Asiakaspalvelu 19.07.2021

Monipuolisella Contact Center -ratkaisulla parempaa asiakaspalvelua

Asiakaskokemus on yksi tärkeimmistä yrityksen kilpailutekijöistä. Siinä asiakaspalvelijan henkilökohtainen palvelu ja asiantuntijuus korostuvat. Asiakkaat arvostavat eniten nopeaa ja selkeää ratkaisua riippumatta siitä, missä kanavassa kulloinkin liikkuvat. Hyvin toimivan Contact Centerin avulla voit tarjota asiakkaallesi tasalaatuista palvelua kanavasta riippumatta.

Contact Center pilvipalveluna

Pilvipalveluna ostettu Contact Center takaa korkean käytettävyyden ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Palvelussa voit puheluiden lisäksi käyttää kaikkia sähköisia kanavia yhden ja saman työkalun kautta. Palveluratkaisu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa asiakkaan ostopolku juuri tarpeiden mukaisesti. Yrityksesi ei tarvitse investoida omaan teknologiaosaamiseen, palvelimiin tai ohjelmistoihin, sillä ratkaisussa kaikki infrastruktuuri ylläpidetään pilvessä.

Ratkaisumme ovat erittäin joustavia ja hyvin skaalautuvia. Tämä onkin juuri pilvipohjaisten ratkaisujen perusajatus – Tarpeiden kasvaessa nopeastikin, ratkaisua voidaan skaalata portaattomasti niin ylös kuin alaspäin liiketoimintatarpeesi mukaan.

Hyödyt

  • helppo ja kätevä tapa tehostaa asiakaspalvelua
  • voit tarjoja asiakkaille erilaisia vaihtoehtoja, missä kohdata ja tarjota heille palveluita siinä kanavassa, missä haluavat.
  • varmistaa tasalaatuinen palvelu ja erinomainen asiakaskokemus
  • räätälöity ratkaisu ei automaattisesti tarkoita kalliita hintoja.
  • ratkaisu kasvaa tilanteiden muuttuessa
  • realiaikainen raportointi niin työntekijöille, esimiehille kuin asiakkaillekin.

Kaikkea ei tarvitse tehdä ja osata itse – eikä pidäkään. Tärkeää kumppanin kanssa toimiessa on antaa sille kaikki tarvittava tieto, jotta se pystyy tarjoamaan juuri oikeanlaista ratkaisua sekä tukea koko palvelun elinkaaren ajan. Hyvä kumppani pitää huolta asiakkaasta niin jo ennen ratkaisun laatimista kuin ratkaisun käyttöönoton jälkeenkin. Muutos on jatkuva prosessi, jonka toimivuutta on hyvä tarkastella säännöllisin väliajoin.

Tutustu asiakaskokemusratkaisuihimme

Samankaltaisia