työelämää

Aiheeseen liittyvää

#PeopleatAdvania
14.02.2024

Ystävyydestä työpaikalla

Ystävyys on moniulotteinen käsite, jolla on erilaisia merkityksiä. Toisille se voi merkitä yhtä syvää ja pitkäaikaista ystävää, kun taas toisilla saattaa olla lukuisia läheisiä ystäviä tai kavereita. Yksi asia kuitenkin...